Research output

De ontwikkeling van het ontslagrecht en het Hof van Cassatie: enige beschouwingen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Associated researcher

Associated organisations

Abstract

Critical analysis Belgian dismissal law
View graph of relations

Details

Original languageEnglish
Pages (from-to)93-101
JournalRechtskundig Weekblad
Volume1
Publication statusPublished - 1 Jan 2011