Explore

69601 - 69650 out of 70,909Page size: 50
 1. Published
  Jettinghoff, A. (2004). Western legal experts go East; Mobilizing Westernn Expertise for Legal Recontruction in Central and Eastern Europe by the CILC Organization. In A. Jettinghoff, & H. Schepel (Eds.), In Lawyers ' Circles: The Role of Lawyers in European Legal Integration (pp. 83-98). Den Haag: Elsevier.
 2. Published
  Sabharwal, P. (Author). (2017). Westminster's Turn. Web publication/site, Maastricht University, Faculty of Law. Retrieved from https://www.maastrichtuniversity.nl/blog/2017/01/westminsters-turn
 3. Published
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. Published
 17. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2006). Wet op de loonbelasting 1964, Buitenlandse inhoudingsplichtige. Art 6, leden 2-4 Wet LB 1964. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (pp. 1-28). Amersfoort: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 18. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2006). Wet op de loonbelasting 1964, Buitenlandse werknemer. Art. 2, leden 3-5 Wet LB 196. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (pp. 1-28). Amersfoort: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 19. Published
  Kiiver, P. (2006). Wet op het Staatsburgerschap der Republiek Belarus: vertaling en toelichting. In A. R. E. M. V. Erp, G. R. D. Groot, & E. al. (Eds.), NW Nationaliteitswetgeving (losbladig). The Hague: Elsevier Overheid.
 20. Published
  Kiiver, P. (2006). Wet op het Staatsburgerschap der Russische Federatie: vertaling en toelichting. In A. R. E. M. V. Erp, & G. R. D. Groot (Eds.), NW Nationaliteitswetgeving (losbladig; No. herz. druk). Den Haag: Elsevier Overheid.
 21. Published
  Kiiver, P. (2003). Wet op het Staatsburgerschap der Russische Federatie: vertaling en toelichting. In A. R. E. M. V. Erp, G. R. D. Groot, & et al. (Eds.), NW Nationaliteitswetgeving (losbladig) Den Haag: Elsevier Overheid.
 22. Published
 23. Published
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  Smaers, G. E. (2003). Wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. In F. Deruyck, B. Spriet, P. Traest, & R. Verstraeten (Eds.), Strafrecht geannoteerd, met bijzondere wetgeving (pp. 879-884). Brugge: die Keure.
 29. Published
  Smaers, G. E. (2003). Wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964. In F. Deruyck, B. Spriet, P. Traest, & R. Verstraeten (Eds.), Strafrecht geannoteerd, met bijzondere wetgeving (pp. 869-878). Brugge: die Keure.
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
 34. Published
  Limburg, M. (2004). Weten en doen, willen en kunnen. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.20040910ml
 35. Published
  Somsen, G. J. (2013). Wetenschap als Werelderfgoed: George Sartons Internationalistische Geschiedschrijving. In F. Huisman, N. Randeraad, & G. Verbeeck (Eds.), Geschiedenis is Overal (pp. 104-121). Amsterdam: Wereldbibliotheek.
 36. Published
 37. Published
  Huisman, F. G., Dijstelbloem, H., Miedema, F., & Mijnhardt, W. (2014). Wetenschap in transitie. Zeven zorgen voor de universiteit. In A. Verbrugge, & J. V. Baardewijk (Eds.), Wetenschap in transitie. Zeven zorgen voor de universiteit (pp. 111-124). Amsterdam: Boom.
 38. Published
  Wachelder, J. C. M. (2004). Wetenschap is waardevol. Kritische kanttekeningen in de marge. (Rapporten WenS; No. 2004-7). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. Published
  Visser, H. (1991). Wetenschappelijk humanisme. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/spe.19911206hv
 43. Published
  Buijink, W. F. J. (2001). Wetenschappelijk onderzoek naar externe verslaggeving. In M. Hoogendoorn (Ed.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk, 2001, 3e editie, deel 1 (pp. 58-84). Elsevier.
 44. Published
  van Lankveld, J. J. D. M., & Laan, E. T. M. (2009). Wetenschappelijk onderzoek naar seksualiteit. In L. Gijs, W. Gianotten, I. Vanwesenbeeck, & P. Weijenborg (Eds.), Seksuologie (herziene editie) (pp. 45-68). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
 45. Published
 46. Published
 47. Published
  Tijssen, R., Hollanders, H. J. G. M., van Leeuwen, T., & Nederhof, T. (2003). Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren 2003 - Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 48. Published
  Homburg, E. (2015). Wetenschapsbeoefening, 1750-1950. In P. Tummers (Ed.), Limburg. Een geschiedenis, vanaf 1800 (pp. 355-394). Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).
 49. Published
 50. Published
  Verhey, L. F. M. (2009). Wetgever en constitutie: enkele beschouwingen over de mug en de olifant. In Preadvies Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid (pp. 1-41). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.