1. 2018
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. E-pub ahead of print
 6. Published
  de Jong, S. B. (2018). (A)Symmetries@work. Maastricht: Maastricht University.
 7. Published
 8. E-pub ahead of print
 9. Published
  Fregin, M-C., Levels, M., & van der Velden, R. (2018). Social policy and the challenge of allocating the right people to the right jobs. Paper presented at Research colloquium of Prof.Dr. Martin Gross, Tübingen, Germany.
 10. Published
  de Koning, B. (2018). The determinants of education advice. Paper presented at IZA World of Labor Conference 2018, Berlin, Germany.
 11. Published
 12. Published
  Lindeboom, M., & Montizaan, R. (2018). Pension Reform: Disentangling Retirement and Savings Responses. (GSBE Research Memoranda; No. 019). GSBE.
 13. Published
 14. Published
  de Koning, B. (2018). The determinants of education advice. Paper presented at ESPE 2018, Antwerpen, Belgium.
 15. Published
 16. Published
 17. Published
 18. Published
  Wilkinson, M. D., Sansone, S-A., Schultes, E., Doorn, P., Santos, L. O. B. D. S., & Dumontier, M. (2018). Comment: A design framework and exemplar metrics for FAIRness. Scientific data, 5, [180118]. DOI: 10.1038/sdata.2018.118
 19. Published
  Fouarge, D. (2018). Een opleiding kies je met je hart én je verstand. Paper presented at Limburgse Arbeidsmarktdag 2018, Roermond, Netherlands.
 20. E-pub ahead of print
 21. E-pub ahead of print
 22. E-pub ahead of print
 23. Published
  Klopsch, C., Skorska, A., Ludwig, M., Lemcke, H., Maass, G., Gaebel, R., ... Steinhoff, G. (2018). Intramyocardial angiogenetic stem cells and epicardial erythropoietin save the acute ischemic heart. Disease Models & Mechanisms, 11(6). DOI: 10.1242/dmm.033282
 24. Published
  Köhler, E. L. (2018). Science and art of teaching anatomy. Maastricht: Maastricht University.
 25. Published
  van Wetten, S., & Non, A. (2018). Attracting entrepreneurial employees: Exploring job preferences of STEM students using a discrete-choice experiment. Paper presented at European Academy of management (EURAM), Reykjavik, Iceland.
 26. Published
 27. Published
  Claessen, J., Blad, J., Slump, G. J., van Hoek, A., Wolthuis, A., & de Roos, T. (2018). Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 28. Published
 29. Published
  Fouarge, D. (2018). Levenslang leren: vraag- en aanbodfactoren. Paper presented at OCW Workshop leerbereidheid en gedragsinzichten, Den Haag, Netherlands.
 30. Published
 31. Published
 32. Published
  Hage, J. (2018). De rechtshistorische en de rechtsgeleerde methode. In B. van Hofstraeten, J. van Rensch, T. Gehlen, G. R. de Groot, & C. H. van Rhee (Eds.), Ten definitieven recht doende... LouIs BERkvens AMICORUM: Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.M.J.A. Berkvens, bijzonder hoogleraar rechtsgeschiedenis der LImburgse territoria (UM), ter gelegenheid van zijn emeritaat (Vol. 25, pp. 94-103). Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).
 33. Published
  Lenaerts, M. (2018). 'Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral'? De academicus als moreel kompas en de waarde van rechtshistorisch onderzoek. In B. van Hofstraeten, J. van Rensch, T. Gehlen, G. R. de Groot, & C. H. van Rhee (Eds.), Ten definitieven recht doende... LouIs BERkvens AMICORUM: Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.M.J.A. Berkvens, bijzonder hoogleraar rechtsgeschiedenis der LImburgse territoria (UM), ter gelegenheid van zijn emeritaat (Vol. 25, pp. 172-183). Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
  de Koning, B. (2018). The determinants of education advice. Paper presented at ORD 2018, Nijmegen, Netherlands.
 38. Published
 39. E-pub ahead of print
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. E-pub ahead of print
 44. Published
 45. Published
  Fouarge, D. (2018). The role of unanticipated labour market conditions in graduates' regret of study choice. Paper presented at Belgian Day for Labour Economists, Charleroi, Belgium.
 46. Published
 47. E-pub ahead of print
 48. E-pub ahead of print
 49. Published
 50. Published
  Westerterp - Plantenga, M. (2018). Challenging energy balance. Maastricht: Maastricht University.
 51. Published
Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...1284 Next