If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2002

EHRC 2002, 45, (S.A. Dangeville tegen Frankrijk, Eigendom.Vordering. Belastingheffing. Kracht van gewijsde. Voorrang voor EG-recht.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 45, Apr 16, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 56, (Jokela tegen Finland, Onteigening. Belastingen. Peaceful enjoyment. "Reasonable consistency". Motiveringsplicht van de rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 56, May 21, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 6, (Tsironis/Griekenland, Toegang tot de rechter. Staatsaansprakelijkheid. Horizontale werking. Eigendom.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 6, Dec 06, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 61, (Selim Sadak tegen Turkije, Kiesrecht. Mandaat als volksvertegenwoordiger. Disproportionaliteit.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 61, Jun 11, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 65, (Woonbron Volkshuisvestingsgroep e.a. tegen Nederland, Civil rights and obligations. Geen inmenging in eigendom. Ongelijke behandeling.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 65, Jun 18, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 7, (Gemignani/Italië, Godsdienstvrijheid. Voorafgaand verlof voor oprichting kerkgenootschap.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 7, Dec 06, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 70, (Wilson & the National Union of Journalists, Palmer, Wyeth & the National Union of Rail, Maritime & Transport Workers, Doolan & Others tegen het Vereni)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 70, Jul 02, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 112, (Bezwaarprocedure. Motivering bezwaarschrift. Onpartijdige en onafhankelijke rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 112, Mar 08, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 142, (Wraking. Besluit, rechtsgevolg. Besluit, ordebeslissing. Bekendmaking.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 142, Mar 13, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 160, (Rechterlijke toetsing aan sociale grondrechten.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 160, Mar 27, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 2, (Toetsingsverbod. Algemene rechtsbeginselen. Eigendomsrecht. Fair balance. Excessive burden. Nitraatrichtlijn. Gemeenschappelijke ordening der markten.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 2, Nov 16, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 33, (Doorbreking appèlverbod. Wraking.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 33, Dec 11, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 50, (Redelijke termijn. Bij schending door de bestuursrechter verwijzing naar de burgerlijke rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 50, Dec 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 7, (Verzet. Toegang tot de rechter. Griffierecht.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 7, Nov 21, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Koopmans' Compendium van het Staatsrecht, negende druk

van der Velde, J., Heringa, A. W., Verhey, L. F. M. & Bellekom, T. L., 1 Jan 2002, Deventer: Kluwer. 350 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2001

Artikel 1 Eerste Protocol EVRM: het eigendomsrecht

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, Eigendom in het milieurecht. Utrecht: Universiteit Utrecht, p. 17-27

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De 'twee Europa's': Het EVRM en de EG/EU

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, In : Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. p. 1-15

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

EHRC 2001, 15, (Wettstein/Zwitserland Objectieve onpartijdigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 15, Dec 21, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 17, (Platakou/Griekenland - Toegang tot de rechter. Equality of arms. Eigendom.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 17, Jan 11, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 20, (Tammer/Estland - Vrijheid van meningsuiting. Foreseeability. Public figure. Margin of appreciation. Public interest.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 20, Feb 06, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 22, (Krombach/Frankrijk - Verstek. Eerlijk proces. Bijstand van een advocaat. Recht zichzelf te verdedigen. Hoger Beroep.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 22, Feb 13, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 27, (Jerusalem/Oostenrijk - Meningsuiting. Parlementaire immuniteit. Publiek debat. Onevenredigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 27, Feb 27, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 28, (R./België - Civil rights and obligations. Militair.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 28, Feb 27, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 34, (Telfner/Oostenrijk - Vermoeden van onschuld.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 34, Mar 20, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 36, (D.N./Zwitserland - Onpartijdigheid. Gerecht.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 36, Mar 29, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 38, (H.B./Zwitserland - Uitputting van rechtsmiddelen. Redenen van arrestatie. Onverwijlde voorgeleiding voor een rechter. Daadwerkelijk rechtsmiddel.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 38, Apr 05, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 4, (Annono di Gussola en Debordes et Omer/Frankrijk Toegang tot de rechter. Beperking. Evenredigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 4, Nov 14, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 44, (Markus A.J.E. Raymakers & Pauline W.N. Raymakers, Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute, Aart Van Helden/Nederland - Ontvankelijkheid ratione perso)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 44, May 03, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 47, (Redelijke termijn.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 47, May 17, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 51, (Kress/Frankrijk - Eerlijk proces. Equality of Arms. Redelijke termijn)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 51, Jun 07, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 54, (Kreuz/Polen - Toegang tot de rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 54, Jun 19, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 57, (Ferrazzini/Italië - Civil Rights and obligations. Gelijkheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 57, Jun 19, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 6, (S.A. Soutiris Nikos Koutras/Griekenland Toegang tot de rechter. Beperkingen. Onevenredigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 6, Nov 16, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 61, (F.R./Zwitserland - Fair trial. Equality of arms.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 61, Jun 28, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 63, (Tricard/Frankrijk - Toegang tot de rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 63, Jul 10, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 7, (Rojas Morales/Italië)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 7, Nov 16, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 77, (Hirvisaari / Finland - Eerlijk proces. Motivering.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 77, Sep 27, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 82, (Eliazer / Nederland - Verstek. Toegang tot de rechter. Gelijkheid)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 82, Oct 16, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 87, (Devlin / Verenigd Koninkrijk - Ambtenaar. Civil rights and obligations. Access tot court.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 87, Oct 30, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 9, (The former King of Greece/Griekenland Eigendom. Compensatie. "Fiar balance".)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 9, Nov 23, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 92, (Werner / Polen - Civil rights and obligations, onpartijdigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 92, Nov 15, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 142, (Wraking. Objectieve vrees. Voorlopige voorziening.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 142, Apr 03, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 217, (Vakantie en zwangerschapsverlof. (In)directie discriminatie.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 217, May 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 218, (Wraking, Kritiek op rechtspraak en agenderingsbeleid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 218, Jun 07, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 226, (Wraking)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 226, May 23, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 24, (Wraking.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 24, Nov 07, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 256, (Geen onverkorte toepassing medische besluitenregeling. Arts-gemachtigde. Strijd met art. 6 EVRM. Toepassing art. 8:32 lid 2 Awb. Bezwaarprocedure en a)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 256, Jul 20, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 295, (Verbindendheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 295, Oct 10, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 298, (Wraking, wrakingskamer. Wraking, buiten behandeling laten. Wraking, behandelende kamer.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 298, Sep 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 300, (Wraking. Procedurele beslissing. Verzoek na zitting.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 300, Oct 04, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional