Explore

69551 - 69600 out of 70,212Page size: 50
 1. Case note › Professional
 2. Published
  de Vocht, D. L. F., (2012). NBSTRAF 2012, 292, (), No. 292, Jul 03, 2012. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 3. Published
  de Vocht, D. L. F., & Vanderhallen, M., (2013). NBSTRAF 2013, , (), Dec 07, 2012. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 4. Published
  Boksem, J., (2013). NBSTRAF 2013, 381, (Consultatiebijstand advocaat, Niet-aangehouden verdachte, Salduz), No. 381, Sep 24, 2013. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 5. Published
  Claessen, J. A. A. C., & de Vocht, D. L. F., (2014). NBSTRAF 2014, , (Rishi-zaak), Dec 23, 2013. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 6. Published
  Mols, G. P. M. F., (2014). NBSTRAF 2014, 136, (Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie, Parallel horen getuigen), No. 136, No. ECLI:NL:RBLIM:2014:3022, Apr 02, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 7. Published
  Mols, G. P. M. F., (2014). NBSTRAF 2014, 156, (Voorbereidingshandelingen, Verkrachting, Ontucht, Absoluut ondeugdelijk object, Fictief meisje), No. 156, No. ECLI:NL:HR:2014:1233, May 27, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 8. Published
  Mols, G. P. M. F., (2014). NBSTRAF 2014, 187, (Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, Betrouwbaarheid bekennende verklaring verdachte, Rechtspsychologie), No. 187, No. ECLI:NL:HR:2014:953, Apr 22, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 9. Published
  Boksem, J., (2014). NBSTRAF 2014, 212, (Schadevergoeding na ondergane voorlopige hechtenis, Immateriële schade, Normbedragen), No. 212, No. ECLI:NL:RBLIM:2014:6799, Jul 08, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 10. Published
  Boksem, J., (2014). NBSTRAF 2014, 252, (Jeugdstraf(proces)recht, Taakstrafverbod), No. 252, No. ECLI:NL:RBAMS:2014:6188, Aug 25, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 11. Published
  Mols, G. P. M. F., (2014). NBSTRAF 2014, 280, (Beklag tegen beslag, verschoningsrecht advocaat), No. 280, No. ECLI:NL:HR:2014:1565, Jul 01, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 12. Published
  Mols, G. P. M. F., (2014). NBSTRAF 2014, 281, (Beklag tegen beslag, Verschoningsrecht, Doorzoeking, Notaris), No. 281, No. ECLI:NL:HR:2014:1566, Jul 01, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 13. Published
  Boksem, J., (2014). NBSTRAF 2014, 37, (Verlenging terbeschikkingstelling, Verbod op willekeurige detentie), No. 37, No. ECLI:NL:GHARL:2014:67, Jan 09, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 14. Published
  Mols, G. P. M. F., (2014). NBSTRAF 2014, 78, (Welzijn minderjarige getuige, Ondervragingsrecht), No. 78, No. ECLI:NL:HR:2014:300, Feb 11, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 15. Published
  Mols, G. P. M. F., (2015). NBSTRAF 2015, , (), No. NL:HR:2015:255, Feb 10, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 16. Published
  de Vocht, D. L. F., (2015). NBSTRAF 2015, , (), No. NL:HR:1792, Jul 07, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 17. Published
  Mols, G. P. M. F., (2015). NBSTRAF 2015, , (), No. NL:HR:2014:1565, Jul 01, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 18. Published
  Boksem, J., (2015). NBSTRAF 2015, 127, (Openlijke geweldpleging, zwaar lichamelijk letsel), No. 127, Mar 24, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 19. Published
  Claessen, J. A. A. C., (2015). NBSTRAF 2015, 202, (Schietende agent), No. 202, No. NL:RBLIM:2015:6059, Jul 17, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 20. Published
  Boksem, J., (2015). NBSTRAF 2015, 27, (Cassatie, Ontvankelijkheid cassatieberoep, Standpunt advocaat-generaal, Toepassing art. 80a RO), No. 27, No. ECLI:NL:PHR:2014:2304, Dec 16, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 21. Published
  Mols, G. P. M. F., (2016). NBSTRAF 2016, , (), No. NL:HR:2015:1338, May 26, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 22. Published
  de Vocht, D. L. F., (2016). NBSTRAF 2016, , (), No. NL:HR:1792, Jul 07, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 23. Published
  de Groot, G., (2017). Nederlanderschap, erkenning, DNA-onderzoek, termijn, gezinsleven, eiscriminatie, bewijs, No. JV 2017-12, 191, No. ECLI:NL:HR:2017:570, Mar 31, 2017. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 2017-12, 191).
 24. Published
  van den Brink, J. E., (2016). Niet leveren projectbijdrage van deelnemer aan samenwerkingsverband leidt tot een lagere subsidievaststelling, No. AB 2016/317., No. ECLI:NL:CBB:2016:124, May 02, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 33, No. 317).
 25. Published
  Gundt, N., (2016). Niet toekennen transitievergoeding aan (gedeeltelijk) pensioengerechtigde werknemers als directe discriminatie op basis van leeftijd? (Dansk Industri), No. TRA 2016/76, No. ECLI:EU:C:2016:278, 3 p., Apr 19, 2016. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); Vol. 8/9 (p. 32-34), No. 76).
 26. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Niet zelf voorzien bij last onder dwangsom, No. AB 2018/333, No. ECLI:NL:RVS:2018:2658, 2 p., Aug 08, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 35, No. 333 (p.2111-2112)).
 27. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Nieuwe stukken, schadergoeding, ambtshalve beoordeling, No. AB 2016/456, No. ECLI:NL:CRVB:2016:3743, Oct 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 48, No. 456).
 28. Published
  Rammeloo, S. F. G., (2009). NIPR 2009, C-210/06, (Vrij verkeer van rechtspersonen in Europa. Luxemburg locuta, caus (non) finita?), No. C-210/06, Dec 16, 2008. (Nederlands Internationaal Privaatrecht; No. 222538).
 29. Published
  Hartlief, T., (2014). NJ , 368, (Reaal/Gemeente Deventer), No. 368, No. NL:HR:2014:831, Apr 04, 2014. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 30. Published
  Klip, A. H., (2005). NJ 2005, , (), May 25, 2004. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 31. Published
  Klip, A. H., (2006). NJ 2006, , (), Apr 04, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 32. Published
  Klip, A. H., (2007). NJ 2007, , (), Sep 20, 2005. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 33. Published
  Klip, A. H., (2007). NJ 2007, , (), Sep 15, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 34. Published
  Klip, A. H., (2007). NJ 2007, , (), Nov 28, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 35. Published
  de Groot, G. R., (2007). NJ 2007, , (), Jun 30, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 36. Published
  Klip, A. H., (2007). NJ 2007, , (), May 07, 2004. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 37. Published
  Klip, A. H., (2007). NJ 2007, , (), Nov 28, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 38. Published
  Klip, A. H., (2007). NJ 2007, , (), Nov 28, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 39. Published
  Klip, A. H., (2007). NJ 2007, 1535, (), No. 1535, Jun 13, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 40. Published
  Klip, A. H., (2007). NJ 2007, 1575, (), No. 1575, Jun 13, 2006. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 41. Published
  Klip, A. H., (2008). NJ 2008, , (), Jun 03, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 42. Published
  Klip, A. H., (2008). NJ 2008, , (), Nov 20, 2007. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 43. Published
  Klip, A. H., (2008). NJ 2008, , (), May 13, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 44. Published
  Klip, A. H., (2008). NJ 2008, , (), Apr 29, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 45. Published
  Klip, A. H., (2009). NJ 2009, , (), Feb 10, 2009. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 46. Published
  Klip, A. H., (2009). NJ 2009, 41138/05, (Monedero tegen Spanje), No. 41138/05, Oct 07, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 47. Published
  Klip, A. H., (2009). NJ 2009, C-297/07, (Bourquain), No. C-297/07, Dec 11, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 48. Published
  Klip, A. H., (2009). NJ 2009, C-388/08 PPU, (Leymann en Pustovarov), No. C-388/08 PPU, Dec 01, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 49. Published
  Klip, A. H., (2009). NJ 2009, C-491/07, (Turansky), No. C-491/07, Dec 22, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 50. Published
  Klip, A. H., (2010). NJ 2010, , (), Oct 26, 2009. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 51. Published
  Klip, A. H., (2010). NJ 2010, , (), Jul 13, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).