If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Case note
2013

EHRC 2013, 4, (GENOP-DEI and ADEDY v Greece)

Heringa, A. W., 1 Jan 2013, No. 4, May 23, 2012. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2012

EHRC 2012, 155, (Ute Saur Vallnet t. Andorra)

Heringa, A. W., 1 Jan 2012, No. 155, May 29, 2012. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2012, 68, (Assuncao Chaves t. Portugal)

Heringa, A. W., 1 Jan 2012, No. 68, Jan 31, 2012. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2012, 90, (Karrer t. Roemenië)

Heringa, A. W., 1 Jan 2012, No. 90, Feb 21, 2012. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2012, 95, (Maribel Dominguez v. Centre informatique)

Heringa, A. W., 1 Jan 2012, No. 95, Jan 24, 2012. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2005

EHRC 2005, , ()

Heringa, A. W., 1 Jan 2005, Sep 22, 2005. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2004

EHRC 2004, 29, (Civil rights and obligations. Civiele claim in strafzaak. Grand Chamber-uitspraak.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2004, No. 29, Feb 12, 2004. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2003

EHRC 2003, 32, (Bertuzzi tegen Frankrijk. Toegang tot de rechter. Rechtsbijstand.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 32, Feb 13, 2003. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2003, 34, (Chevrol tegen Frankrijk. Civil Rights and obligations. Bindende beslissing door de rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 34, Feb 13, 2003. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2003, 49, (Yvon tegen Frankrijk Equality of arms. Eerlijk proces)

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 49, Apr 24, 2003. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2003, 9, (Debbasch tegen Frankrijk. Redelijke termijn.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 9, Dec 03, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 119, (Objectieve onpartijdigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 119, May 06, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 142, (Geheimhouding. Mandaat. Rechtsgevolg(en), instandlaten.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 142, Apr 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 200, (Onrechtmatige wetgeving. Opdracht tot aanpassen van avv. Besluit Overgangsjaar Schiphol (BOS))

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 200, May 08, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 208, (Wraking.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 208, Jun 05, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 35, (Toetsing. Grondweg. EVRM. Sociale grondrechten)

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 35, Dec 04, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 82, (Competentie, administratief beroep. Competentie, examen. Examen, administratief beroep.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 82, Feb 19, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 89, (Exporteerbaarheid toeslag. Wel of geen niet-contributieve uitkering. Rechtstreekse werking art. 5 lid 1 ILO-conventie 118.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2003, No. 89, Mar 14, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2002

EHRC 2002, 20, (Weixelbraun tegen Oostenrijk, Presumptie van onschuld.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 20, Dec 20, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 34, (Del Sol tegen Frankrijk, Toegang tot de rechter. Rechtsbijstand.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 34, Feb 26, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 35, (Gaweda tegen Polen, Bij wet voorzien. Forseeability.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 35, Mar 14, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 4, (Fogarty/Verenigd Koninkrijk, Toegang tot de rechter. Arbeidsrechtelijke procedure tegen ambassade. Staatsimmuniteit. Discriminatie.)

Heringa, A. W. & Gerards, J. H., 1 Jan 2002, No. 4, Nov 21, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 40, (Butkevicius tegen Litouwen, Vrijheidsberoving zonder wettelijke procedure. Gerechtelijke voorziening ter zake van detentie. Vermoeden van onschuld.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 40, Mar 26, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 41, (Podkolzina tegen Letland, Kiesrecht.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 41, Apr 09, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 45, (S.A. Dangeville tegen Frankrijk, Eigendom.Vordering. Belastingheffing. Kracht van gewijsde. Voorrang voor EG-recht.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 45, Apr 16, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 56, (Jokela tegen Finland, Onteigening. Belastingen. Peaceful enjoyment. "Reasonable consistency". Motiveringsplicht van de rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 56, May 21, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 6, (Tsironis/Griekenland, Toegang tot de rechter. Staatsaansprakelijkheid. Horizontale werking. Eigendom.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 6, Dec 06, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 61, (Selim Sadak tegen Turkije, Kiesrecht. Mandaat als volksvertegenwoordiger. Disproportionaliteit.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 61, Jun 11, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 65, (Woonbron Volkshuisvestingsgroep e.a. tegen Nederland, Civil rights and obligations. Geen inmenging in eigendom. Ongelijke behandeling.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 65, Jun 18, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 7, (Gemignani/Italië, Godsdienstvrijheid. Voorafgaand verlof voor oprichting kerkgenootschap.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 7, Dec 06, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2002, 70, (Wilson & the National Union of Journalists, Palmer, Wyeth & the National Union of Rail, Maritime & Transport Workers, Doolan & Others tegen het Vereni)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 70, Jul 02, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 112, (Bezwaarprocedure. Motivering bezwaarschrift. Onpartijdige en onafhankelijke rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 112, Mar 08, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 142, (Wraking. Besluit, rechtsgevolg. Besluit, ordebeslissing. Bekendmaking.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 142, Mar 13, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 160, (Rechterlijke toetsing aan sociale grondrechten.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 160, Mar 27, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 2, (Toetsingsverbod. Algemene rechtsbeginselen. Eigendomsrecht. Fair balance. Excessive burden. Nitraatrichtlijn. Gemeenschappelijke ordening der markten.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 2, Nov 16, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 33, (Doorbreking appèlverbod. Wraking.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 33, Dec 11, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 50, (Redelijke termijn. Bij schending door de bestuursrechter verwijzing naar de burgerlijke rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 50, Dec 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 7, (Verzet. Toegang tot de rechter. Griffierecht.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2002, No. 7, Nov 21, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2001

EHRC 2001, 15, (Wettstein/Zwitserland Objectieve onpartijdigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 15, Dec 21, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 17, (Platakou/Griekenland - Toegang tot de rechter. Equality of arms. Eigendom.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 17, Jan 11, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 20, (Tammer/Estland - Vrijheid van meningsuiting. Foreseeability. Public figure. Margin of appreciation. Public interest.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 20, Feb 06, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 22, (Krombach/Frankrijk - Verstek. Eerlijk proces. Bijstand van een advocaat. Recht zichzelf te verdedigen. Hoger Beroep.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 22, Feb 13, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 27, (Jerusalem/Oostenrijk - Meningsuiting. Parlementaire immuniteit. Publiek debat. Onevenredigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 27, Feb 27, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 28, (R./België - Civil rights and obligations. Militair.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 28, Feb 27, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 34, (Telfner/Oostenrijk - Vermoeden van onschuld.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 34, Mar 20, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 36, (D.N./Zwitserland - Onpartijdigheid. Gerecht.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 36, Mar 29, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 38, (H.B./Zwitserland - Uitputting van rechtsmiddelen. Redenen van arrestatie. Onverwijlde voorgeleiding voor een rechter. Daadwerkelijk rechtsmiddel.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 38, Apr 05, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 4, (Annono di Gussola en Debordes et Omer/Frankrijk Toegang tot de rechter. Beperking. Evenredigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 4, Nov 14, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 44, (Markus A.J.E. Raymakers & Pauline W.N. Raymakers, Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute, Aart Van Helden/Nederland - Ontvankelijkheid ratione perso)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 44, May 03, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 47, (Redelijke termijn.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 47, May 17, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional