Explore

68101 - 68150 out of 69,414Page size: 50
 1. 1994
 2. Published
  van Basten, J. P., van Hoek, B., de Bruine, A. P., Arends, J. W., & Stockbrügger, R. W. (1994). Ampullary carcinoid and neurofibromatosis: case report and review of the literature. Netherlands Journal of Medicine, 44(6), 202-206.
 3. Published
  Borghans, L., van Eijs, P. W. L. J., & de Grip, A. (1994). An evaluation of labour market forecasts by type of education and occupation for 1992. (ROA Reports; No. 4E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 4. Published
  Jorna, T. H. J. M. (1994). Analysis of respiratory impairment due to occupational exposure. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 5. Published
  Staal- Brekel van den, A. J., Schols, A. M. W. J., ten Velde, G. P. M., Buurman, W. A., & Wouters, E. F. M. (1994). Analysis of the energy balance in lung cancer patients. Cancer Research, 54(24), 6430-6433.
 6. Published
  Wieling, M., & de Grip, A. (1994). Arbeidsmarktinformatie naar bedrijfssector, beroep en opleiding voor de provincie Noord-Holland. (ROA Reports; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 7. Published
  Ramaekers, G. W. M. (1994). Arbeidsmarktscanner Rijksuniversiteit Limburg : basismeting cohort '92. (ROA Reports; No. 7). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 8. Published
 9. Published
  Vaassen, E. H. J. (1994). Auditors' decision processes in audit planning stage materiality judgments. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 10. Published
 11. Published
  Borghans, L., & Willems, E. (1994). Baanzoekduren van hbo'ers onder de loep. (ROA Research Memoranda; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 12. Published
  Jolly, B. C. (1994). Bedside manners : teaching and learning in the hospital setting. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 13. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). Beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming. In B. Mergits (Ed.), Aanwerven, Tewerkstellen en Ontslaan (pp. ???-???). Kluwer.
 14. Published
  Hermans, R. H. M. (1994). Behavioral sequelae of perinatal hypoxia in the rat. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 15. Published
  Quaedvlieg, H. M. J. (1994). Beperkingen op het grondrecht op een rechtsmiddel. In H. E. Boer de, W. H. Boom van, & J. Hullu de (Eds.), Rechtmiddelen in de toekomst (pp. 109-117). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 16. Published
 17. Published
 18. Published
  van Poppel, G. A. F. C. (1994). Beta-carotene and cancer risk : a trial in smokers using biomarkers as intermediate endpoints. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 19. Published
 20. Published
  Schilderman, P. A. E. L. (1994). BHA and cancer risk : the role of prostaglandin H synthase in the carcinogenicity of butylated hydroxyanisole. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 21. Published
 22. Published
 23. Published
  Ramaekers, G. W. M., & Smoorenburg, M. S. M. (1994). Centrum vakopleiding en arbeidsmarktpositie van ex-cursisten. (ROA Reports; No. 11). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 24. Published
 25. Published
 26. Published
  Lousberg, H. B. (1994). Chronic pain : multiaxial assessment and behavioral mechanisms. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 27. Published
 28. Published
  Kuipers, J. (1994). Combinatorial methods in cooperative game theory. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 29. Published
  Wackers, G. L. (1994). Constructivist medicine. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 30. Published
  Efremov, D. G. (1994). Correlation of genotype and phenotype in Beta-thalassemia. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 31. Published
  Rutten-van Mölken, M. P. M. H. (1994). Cost and effects of pharmacotherapy in asthma and COPD. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 32. Published
  Schrander, J. J. P. (1994). Cow's milk protein intolerance in infants. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 33. Published
 34. Published
  Borghans, L., & Hoevenberg, J. (1994). De arbeidsmarkt voor een studierichting biomedische technologie. (ROA Reports; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 35. Published
  van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1994). De arbeidsmarktpositie van hbo'ers. (ROA Research Memoranda; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 36. Published
 37. Published
  Borghans, L., de Grip, A., & Hoevenberg, J. (1994). De bruikbaarheid van deelmarktinformatie voor het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt. (ROA Reports; No. 13). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 38. Published
  van den Biggelaar, G. J. M. (1994). De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie. Arnhem: Gouda Quint.
 39. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). De juridische aard van de collectieve arbeidsovereenkomst. In M. Rigaux (Ed.), CAO-recht (pp. ???-???). Kluwer.
 40. Published
  Kardaun, M. S. J. M. (1994). De keerzijde van de Verlichting. Een Jungiaanse interpretatie van Goethes ballade Erlkönig. In J. V. Meurs (Ed.), Jaarboek van de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie (pp. 16-32)
 41. Published
  Oosterhuis, H. (1994). De kracht van de moraal. Dertig jaar De Kringen. In C. V. Wijk, H. d'Ancona, H. Oosterhuis, & J. Schuyf (Eds.), Dertig jaar De Kringen. Toespraken ter gelegenheid van de viering van het dertigjarig jubileum van De Kringen op 25 september 1993 te Amsterdam (pp. 12-18). Delft: De Kringen.
 42. Published
  Dekker, R. (1994). De relatie tussen scholing en loopbaan vanuit een arbeidsmarkt-theoretische invalshoek. (ROA Working Papers; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 43. Published
  Lijnzaad, L. (1994). De relevante realiteit, of de levensstandaard van vrouwen. In A. P. M. Coomans, & A. et (Eds.), De toenemende betekenis van economische, sociale en culturele mensenrechten (pp. 86-99). Leiden: Brill.
 44. Published
 45. Published
  Cornel, M. (1994). Detection of problem drinkers in general practice. Amsterdam: Amsterdam Thesis.
 46. Published
 47. Published
  Zuidweg, J. (1994). Diabeteskennistoetsen in de beroepsopleiding tot huisarts. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 48. Published
 49. Published
 50. Published
  Bouma, M. G., Stad, R. K., van den Wildenberg, F. A. J. M., & Buurman, W. A. (1994). Differential regulatory effects of adenosine on cytokine release by activated human monocytes. Journal of Immunology, 153(9), 4159-68.
 51. Published