Explore

64051 - 64100 out of 69,048Page size: 50
 1. 2001
 2. Published
 3. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 84, ( Preventieve dwangsom), No. 84, Feb 05, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 4. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 85, (Informatieplicht. Afhandeling correspondentie. Zorgvuldigheid. Correcte bejegening.), No. 85, Jan 25, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 5. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2001). JB 2001, 86, (Schadevergoeding. Causaliteit. Vermogensschade.), No. 86, Feb 01, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 6. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 87, (Onttrekking weg aan openbaar verkeer. Belangenafweging. Nadeelcompensatie.), No. 87, Feb 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 7. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 88, (Punitieve sanctie. Criminal charge. Bewijs.), No. 88, Feb 15, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 8. Published
 9. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 94, (Beleidsregels. Willekeur? Inherente afwijkingsbevoegdheid. Omvang geding.), No. 94, Mar 12, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 10. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 95, (Dwangsom. Hoogte. Karakter.), No. 95, Mar 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 11. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2001). JB 2001, 98, (Herhaalde aanvraag. Nova. Medische verklaring. Rechtsbestendigheid.), No. 98, Mar 08, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 12. Published
  Claes, M., & Vos, E. I. L., (2001). JB 2001, AWB 01/282 11 230, (), No. AWB 01/282 11 230, Jan 01, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 13. Published
  Quaedvlieg, H. M. J., (2001). JB 2001, belei99/1318-simo, (), No. belei99/1318-simo, Jun 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 14. Published
  Niessen - Cobben, R. M. P. G., (2001). JB 2001, C99/009 HR, (Geen voor bezwaar vatbare beschikking. Bevoegheid civiele rechter), No. C99/009 HR, Oct 27, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 15. Published
  Niessen - Cobben, R. M. P. G., (2001). JB 2001, C99/242 HR, (Meldingsplicht ontvangen), No. C99/242 HR, Apr 27, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 16. Published
 17. Published
  Baakman, N., & Becker, B. L. (2001). Juridische beperkingen en mogelijkheden. In N. A. A. Baakman (Ed.), Overheid en onderneming, een inleiding, 2e druk (pp. 185-203). Heerlen: Open Universiteit Heerlen.
 18. Published
  de Groot, G. R., (2001). JV 2001, , (), Aug 29, 2001. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 222591).
 19. Published
  Hoetjes, B. J. S., & Jansz, D. (2001). Kale toppen van de kenniseconomie. Perspectief Unie-Mhp, 12-14.
 20. Published
  van den Brandt, P. A., Dagnelie, P. C., & von Meyenfeldt, M. F. (2001). Kanker. In JJ. V. Binsbergen, S. Kalmijn, & MC. Ocké (Eds.), Voeding en chronische ziekten (pp. 117-137). Utrecht: van der Wees.
 21. Published
  Ronckers, C. M., Schouten, L. J., Verduijn, P. G., Land, C. E., Hayes, R. B., & van Leeuwen, F. E. (2001). Kanker als uitkomstmaat in cohort onderzoek: Zelfrapportage versus kankerregistratie. In WEON Abstractbook Amsterdam.
 22. Published
 23. Published
  de Wilde, R. (2001). Kennis als container: over een nieuwe cultus in de economie en politiek. In P. V. Baalen, M. Weggeman, & A. Witteveen (Eds.), Kennis en Management (pp. 380-396). (Scriptum management). Schiedam: Scriptum.
 24. Published
  Bollen, L. H. H. (2001). Kennismaking met Kennismanagement. Co Magazine, jrg 9(september), 8-11.
 25. Published
  Grünfeld, F. (2001). Kinderen in gewapende conflicten. Zoeklicht, 31, 7-9.
 26. Published
  de Grip, A., & Sieben, I. J. P. (2001). Klantcontact : rekrutering, competenties en perspectieven van medewerkers in callcenters. (ROA Reports; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 27. Published
 28. Published
 29. Published
  Cowan, R., & Jonard, N. (2001). Knowledge Creation, Knowledge Diffusion and Network Structure. In A. Kirman, & J-B. Zimmermann (Eds.), Economies with Heterogeneous Interacting Agents (pp. 327-343). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
 30. Published
 31. Published
  Cowan, R., Soete, L. L. G., & Chervonnaya, O. (2001). Knowledge Transfer and the Services Sector in the Context of the New Economy. (MERIT-Infonomics Research Memorandum; No. 2001-021). onbekend: MERIT.
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
 38. Published
  Faure, M. G., Koopman, I. M., & Visser, M. J. C. (2001). Kroniek van het milieustrafrecht. Delikt en Delinkwent, 319-329.
 39. Published
  Hartlief, T., & Tjittes, R. P. J. L. (2001). Kroniek van het vermogensrecht. Nederlands Juristenblad, 76, 1459-1473.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  Kamminga, M. T. (2001). La responsabilité des sociétés multinationales en cas d'atteinte aux droits de l'homme: un défi pour la Communauté européenne. In P. Alston (Ed.), L'Union européenne et les Droits de l'Homme (pp. 573-590). Bruxelles: Bruylant.
 44. Published
 45. Published
  Hendriks, J. J. E., Roorda, R. J., & Yntema, J. B. (2001). Laryngitis subglottica ("Pseudocroup"). In PLP. Brand (Ed.), Werkboek Kinderlongziekten (Werkboeken kindergeneeskunde). Amsterdam: VU Uitgeverij.
 46. Published
 47. Published
 48. Published
  Wolbers, M. H. J. (2001). Learning and working: double statuses in youth transitions within the European Union. (ROA Research Memoranda; No. 6E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 49. Published
 50. Published
 51. Published
  Oosterhuis, H., & Gijswijt-Hofstra, M. (2001). Leeswijzer voor het psychiatrisch verleden. MGV, 56(7-8), 627-643.