Explore

401 - 500 out of 73,980Page size: 100
 1. Published
  Jansen, A. M. L., (2002). 2002, , (Schadevergoeding na niet tijdig nemen besluit), Nov 21, 2001. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 2. Published
  Jansen, A. M. L., (2002). 2002, , (Weigering a.v.v. niet appellabel), May 23, 2002. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 3. Published
  Niessen - Cobben, R. M. P. G., (2002). 2002, 00/03803, (Geen verschoonbare termijnoverschrijding), No. 00/03803, Jan 22, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; No. 222542).
 4. Published
  Jansen, A. M. L., (2002). 2002, 20, (Consequenties overschrijding redelijke termijn; onrechtmatige rechtspraak), No. 20, Dec 14, 2001. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 5. Published
  Jansen, A. M. L., (2002). 2002, 283, (Art. 6:20 Awb toepasselijk ondanks prematuur beroep), No. 283, May 01, 2002. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 6. Published
  Jansen, A. M. L., (2002). 2002, 293, (Bewijslevering en onderzoeksplicht bestuursorgaan), No. 293, Jul 17, 2002. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 7. Published
  Jansen, A. M. L., (2002). 2002, 307, (Redelijke termijn overschreden, derhalve ongedaanmaking sanctie), No. 307, Feb 21, 2002. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 8. Published
  Jansen, A. M. L., (2002). 2002, 316, (Ondeugdelijke oproeping levert schending op van hoor en wederhoor), No. 316, Mar 20, 2002. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 9. Published
  Niessen - Cobben, R. M. P. G., (2002). 2002, 36 063, (Omkering bewijslast wegens het niet voldoen aan de informatieverplichting), No. 36 063, Jan 25, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; No. 222542).
 10. Published
  Niessen - Cobben, R. M. P. G., (2002). 2002, 36 640, (Beroep in cassatie ingesteld door onbevoegde ambtenaar), No. 36 640, Feb 01, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; No. 222542).
 11. Published
  Jansen, A. M. L., (2002). 2002, 406, (Ter zitting gedaan bewijsaanbod gepasseerd), No. 406, Jun 01, 2001. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 12. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2002). 2002, 7180, (Dwangsom, afzien van handhaving, tijdelijk karakter vergunning), No. 7180, Oct 23, 2002. (De Gemeentestem; No. 224175).
 13. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2002). 2002, 77, (art. 7:11 Awb, dictum in bezwaar), No. 77, Dec 04, 2002. (De Gemeentestem; No. 224175).
 14. Published
  Nijholt, H., (2002). 2002, nr. COO/180HR, (Staat/Canon), No. nr. COO/180HR, Jan 25, 2002. (Bouwrecht; No. 222486).
 15. Published
  Nijholt, H., (2002). 2002, rolnr. KG 02/376, (), No. rolnr. KG 02/376, Apr 19, 2002. (Bouwrecht; No. 222486).
 16. Published
  Hollanders, H. J. G. M. (2003). 2003 European innovation scoreboard: technical paper No 1 indicators and definitions. Luxembourg: European Commission, Enterprise Directorate-General.
 17. Published
 18. Published
  Hollanders, H. J. G. M. (2003). 2003 European innovation scoreboard: technical paper no 3 regional innovation performances. Luxembourg: European Commission - Enterprise Directorate-General.
 19. Published
  Arundel, A. V. (2003). 2003 European innovation scoreboard: technical paper no 6 methodology report. Luxembourg: European Commission - Enterprise Directorate-General.
 20. Published
  Verheij, N., (2003). 2003, , (), May 21, 2003. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 21. Published
  Rinkes, J. G. J., (2003). 2003, , (), Feb 01, 2001. (Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken; No. 222504).
 22. Published
  Verheij, N., (2003). 2003, , (), May 24, 2002. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 23. Published
  Verheij, N., (2003). 2003, , (), Jun 18, 2002. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 24. Published
  Forder, C. J., (2003). 2003, , (Accouchement sous x: Odièvre + Frankrijk), Feb 13, 2003. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 25. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). 2003, , (Niet schriftelijke beslissing tot toepassing bestuursdwang, geen besluit ex art. 1:3 Awb), Jul 01, 2003. (De Gemeentestem; No. 224175).
 26. Published
  Nijholt, H., (2003). 2003, , (Onaanvaardbare inschrijving), Dec 24, 2002. (Bouwrecht; No. 222486).
 27. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). 2003, , (Verwijdering huisvuil van de openbare weg, kostenverhaal, privaatrechtelijke weg, vergelijkbaar resultaat), Jul 28, 2003. (De Gemeentestem; No. 224175).
 28. Published
  Nijholt, H., (2003). 2003, 25.593, (), No. 25.593, Aug 18, 2003. (Bouwrecht; No. 222486).
 29. Published
  Tak, A. Q. C., (2003). 2003, 37971/97, (Colas Est t. Frankrijk), No. 37971/97, Apr 16, 2002. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 30. Published
  Nijholt, H., (2003). 2003, C01/169HR, (RZG/ComforMed), No. C01/169HR, Apr 04, 2003. (Bouwrecht; No. 222486).
 31. Published
  Rinkes, J. G. J., (2003). 2003, LJN AF2338, (treinongeval, exoneratie), No. LJN AF2338, Dec 18, 2002. (Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken; No. 222504).
 32. Published
  Nijholt, H., (2003). 2003, No. 23.035, (Beletten tijdige inschrijving), No. No. 23.035, Apr 29, 2002. (Bouwrecht; No. 222486).
 33. Published
 34. Published
  de Groot, G. R., (2004). 2004, , (), Aug 18, 2004. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 222591).
 35. Published
  de Groot, G. R., (2004). 2004, , (), Aug 25, 2004. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 222591).
 36. Published
  Schoonheim, J., (2004). 2004, , (Autisme-Europe v. Frankrijk), Mar 15, 2004. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 37. Published
  Adriaansens, C. A., (2004). 2004, 19, (), No. 19, Oct 11, 2002. (Bouwrecht; No. 222486).
 38. Published
  Nijholt, H., (2004). 2004, 26.143, (), No. 26.143, Jan 12, 2004. (Bouwrecht; No. 222486).
 39. Published
  Nijholt, H., (2004). 2004, 537/02, (SKG (Doge Collection/Achmea c.s.)), No. 537/02, Oct 03, 2002. (Bouwrecht; No. 222486).
 40. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2004). 2004, 7203, (), No. 7203, Oct 07, 2003. (De Gemeentestem; No. 224175).
 41. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2004). 2004, 7209, (Last onder dwangsom, herstelsanctie, evenredigheid, marginale toetsing), No. 7209, Nov 07, 2003. (De Gemeentestem; No. 224175).
 42. Published
  Adriaansens, C. A., (2004). 2004, 79, (), No. 79, Feb 06, 2004. (Bouwrecht; No. 222486).
 43. Published
  de Groot, G. R., (2005). 2005, , (), Apr 28, 2005. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 222591).
 44. Published
  Spronken, T. N. B. M., (2005). 2005, , (Aalmoes c.s. v. Nederland), Nov 25, 2005. (Delikt en Delinkwent; No. 222488).
 45. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2005). 2005, , (Bestuurlijke boete. Ontbreken wettelijke grondslag), Sep 21, 2005. (De Gemeentestem; No. 224175).
 46. Published
  Luja, R. H. C., (2005). 2005, , (Cadeaus op kosten van de zaak), Feb 25, 2005. (Maas & Roer (Fiscale Berichten Uit de Euregio); No. 223593).
 47. Published
  Kamminga, M. T., (2005). 2005, , (Fadeyeva tegen Rusland), Jun 09, 2005. (Milieu & Recht; No. 222550).
 48. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2005). 2005, , (Intrekking vergunning. Geen bestraffende sanctie), May 11, 2005. (De Gemeentestem; No. 224175).
 49. Published
  Kamminga, M. T., (2005). 2005, , (Moreno Gómez tegen Spanje), Nov 16, 2004. (Milieu & Recht; No. 222550).
 50. Published
  Smeulers, A. L., (2005). 2005, , (Narcisio tegen Nederland), Jan 27, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 51. Published
  Kamminga, M. T., (2005). 2005, , (Öneryildiz 2), Nov 30, 2004. (Milieu & Recht; No. 222550).
 52. Published
  Nijholt, H., (2005). 2005, , (Openbaar maken aanbestedingsdocumenten), Mar 09, 2005. (Bouwrecht; No. 222486).
 53. Published
  Nijholt, H., (2005). 2005, , (Q-park), Aug 16, 2005. (Bouwrecht; No. 222486).
 54. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2005). 2005, , (Sluiting horecabedrijf voor één week. Onevenredigheid sluitingsbevel. Ultra petita. Ambtshalve toetsing), May 11, 2005. (De Gemeentestem; No. 224175).
 55. Published
  Kamminga, M. T., (2005). 2005, , (Taskin tegen Turkije), Nov 10, 2004. (Milieu & Recht; No. 222550).
 56. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 04/2147/GA, (), No. 04/2147/GA, Dec 24, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 57. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 04/2494/GA, (), No. 04/2494/GA, Feb 03, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 58. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 04/2782/GA, (), No. 04/2782/GA, Feb 02, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 59. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 04/2841/GA, (), No. 04/2841/GA, Apr 05, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 60. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 04/2898/GA, (), No. 04/2898/GA, Feb 02, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 61. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 05/240/JA, (), No. 05/240/JA, Mar 09, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 62. Published
  de Groot, G. R., (2005). 2005, 420, (), No. 420, Apr 28, 2005. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 222591).
 63. Published
  Verkijk, R. (2005). 2005, Wel verschoning, geen helderheid. Advocatenblad, 85(11), 484-486.
 64. Published
  Hollanders, H. J. G. M. (2006). 2006 European regional innovation scoreboard. (2006 European Innovation Scoreboard). Brussels: European Commission.
 65. Published
  Hollanders, H. J. G. M., & Arundel, A. V. (2006). 2006 global innovation scoreboard. (2006 European Innovation Scoreboard). Brussels: European Commission.
 66. Published
  Nijholt, H., (2006). 2006, , (Aanbesteding zitmeubilair), Nov 04, 2005. (Bouwrecht; No. 222486).
 67. Published
  Forder, C. J., & Whittingham, J., (2006). 2006, , (Besluitvorming door (ex-)partners om wel of niet ouder te worden (Evans/V.K.)), Mar 07, 2006. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 68. Published
  Forder, C. J., & Whittingham, J., (2007). 2006, , (Besluitvorming door (ex-)partners om wel of niet ouder te worden), Mar 07, 2006. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 69. Published
  Schaper, M. G. H., (2006). 2006, , (Fiscale Transparantie van een Amerikaanse LLC en de Vpb 2007), Jun 09, 2006. (Maas & Roer (Fiscale Berichten Uit de Euregio); No. 223593).
 70. Published
  Nijholt, H., (2006). 2006, , (Niet vooraf bekendgemaakte subgunningscriteria), Oct 25, 2005. (Bouwrecht; No. 222486).
 71. Published
  de Jonge, G., (2006). 2006, , (Noot bij Beroepscommissie), Jul 28, 2006. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 72. Published
  Fernhout, F. J., (2006). 2006, , (NRC-journalisten/Voute), Jul 27, 2006. (AMI: Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; No. 222826).
 73. Published
 74. Published
  Hesen, G. G., & Hardy, R. R. R., (2006). 2006, T-464/04, (Independent Music Publishers and Labels Association (IMPALA, International Association)/Commissie), No. T-464/04, Jul 13, 2006. (Markt & Mededinging; No. 223974).
 75. Published
  Attinger, M., (2007). 2007, , (), Oct 18, 2006. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 76. Published
  van Boven, T. C., (2006). 2007, , (Het Anti-Foltercomite scherpt het non-refoulement beginsel aan), May 20, 2005. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 77. Published
  de Groot, G. R., (2007). 2007, 439, (), No. 439, Jun 13, 2007. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 222591).
 78. Published
 79. Published
  van Boven, T. C., (2006). 2007, Agiza vs Zweden, (Het Anti-Foltercomité scherpt het non-refoulement beginsel aan), No. Agiza vs Zweden, May 20, 2005. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 80. Published
 81. Published
  Fernhout, F. J., (2008). 2008, , (Telegraaf c.s./Staat), Jul 11, 2008. (Mediaforum: Tijdschrift voor media- en communicatierecht; No. 222492).
 82. Published
  de Jonge, G., (2008). 2008, 07/3305/GAB, (), No. 07/3305/GAB, Mar 20, 2008. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 83. Published
  de Jonge, G., (2008). 2008, 07/943/GA, (), No. 07/943/GA, Nov 12, 2007. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 84. Published
  Forder, C. J., & Whittingham, J., (2008). 2008, 43546/02, (Afwezigheid van vader figuur is geen reden om beginseltoestemming aan alleenstaande kandidaat adoptiefouder te weigeren (E.B. t. Frankrijk)), No. 43546/02, Jan 22, 2008. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 85. Published
  de Jonge, G., (2008). 2008, 5608/05, (Renolde tegen Frankrijk), No. 5608/05, Oct 16, 2008. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 86. Published
  Coomans, A. P. M., (2009). 2009, , (Erkenning van het recht op water als mensenrecht), Jun 25, 2008. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 87. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, 149/09/COL, (Luxembourg investment companies), No. 149/09/COL, Mar 18, 2009. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
 88. Published
  de Jonge, G., (2009). 2009, 8/1473/JW, (), No. 8/1473/JW, Dec 01, 2008. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 89. Published
  Biermeyer, T., (2009). 2009, C-210/06, (Bringing darkness into the dark: European corporate cross- border mobility in Re Cartesio), No. C-210/06, Dec 16, 2008. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).
 90. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, C-214/07, (Commission v France), No. C-214/07, Nov 13, 2008. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
 91. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, C-4/07, (Dutch Group Interest Box), No. C-4/07, Sep 27, 2009. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
 92. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, C-519/07P, (Koninklijke Friesland Foods), No. C-519/07P, Apr 23, 2009. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
 93. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, C-519/07P, (Koninklijke FrieslandCampina), No. C-519/07P, Sep 17, 2009. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
 94. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, T-211/04 + T-215/04, (Gibraltar and UK v Commission), No. T-211/04 + T-215/04, Dec 18, 2008. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
 95. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, T-211/05, (Italian Listing Tax Incentive), No. T-211/05, Sep 04, 2009. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
 96. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, T-222/04, (Italy v Commission (Public Utilities)), No. T-222/04, Jun 11, 2009. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
 97. Published
  Biermeyer, T., (2009). 2009, T-289/03, (Services of General Economic Interest and the state aid paradox in BUPA), No. T-289/03, Feb 12, 2008. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).
 98. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, T-30/01 + T-227/01, (Basque Territories), No. T-30/01 + T-227/01, Sep 09, 2009. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
 99. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, T-309/02, (Acegas-APS SpA v Commission), No. T-309/02, Jun 11, 2009. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
 100. Published
  Luja, R. H. C., (2009). 2009, T-388/03, (Deutsche post / DHL International v Commission (La Poste)), No. T-388/03, Feb 10, 2009. (Highlights & Insights in European Taxation; No. 230712).
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...740 Next