Research output

Case note to Dutch Administrative Court decision: Invalidation of enforcement decision for EU ETS industry since the installation is not covered by the EU ETS directive 2003/87; influence of Commission guidelines on judicial interpretation of the directive

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Associated researcher

Associated organisations

Abstract

3. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22 februari 2017, 201509031/1/A1, ECLI:NL:RVS:2017:475, Recycling Kombinatie Reko B.V. (hierna: Reko), gevestigd
te Rotterdam tegen het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit. Vernietiging van dwangsom opgelegd voor het zonder broeikasgasvergunning in werking hebben van een inrichting met een broeikasgasinstallatie; de installatie in kwestie is geen verbrandingsinstallatie voor gevaarlijk afval en valt derhalve niet onder de reikwijdte van de bepalingen voor handel in emissierechten. Door de Europese Commissie opgestelde richtsnoeren zijn op zichzelf niet bindend maar bieden wel een handvat voor de rechterlijke interpretatie van richtlijnbepalingen.
View graph of relations

Details

Translated title of the contributionannotatie betreffende vernietiging handhavingsbesluit broeikasgasemissiehandel
Original languageDutch
Number of pages3
Project No.ECLI:NL:RVS:2017:475
File no.M en R 2017/94
Finished22/02/17
Commissioning bodyABRvS
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameMilieu & Recht (M en R)
PublisherWolters Kluwer
No.94
Volume44(7)
ISSN (Print)1383-9039