Explore

69551 - 69600 out of 74,690Page size: 50
 1. 2001
 2. Published
 3. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 165, (Invordering verbeurde dwangsom. Punitieve sanctie. Evenredigheid.), No. 165, Mar 21, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 4. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 166, (Invordering verbeurde dwangsom (opgelegd op grond van art. 8:72 lid 7 Awb). Bevoegdheid civiele rechter.), No. 166, Apr 12, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 5. Published
  van den Brekel, P. M., (2001). JB 2001, 170, (Uitbreiding Schiphol. Beslistermijn bezwaarschrift.), No. 170, Feb 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 6. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 173, (Bestemmingsplan. Advisering. Deskundigenbericht.), No. 173, May 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 7. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 174, (Bedenkingen. Motivering. Passeren vormvoorschrift.), No. 174, May 15, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 8. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2001). JB 2001, 177, (Delegatie. Rechtskracht.), No. 177, May 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 9. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 178, (Belanghebbende. Feitelijk belang afdoende. Zichtcriterium.), No. 178, Sep 19, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 10. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 18, (Bestuurlijke boete. Criminal charge. Punitieve sanctie. Evenredigheid.), No. 18, Dec 07, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 11. Published
 12. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2001). JB 2001, 189, (Toegang tot een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Besluitbegrip.), No. 189, May 22, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 13. Published
 14. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 19, (Punitieve sanctie. Criminal charge. Evenredigheid.), No. 19, Dec 15, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 15. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2001). JB 2001, 190, (Bestuursdwang. Uitzetting. Schriftelijke last. Terugwijzing.), No. 190, May 29, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 16. Published
 17. Published
  Niessen - Cobben, R. M. P. G., (2001). JB 2001, 2000/360, (Nationale ombudsman. Zoekraken originele documenten als gevolg van reorganisatie belastingdienst), No. 2000/360, Nov 21, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 18. Published
  Vernimmen - de Jong, F., (2001). JB 2001, 207, (Marginale toetsing), No. 207, Jun 27, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 19. Published
  Janssen, H. L., (2001). JB 2001, 21, (Onjuiste regeltoepassing. Ambtshalve aanvulling rechtsgronden.), No. 21, Dec 12, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 20. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2001). JB 2001, 212, (Grieven. Beperking tot grieven. Verkorte uitspraak.), No. 212, Jul 06, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 21. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 215, (Onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Bestuursorgaan.), No. 215, Jul 25, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 22. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 217, (Vakantie en zwangerschapsverlof. (In)directie discriminatie.), No. 217, May 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 23. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 218, (Wraking, Kritiek op rechtspraak en agenderingsbeleid.), No. 218, Jun 07, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 24. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 219, (Belanghebbende. Besluitbegrip.), No. 219, Jun 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 25. Published
 26. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 226, (Wraking), No. 226, May 23, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 27. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 228, (Nadeelcompensatie. Causaal verband. Draaglastverdeling.), No. 228, Jul 03, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 28. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 233, (Ontslag lid Raad gemeenschappelijke regeling. Ontvankelijkheid.), No. 233, Jul 25, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 29. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 235, (Verzendtheorie. Bewijslast. Fair-play-beginsel.), No. 235, Jul 18, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 30. Published
 31. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 24, (Wraking.), No. 24, Nov 07, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 32. Published
 33. Published
  van Maanen, G. E., (2001). JB 2001, 259, (), No. 259, Aug 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 34. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 262, (Punitieve sanctie. Evenredigheid. Anticiperen op nieuwe wettelijke regeling.), No. 262, Jul 24, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 35. Published
  Niessen, N. J. A. P. B., (2001). JB 2001, 265, (Informatieverstrekking. Klachtbehandeling. Onbehoorlijke gedragingen.), No. 265, Jul 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 36. Published
 37. Published
 38. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 271, (Bestuursdwang. Belanghebbende.), No. 271, Sep 05, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 39. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2001). JB 2001, 275, (Openbaarheid. Bevoegdheid bestuursorgaan. Termijnoverschrijding.), No. 275, Sep 12, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 40. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2001). JB 2001, 276, (Appèlverbod. Fundamentele rechtsbeginselen. Omvang geding), No. 276, Sep 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 41. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 279, (Bezwaarschrift; -gronden.), No. 279, Aug 22, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 42. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2001). JB 2001, 28, (Beroepschrift, verzending per fax. Verzendtheorie.), No. 28, Jan 03, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 43. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 284, (Onrechtmatige daad. Verjaring. Stuitingshandeling. Doorzendplicht?), No. 284, Oct 05, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 44. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 285, (Punitieve sanctie. Bestuursorgaan.), No. 285, Aug 28, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 45. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2001). JB 2001, 287, (Punitieve sanctie. Belanghebbende. Omvang van het geding. Herroeping. Besluit.), No. 287, Sep 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 46. Published
  Niessen, N. J. A. P. B., (2001). JB 2001, 288, (Beslissingstermijn. Persoonlijke gegevens verstrekken aan derden. Gedragingen niet behoorlijk.), No. 288, Aug 10, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 47. Published
 48. Published
 49. Published
  Schlössels, R. J. N., (2001). JB 2001, 292, (Heroverweging. Grondslag bezwaar. Reformatio in peius. Omvang geding.), No. 292, Oct 03, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 50. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 295, (Verbindendheid.), No. 295, Oct 10, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 51. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 298, (Wraking, wrakingskamer. Wraking, buiten behandeling laten. Wraking, behandelende kamer.), No. 298, Sep 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).