Research output

M&R 2016, 154, (ClientEarth and Pesticide Action Network v EFSA)

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteAcademic

Associated researcher

Associated organisations

Abstract

Belangenafweging bij het bekendmaken van persoonsgegevens in het kader van een verzoek om milieu informatie die specifieke deskundigenadvisering betreft. In hoger beroep wordt het besluit van EFSA tot geheimhouden van de namen van externe deskundigen die geadviseerd hebben over de totstandkoming van richtsnoeren in het kader van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen nietig verklaard.
View graph of relations

Details

Original languageDutch
File no.154
Finished16/07/15
Publication statusPublished - 1 Jan 2015

Publication series

NameMilieu & Recht
No.222550
ISSN (Print)1383-9039

Bibliographical note

Rechtscollege: Hof van Justitie EU
Titel bijdrage: ClientEarth and Pesticide Action Network v EFSA
code_tijdschrift: 222550
titel_kort: M&R
Pages: 796-802