1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. Published
  Claessen, J. (2019). Reflectie op de levenslange gevangenisstraf en gratie in Nederland op basis van het ideeëngoed van enkele verlichtingsdenkers. In W. F. van Hattum, C. Brouwer, M. J. Smilde, & K. J. J. Waldeck (Eds.), Levenslang: Bijdragen aan en naar aanleiding van het Symposium Levenslang 6 april 2018 te Groningen (pp. 97-108). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 5. Published
 6. E-pub ahead of print
 7. E-pub ahead of print
 8. Published
 9. Published
 10. Published
  Jansen, O. J. D. M. L. (2019). Bevoegdheid tot doorzoeken in het kader van toezicht. In M. T. P. J. van Oers, & R. Wesseling (Eds.), Mededingingswet (pp. 163-166). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 11. Published
  Harding, E. E., Sammler, D., Henry, M. J., Large, E. W., & Kotz, S. A. (2019). Cortical tracking of rhythm in music and speech. Neuroimage, 185, 96-101. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.10.037
 12. Published
  Jansen, O. J. D. M. L. (2019). Instellingswet Autoriteit Consument en Markt Handhaving en openbaarmaking. In M. T. P. J. van Oers, & R. Wesseling (Eds.), Mededingingswet (pp. 268-305, 308-333, 335-339). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 13. Published
  Jansen, O. J. D. M. L. (2019). Overige overtredingen. In M. T. P. J. Oers, van, & R. Wesseling (Eds.), Mededingingswet (pp. 203-218). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 14. Published
  Jansen, O. J. D. M. L. (2019). Overtredingen verbod van mededingingsafspraken en verbod van misbruik van een economische machtspositie. In M. T. P. J. van Oers, & R. Wesseling (Eds.), Mededingingswet (pp. 167-201). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 15. Published
 16. Published
 17. Published
  Waltermann, A. (2019). Sovereignty and Validity: On the Relation Between the Concepts and the Role of Acceptance. In P. Westerman, J. Hage, S. Kirste, & A. R. Mackor (Eds.), Legal Validity and Soft Law (pp. 203). (Law and Philosophy). Springer International Publishing.
 18. E-pub ahead of print
 19. E-pub ahead of print
 20. Published
 21. E-pub ahead of print
 22. Published
  Tsakas, E. (2019). Obvious belief elicitation. (GSBE Research Memoranda; No. 001). GSBE.
 23. E-pub ahead of print
 24. Published
 25. Published
  Claessen, J., Dierx, J., van Hoek, A., & van Stokkom, B. (2019). Vergeving: een veelbetekenend verschijnsel. Tijdschrift voor Herstelrecht, 18(3), 8-13.
 26. E-pub ahead of print
 27. Published
 28. Published
 29. E-pub ahead of print
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
 38. Published
 39. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2019). AOW en Anw, Hoofdstuk 2. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (10 ed., pp. 71-116). (Fiscale geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (10 ed., pp. 335-376). (Fiscale Geschriften; Vol. Nr. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
  Rittberger, V., Zangl, B., Kruck, A., & Dijkstra, H. (2019). International Organization. (3rd ed.) London: Red Globe Press.
 48. Published
 49. Published
 50. Published
 51. Published