Explore

70751 - 71000 out of 71,802Page size: 250
 1. 1993
 2. Published
  van Attekum, A. M. N. G. (1993). Bedrijfsgezondheidszorg, aspecten van kwaliteit. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 3. Published
  van Bortel, L. M. A. B. (1993). Beyond the tension of hypertension : focus on non-antihypertensive aspects of antihypertensive treatment. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 4. Published
  Woldhuis, B. (1993). Blood platelet rheology in venules and arterioles. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 5. Published
 6. Published
  Dormans-Linssen, M. C. J. G. (1993). Cells of adult rat heart : isolation, characterization and some aspects of fatty acid metabolism. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 7. Published
  Vendrik, M. C. M. (1993). Collective habits and social norms in labour supply : from micromotives to macrobehaviour. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 8. Published
 9. Published
  van der Velden, R. K. W., & Borghans, L. (1993). Competition on the labour market : an analysis of the position of types of training. (ROA Research Memoranda; No. 5E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 10. Published
 11. Published
  Wodzig, K. W. H. (1993). Cyclosporine A-induced experimental autoimmunity. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 12. Published
  Korstanje, M. J. (1993). Cyclosporine therapy for psoriasis : how to improve the risk-benefit ratio. Amsterdam: Thesis Publishers.
 13. Published
  van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1993). De arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector : pilot-onderzoek onder werkgevers in Noord-Nederland. (ROA Reports; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 14. Published
  Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, ROA. (1993). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 1998. (ROA Reports; No. ROA-R-1993/10). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 15. Published
  Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, ROA. (1993). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 1998. Statistische Bijlage. (ROA Reports; No. 10B). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 16. Published
  Willems, E. (1993). De arbeidsmarkt voor technisch opgeleiden : haalbaarheidsonderzoek. (ROA Reports; No. 12). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 17. Published
  Borghans, L., & Wiendels, M. R. (1993). De arbeidsmarktperspectieven voor Maastrichtse psychologen : een vooronderzoek. (ROA Reports; No. 8). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 18. Published
  van de Loo, P. J. E., van der Velden, R. K. W., & Wieling, M. H. (1993). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs, HBO-monitor 1992. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 19. Published
  Borghans, L., & Ramaekers, G. W. M. (1993). De doorstroom van Limburgse basisartsen naar medische beroepsopleidingen. (ROA Working Papers; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 20. Published
  de Winter, R. E. (1993). De heersende leer : honderd jaar verspreidingsjurisprudentie: 1892-1992. 's-Gravenhage: SDU, Juridische en Fiscale Uitgeverij.
 21. Published
  de Grip, A., van der Velden, R. K. W., & Wieling, M. (1993). De inpassing van schoolverlatersinformatie in het ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt. (ROA Reports; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 22. Published
 23. Published
  Blanco-Fernandez, J. M. (1993). De raad van commissarissen bij NV en BV. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 24. Published
  Rauws, W. J. M. (1993). De rechtspositie van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs. In M. Rigaux (Ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 4 (pp. 347-403). Maklu.
 25. Published
  Otten, F. (1993). De rol van enige psycho-sociale risicofactoren in het ontstaan van een hartinfarct. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 26. Published
  Grünfeld, F. (1993). De sage van het Noorse bos: DOORBRAAK. Vrede Nu, 7-8.
 27. Published
 28. Published
  Kardaun, M. S. J. M. (1993). Der Mimesisbegriff in der griechischen Antike. Neubetrachtung eines umstrittenen Begriffes als Ansatz zu einer neuen Interpretation der platonischen Kunstauffassung. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 153). Amsterdam - New York - Oxford - Tokyo: North-Holland.
 29. Published
 30. Published
  Konsten, J. L. M. (1993). Dynamic musculoplasty, a new perspective for treatment of faecal incontinence. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 31. Published
  Houben, A. J. H. M. (1993). Early (micro)circulatory haemodynamic changes in type I diabetes mellitus. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 32. Published
  Dankbaar, B. (1993). Economic crisis and institutional change : the crisis of Fordism from the perspective of the automobile industry. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 33. Published
  Borghans, A. H. (1993). Educational choice and labour market information. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 34. Published
  van Rossum, H. J. L. (1993). Effects of preventive home visits to the elderly. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 35. Published
  Mudde, A. H. (1993). Effects of subclinical hyperthyroidism on bone and heart. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 36. Published
  Aretz, E. M. (1993). Efficient law. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 37. Published
  de Bruine, A. P. (1993). Endocrine differentiation in colorectal cancer. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 38. Published
 39. Published
 40. Published
  Vossen, R. C. R. M. (1993). Fatty acid modification and endothelial cell reactivity. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 41. Published
  Kleine, A. H. (1993). Fatty acid-binding protein as diagnostic marker of acute myocardial infarction in man. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 42. Published
  Vork, M. M. (1993). Fatty acid-binding protein in rat heart. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 43. Published
  Fiolet, J. F. B. M. (1993). Flankerend geriatrisch beleid : het functioneren van geriatrische patienten tijdens ziekenhuisopname. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 44. Published
  Borghans, L., & Heijke, J. A. M. (1993). Forecasting the educational structure of occupations : a manpower requirement approach with substitution. (ROA Research Memoranda; No. 2E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 45. Published
  Verschoor, W. F. C. (1993). Forward exchange market dynamics : an empirical analysis of expectations, risk and innovations in forward foreign exchange. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 46. Published
  Nieuwland, R. K. M., & de Grip, A. (1993). Gebruikersonderzoek ROA-rapport 'de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep'. (ROA Working Papers; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 47. Published
 48. Published
 49. Published
  Hidding, A. (1993). Group physical therapy in ankylosing spondylitis. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 50. Published
  Hillegers, H. P. M. (1993). Heerdgang in Zuidelijk Limburg : een vorm van extensieve beweiding in verleden, heden en toekomst. Maastricht: Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
 51. Published
  Wirtz, J. J. J. M. (1993). Hemodynamic and hemostatic effects of erythropoietin therapy. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 52. Published
  Krijne-Kubat, B. (1993). Hemorrhagic brain infarction : a clinical, radiological and morphological study with special reference to cardioembolism. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 53. Published
  Teeuwen, W. J. M. (1993). Het dagblad onderscheidt zich : redactiestatuten voor dagbladen in Nederland en Duitsland. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 54. Published
  de Haas-Engel, R. H. (1993). Het Indonesisch nationaliteitsrecht. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 55. Published
 56. Published
  Erdkamp, F. L. G. (1993). Hodgkin's disease : clinical and biological determinants of prognosis. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 57. Published
 58. Published
  Galli, M. M. T. (1993). Involvement of protein cofactors in the expression of antiphospholipid antibodies. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 59. Published
  Courtens, A. M. (1993). Kenmerken van zorg en kwaliteit van leven bij patiënten met kanker. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 60. Published
  Willems, J. C. M. (1993). Kinderen zijn niet automatisch veilig bij hun ouders. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk 11/18-22.
 61. Published
  Wolfhagen, H. A. P. (1993). Kwaliteit van klinisch onderwijs. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 62. Published
 63. Published
 64. Published
  Fragniere, G. L. (1993). L'obligation morale et l'ethique de la prosperite : le retour du sujet responsable. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 65. Published
 66. Published
  Bloemer, J. M. M. (1993). Loyaliteit en tevredenheid : een studie naar de relatie tussen merktrouw en consumententevredenheid. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 67. Published
  Blaauw, A. A. M. (1993). Lyme arthritis in the Netherlands : a clinical and epidemiological study. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 68. Published
 69. Published
  van Eijs, P. W. L. J., & Borghans, L. (1993). Manpower forecasting and the aggregation problem: a microeconomic approach. (ROA Research Memoranda; No. 6E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 70. Published
  Kruisinga, A., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1993). Marktverkenning European law school. (ROA Reports; No. 11). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 71. Published
  Maaskant, M. A. (1993). Mental handicap and ageing. Dwingeloo: Kavanah.
 72. Published
  Dekker, R., de Grip, A., Borghans, L., Matheeuwsen, A., Wieling, M., & Willems, E. J. T. A. (1993). Methodiek van het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 1993. (ROA Working Papers; No. 003). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 73. Published
  Machiels-Bongaerts, M. I. A. (1993). Mobilizing prior knowledge in text processing : the selective-attention hypothesis versus the cognitive set-point hypothesis. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 74. Published
 75. Published
  van Lijnschoten, G. (1993). Morphology and karyotype in early abortion. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 76. Published
  van Wegberg, M. J. (1993). Multi-market competition theory : a conceptual framework. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 77. Published
 78. Published
  Muris, J. W. M., & Starmans, R. J. J. E. T. (1993). Non acute abdominal complaints : diagnostic studies in general practice and outpatient clinic. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 79. Published
 80. Published
 81. Published
 82. Published
  Frijns, P. H. A. M. (1993). Over structurering van beoordelingsmethoden voor open vragen. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 83. Published
  Dijkman-Caes, C. I. M. (1993). Panic disorder and agoraphobia in daily life. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 84. Published
  Weijts, L. B. M. (1993). Patient participation in gynaecological consultations: studying interactional patterns. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 85. Published
  van Verboeket, W. P. H. G. (1993). Pattern of food intake, diet composition and human energy metabolism : an experimental approach. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 86. Published
 87. Published
 88. Published
  de Korte, P. J. (1993). Probability analysis in diagnosing coronary artery disease. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 89. Published
 90. Published
 91. Published
  Rauws, W. J. M., (1993). R.Cass. 1993, , (Het Hof van Cassatie en de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst), Jan 18, 1993. (Recente arresten van het Hof van cassatie; No. 222838).
 92. Published
  Fijten, G. H. (1993). Rectal bleeding, a danger signal?. Amsterdam: Thesis Publishers.
 93. Published
  de Grip, A. (1993). Regionaal arbeidsmarkt informatie systeem Limburg : een verkennende analyse. (ROA Reports; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 94. Published
 95. Published
  van Helvoort, A. A. F. J. (1993). Research styles in virus studies in the twentieth century : controversies and the formation of consensus. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 96. Published
  Wesseling, G. J. (1993). Respiratory impedance measurements in clinical lung function testing. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 97. Published
  Voss, G. B. W. E. (1993). Severity of illness and costs of medical care in patients with acute myocardial infarction. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 98. Published
  van Diest, R. (1993). Sleep and vital exhaustion : their relationship with cardiovascular disease. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 99. Published
  van Bemmel, A. L. (1993). Sleep, depression and antidepressants. Maastricht: Scorpio.
 100. Published
  Nieuwland, F. (1993). Speculative markets dynamics : an econometric analysis of stock market and foreign exchange market dynamics. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 101. Published
 102. Published
  Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, ROA. (1993). Statistical appendix. The labour market by education and occupation to 1998. (ROA Reports; No. ROA-R-1993/10BE). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 103. Published
  Kleijkers, R. M. M. (1993). Stemmen zonder last : de functie van het vrije mandaat in het hedendaagse staatsrecht. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 104. Published
  van der Stel, J. (1993). Strategy-proof voting schemes on Euclidean spaces. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 105. Published
  Kessels, H. J. J. (1993). Studies on the formation of thrombin : approaching physiological conditions. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 106. Published
 107. Published
  van der Biezen, J. J. (1993). Syndactylie. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 108. Published
  Diederen, P. J. M. (1993). Technological progress in enterprises and diffusion of innovations : theoretical reflections and empirical evidence. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 109. Published
 110. Published
  Vereeck, L. M. C. (1993). the economics of science and scholarship : an analysis of the Althoff system. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 111. Published
  Fleming, D. M. (1993). The European study of referrals from primary to secondary care. Amsterdam: Thesis Publishers.
 112. Published
  Zijlker, T. D. (1993). The external approach for septorhinoplasty. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 113. Published
  Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, ROA. (1993). The labour market by education and occupation to 1998. (ROA Reports; No. ROA-R-1993/10E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 114. Published
  van Eijs, P. W. L. J. (1993). The manpower requirements approach: background and methodology. (ROA Research Memoranda; No. 3E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 115. Published
  Blaak, E. E. (1993). The sympathetic nervous system and human energy metabolism in relation to obesity. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 116. Published
  Rutgers, P. H. (1993). To strip or not to strip the incompetent saphenous vein. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 117. Published
  Willems, E. J. T. A., & de Grip, A. (1993). Toekomst in techniek? : waarde-orientatie, beeldvorming en keuze-intenties van jongeren. (ROA Reports; No. 7). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 118. Published
  de Grip, A., Berendsen, H., Borghans, L., & Dekker, R. (1993). Toekomstverkenning leerlingwezen. (ROA Reports; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 119. Published
  Lichtenbeld, H. H. C. (1993). Tumor angiogenesis : an in vitro study. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 120. Published
 121. Published
  Lever, M. H. C. (1993). Union wage formation and (un)employment. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 122. Published
 123. Published
  de Grip, A., Meijboom, P., & Willems, E. J. T. A. (1993). Vacancies, employment growth and the demand for newcomers on the labour market. (ROA Research Memoranda; No. 1E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 124. Published
 125. Published
 126. Published
  Soute, B. A. M. (1993). Vitamin K-dependent carboxylase : growth to maturity. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 127. Published
  Commissaris, C. J. A. M. (1993). Voorlichting over geheugenproblemen en dementie. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 128. Published
  Wieling, M. H., van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1993). Waar komen de schoolverlaters van het Middelbaar Technisch Onderwijs terecht? : De uitstroom en bestemming van het schooljaar 1990/1991. (Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS)), (ROA External Reports). Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.
 129. Published
  Wieling, M. H., van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1993). Waar komen onze schoolverlaters terecht? : De uitstroom en bestemming van het schooljaar 1990/1991. (Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS)), (ROA External Reports). Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.
 130. Published
  Schröer, C. A. P. (1993). Ziekteverzuim wegens overspanning : een onderzoek naar de aard van overspanning, de hulpverlening en het verzuimbeloop. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 131. Published
 132. Published
  Doorman, M. (1993). Artistieke revoluties: vooruitgang in de kunst. In W. Dooren, van, & T. Hoff (Eds.), Aktueel filosoferen (pp. 230-235). Eburon Academic Publishers.
 133. Published
  Moust, J. H. C. (1993). De rol van tutoren in probleemgestuurd onderwijs : contrasten tussen student- en docent-tutoren. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 134. Published
  Doorman, M., & Visser, W. (Eds.) (1993). Denkers in de ring: Filosofische polemiek uit vijfentwintig eeuwen. Amsterdam: Prometheus Bert Bakker.
 135. Published
 136. Published
 137. Published
  Roos, N. (1993). Integrating Forward Checking with Reason Maintenance. In IJCAI-93 workshop on Planning, Scheduling and Control (pp. 284-292)
 138. Published
 139. Published
 140. Published
  van Assema, P. T. (1993). The development, implementation and evaluation of a community health project. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 141. Published
 142. Published
 143. Published
  Klijn, A. (1993). Zwakzinnigenzorg in Limburg; St. Anna en St. Joseph: van Liefdegestichten tot zwakzinnigeninrichtingen. In Over onnozelen en idioten. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de zwakzinnigenzorg in Nederland. Utrecht, 1993. NCGV.
 144. 1992
 145. Published
 146. Published
 147. Published
 148. Published
  Huson, A., & Kuipers, H. (1992). Bewegingswetenschappen in beweging. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19921029hk
 149. Published
 150. Published
 151. Published
  Pop, P. (1992). Maastricht is aan de lijn! Maastricht: Drukkerij Audiovisuele Dienst azM Maastricht. https://doi.org/10.26481/spe.19921002pp
 152. Published
  Neumann, H. A. M. (1992). Microgevolgen van macroafwijkingen. Rijksuniversiteit Limburg: Maastricht. https://doi.org/10.26481/spe.19920917hn
 153. Published
 154. Published
 155. Published
 156. Published
 157. Published
  Wilmink, J. T. (1992). Oude en nieuwe kopzorgen. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht. https://doi.org/10.26481/spe.19920619jw
 158. Published
 159. Published
 160. Published
 161. Published
  Ginjaar, L. (1992). Gezondheid en milieu : meer dan een getal. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/spe.19920424lg
 162. Published
 163. Published
  de Leeuw, P. W. (1992). Ne plus ultra. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/spe.19920416pl
 164. Published
  Urquhart, J. (1992). Time to take our medicines, seriously. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/spe.19920403ju
 165. Published
 166. Published
 167. Groot, W., & Pott-Buter, H. A. (1992). The timing of maternity in the Netherlands. In Journal of Population Economics (pp. 155-172). (Journal of Population Economics; Vol. 5). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/BF00168274
 168. Published
 169. Published
 170. Published
 171. Published
  ten Hoor, F. (1992). Homo Edens : kanttekeningen bij de etende mens. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19920214fh
 172. Published
  Kitslaar, P. J. E. H. M. (1992). Wikken, wegen en weten. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/spe.19920131pk
 173. Published
  Borghans, L. (1992). A histo-topographic map of the Dutch university studies. (ROA Working Papers; No. 5E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 174. Published
  Romme, A. (1992). A self-organization perspective on strategy formation. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 175. Published
 176. Published
  Blokland, A. (1992). Animal models of cognitive aging and dementia in the rat : problems and perspectives. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 177. Published
  Messing, M. W. J. (1992). Antihypertensive drugs and the microcirculation. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 178. Published
  Berendsen, H., de Grip, A., Wieling, M., & Willems, E. J. T. A. (1992). Arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep voor de provincie Friesland: tabellenoverzicht. (ROA Working Papers; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 179. Published
  Berendsen, H., de Grip, A., Wieling, M., & Willems, E. J. T. A. (1992). Arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep voor de provincie Noord-Holland. (ROA Reports; No. 3). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 180. Published
 181. Published
  Arens, H. J. (1992). Arthroscopy of the shoulder. Maastricht: Universiteit Maastricht.
 182. Published
  Spieksma, F. C. R. (1992). Assignment and scheduling algorithms in automated manufacturing. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 183. Published
  den Boer, D-J. (1992). Attribution and reattribution : an examination of the ideas underlying reattribution practice. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 184. Published
 185. Published
  Hermans, M. (1992). Bestuurskosten in de gezondheidszorg. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 186. Published
  Dubelaar, M. L. (1992). Carnitine and paced muscles : improvement of vascular metabolism. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 187. Published
  Oosterhuis, H. (1992). Changing Attitudes Of Catholics Towards Homosexuality. In C. Govers, & K. Verrips (Eds.), Research Notes from the Netherlands (pp. 13-14). Amsterdam: Siswo.
 188. Published
  Peters, M. L. (1992). Chronic pain and pain perception. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 189. Published
 190. Published
  Donders, S. H. J. (1992). Correlations between haemostasis parameters and several cardiovascular risk factors in man. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 191. Published
  Berendsen, H., & de Grip, A. (1992). De actuele en toekomstige arbeidsmarktsituatie voor musici. (ROA Reports; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 192. Published
  Buntinx, F. (1992). De afnamekwaliteit van cervixuitstrijkjes. Amsterdam: Thesis Publishers.
 193. Published
  Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, ROA. (1992). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 1994. (ROA Reports; No. ROA-R-1992/1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 194. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 195. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger economisch onderwijs. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 196. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger gezondheidszorgonderwijs. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 197. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger pedagogisch onderwijs. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 198. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger technisch onderwijs. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 199. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het kunstonderwijs. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 200. Published
  Rauws, W. J. M. (1992). De beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming. In R. Blanpain (Ed.), Arbeidsrecht Brugge: die Keure.
 201. Published
 202. Published
  de Grip, A., Heijke, J. A. M., & Lodder, B. J. H. (1992). De invloed van vraagfactoren op de markt voor leerovereenkomsten. (ROA Research Memoranda; No. 3). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 203. Published
 204. Published
  Oosterhuis, H. (1992). De smalle marges van de roomse moraal. Katholicisme en homoseksualiteit in Nederland (1900-1970). In J. W. Gerritsen, & H. Sonneveld (Eds.), Tweede Jaarboek Onderzoeksschool Sociale Wetenschap Amsterdam (pp. 127-142). Amsterdam: Thesis Publishers.
 205. Published
 206. Published
 207. Published
 208. Published
  van der Kar, A. G. (1992). Determinants of consulting the general practitioner. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 209. Published
  Abou Farha, K. M. M. (1992). Diagnostic and prognostic value of laminin as a biochemical and a histological marker in human bladder carcinoma. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 210. Published
 211. Published
 212. Published
  Koes, B. W. (1992). Efficacy of manual therapy and physiotherapy for back and neck complaints. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 213. Published
 214. Published
  Dees, A. (1992). Enkele aspecten van de circulatie bij het chronisch obstructief longlijden. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 215. Published
  Borghans, L. (1992). Errors in rational expectations matter. (ROA Research Memoranda; No. 4E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 216. Published
  Plugge, L. A. (1992). EVINCE : a neuropsychiatric desktop expert system for the diagnosis of dementia. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 217. Published
  Boonen, H. C. M. (1992). Excitation-contraction coupling in small arteries: role in hypertension. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 218. Published
  Graus, I. M. F. (1992). Experimental autoimmune myasthenia gravis : target organ resistance and immunogenetics. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 219. Published
  van der Velden, R. K. W. (1992). Family socialization and educational attainment. (ROA Research Memoranda; No. 6E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 220. Published
  de Kok, T. M. C. M. (1992). Fecapentaenes and risk for colorectal cancer. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 221. Published
  Wolfs, G. L. M. (1992). Firm internal labour markets in the Netherlands : a contract-theoretical approach. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 222. Published
  Rinsema, W. (1992). Gastro-intestinal fistulas : management and results of treatment. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 223. Published
  Vos, E. I. L., & Goyens, M. (1992). Grensoverschrijdende consumentengeschillen na 1991 - Welke invloed heeft de interne markt op de behandeling van consumentenklachten? In M. Van Delft-Baas, & E. H. Hondius (Eds.), Jaarboek Konsumentenrecht 1992 (pp. xiv + 380). (Consument & Recht; No. 11). Deventer: Kluwer.
 224. Published
  Bal, R. M. (1992). Health deviation and daily functioning in elderly rheumatoid arthritis patients. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 225. Published
 226. Published
 227. Published
  Bulstra, S. K. (1992). Histological, pathological and therapeutical aspects of osteoarthritis. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 228. Published
 229. Published
 230. Published
  Lodder, B. J. H., de Grip, A., & Heijke, J. A. M. (1992). In- en uitstroom op de markt voor leerovereenkomsten. (ROA Research Memoranda; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 231. Published
  Wieling, M., de Grip, A., & van der Velden, R. K. W. (1992). Indicatoren onderwijs-arbeidsmarkt technisch en economisch onderwijs (LBO en MBO). (ROA Reports; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 232. Published
  Bosker, R. J., & van der Velden, R. K. W. (1992). Individuals, families and neighbourhoods: social resources and educational attainment. (ROA Research Memoranda; No. 7E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 233. Published
 234. Published
 235. Published
  Heijke, J. A. M., & Ramaekers, G. W. M. (1992). Labour market positions of University of Limburg graduates. (ROA Research Memoranda; No. 2E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 236. Published
 237. Published
  Nelissen-Vrancken, H. J. M. G. (1992). Local renin angiotensin systems and peripheral ischemia. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 238. Published
  Dekker, R., de Grip, A., Berendsen, H., Wieling, M., & Willems, E. J. T. A. (1992). Methodiek en structuur arbeidsmarktmodule I-see! 1991. (ROA Working Papers; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 239. Published
  Codrington, J. F. (1992). Molecular characterization of haemoglobinopathies in the Surinam population. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 240. Published
 241. Published
 242. Published
 243. Published
  Ubbink, D. T. (1992). On skin microvascular reactivity in patients with lower limb ischaemia. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 244. Published
 245. Published
 246. Published
  Lijnzaad, L. (1992). Paradoxale universaliteit, of de beperkingen van het verdragenrecht. In T. V. Boven, & C. Flinterman (Eds.), Universaliteit van mensenrechten, fundamenteel en controversieel (pp. 7-17). Leiden: Brill.
 247. Published
 248. Published
  Janssen, M. A. (1992). Personal networks of chronic patients. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 249. Published
  Bothmer, J. (1992). Phosphoinositides, aging and Alzheimer's disease. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.