If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Chapter
2019

Addiction, capacities and criminal responsibility. A comparative analysis

Roef, D. & Goldberg, A., 2019, Law, Science, Rationality. Waltermann, A., Roef, D., Hage, J. & Jelicic, M. (eds.). Eleven International publishing, p. 209-236 28 p. (Maastricht Law Series, Vol. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Corporate Criminal Liability

Roef, D., 2019, Comparative Concepts of Criminal Law. Keiler, J. & Roef, D. (eds.). 3 ed. Cambridge - Antwerp - Chicago: Intersentia, p. 333-373 41 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Inchoate offences: Attempt and preparation

Keiler, J. & Roef, D., 2019, Comparative concepts of criminal law. Keiler, J. & Roef, D. (eds.). 3 ed. Cambridge/Antwerp/Chicago: Intersentia, p. 253-284

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Introduction

Keiler, J. & Roef, D., 2019, Comparative concepts of criminal law. Keiler, J. & Roef, D. (eds.). 3 ed. Cambridge/Antwerp/Chicago: Intersentia, p. 1-10

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Preface to Law, Science and Rationality

Roef, D., Waltermann, A., Hage, J. & Jelicic, M., 2019, Law, Science, Rationality. Waltermann, A., Roef, D., Hage, J. & Jelicic, M. (eds.). Eleven International publishing, p. xi-xv 5 p. (Maastricht Law Series, Vol. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Principles of criminalisation and the limits of criminal law

Keiler, J. & Roef, D., 2019, Comparative concepts of criminal law. Keiler, J. & Roef, D. (eds.). 3 ed. Cambridge/Antwerp/Chicago: Intersentia, p. 35-84

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2018

Medicijngebruik, agressie en strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Roef, D. & Verkes, R. J., 2018, Forensische Psychiatrie en de rechtspraktijk . Utrecht: De Tijdstroom, p. 435-440 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2017

Criminal Law

Keiler, J., Roef, D. & Panzavolta, M., 2017, Introduction to Law. Hage, J., Waltermann, J. & Akkermans, B. (eds.). 2 ed. Cham: Springer, p. 129-165

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Strafrechtelijke immuniteit van overheden – een evaluatie n.a.v. de verwerping van het wetsvoorstel Recourt, Oskam en Segers

Roef, D., 2017, Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 53-83 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2015

Corporate criminal liability

Roef, D., 1 Jan 2015, Comparative concepts of criminal law. Keiler, J. & Roef, D. (eds.). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, p. 257-280

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Forms and aspects of mens rea

Blomsma, J. H. & Roef, D., 1 Jan 2015, Comparative concepts of criminal law. Keiler, J. & Roef, D. (eds.). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, p. 103-131

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Forms of participation

Keiler, J. & Roef, D., 23 Jan 2015, Comparative concepts of criminal law. Keiler, J. & Roef, D. (eds.). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, p. 211-255

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Inchoate offences: Attempt and preparation

Keiler, J. & Roef, D., 23 Jan 2015, Comparative concepts of criminal law. Keiler, J. & Roef, D. (eds.). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, p. 179-210

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Introduction

Keiler, J. & Roef, D., 23 Jan 2015, Comparative concepts of criminal law. Keiler, J. & Roef, D. (eds.). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, p. 1-10

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Justifications and excuses

Blomsma, J. H. & Roef, D., 1 Jan 2015, Comparative concepts of criminal law. Keiler, J. & Roef, D. (eds.). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, p. 133-177

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2013

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid, bewustzijn en neuroreductie. Waarom schuld niet in het brein zit en hersenscans geen gedachten kunnen lezen

Roef, D., 1 Jan 2013, Roosachtig strafrecht - Liber Amicorum Theo de Roos. Groenhuijsen, M. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 527-550 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2012

Heeft het strafrecht wel nodig, wat de neurowetenschap ontkent? Een compatibilistisch perspectief op vrije wil, controle en verantwoordelijkheid

Roef, D., 1 Jan 2012, Humaan strafwerk. Liber Amicorum Gerard de Jonge. Claessen, J. & Vocht, D. D. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 293-320

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2011

Hoeveel wilsvrijheid heeft het strafrecht nodig? Over de (on)verenigbaarheid van strafrechtelijke verantwoordelijkheid en neurowetenschap

Roef, D., 1 Jan 2011, Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain de Nauw. Deruyck, F. & Rozie, M. (eds.). Brugge: die Keure, p. 713-730

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Hoe vrij moet de wil in het strafrecht zijn? Een beschouwing over verantwoordelijkheid, wilsvrijheid en neurodeterminisme

Roef, D., 1 Jan 2011, Homo Ludens en humaan strafrecht. Gedenkbundel dr. Peter Bal. Koenraadt, F. & Wolleswinkel, R. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 3-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2007

Strafbare overheden

Roef, D., 1 Jan 2007, Milieustrafrecht. Onderzoek en aanbevelingen voro theorie en praktijk. Visser, M. J. C. & Lange, A. D. (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 227-249 312 p. (WODC).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2004

Strafbare voorbereiding in Nederland

Prakken, E. & Roef, D., 1 Jan 2004, Voorbereidingshandelingen in het strafrecht. Preadviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht. Prakken, E., Roef, D. & Verbruggen, F. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 210-269

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de risicomaatschappij

Roef, D., 1 Jan 2004, Risico en voorzorg in de risicomaatschappij. Vos, E. & Calster, G. V. (eds.). Antwerpen/Groningen: Intersentia, p. 201-228

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2003

De strafrechtelijke consequenties van gedogen

Roef, D. & Faure, M. G., 1 Jan 2003, Gedogen en bemiddelen in bestuursrecht. Lindemans, D. (ed.). Brugge: die Keure, p. 87-140 (Administratieve rechtsbibliotheek studies; No. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
121 Downloads (Pure)

Strafbare overheden in rechtsvergelijkend perspectief

Roef, D., 1 Jan 2003, Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt. Klaassen, C. J. M., Schlössel, R. J. N., Solinge van, G. & Timmerman, L. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 571-602 (Onderneming en Recht; No. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de risicomaatschappij

Roef, D., 1 Jan 2003, Veiligheid of vergelding?. Bal, P. L., Prakken, E. & Smaers, G. E. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 33-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2002

De bouw uit de schaduw. Aard en omvang van onregelmatigheden in de bouwnijverheid. Tweede Kamer, deelrapport 4

Roef, D., van den Heuvel, G. A. A. J., Quaedvlieg, H. M. J., Rijntjes, J. M. & Zijlstra, J., 1 Jan 2002, Parlementaire enquête Bouwnijverheid, vergaderjaar 2002-2003. 175 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Enkele ontwikkelingen inzake het milieustrafrecht

Roef, D., 1 Jan 2002, Milieurechtstandpunten, nr. 16, Jaarboek Milieurecht 2001. Deketelaere, K. & Deketelaere, M. (eds.). Brugge: die Keure, p. 123-170

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic