View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
  Steppe, R., & Devroe, W. (2018). De Europese verkeersvrijheden en brexit: vestiging, diensten en kapitaal. In VRG-ALumni (Ed.), Recht in beweging. 25ste VRG-Alumnidag 2018 (pp. 253-268). Oud-Turnhout/'s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina .
 3. 2017
 4. Published
 5. Published
  Hartkamp, A. S., Sieburgh, C. H., & Devroe, W. (Eds.) (2017). Cases, materials and text on European law and pivate law. (Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe). Oxford: Hart Publishing.
 6. Published
  Cauffman, C., & Devroe, W. (2017). Competition law. In A. Hartkamp, C. Sieburgh, & W. Devroe (Eds.), Cases, materials and text on European law and pivate law (pp. 23-168). (Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe). Oxford: Hart Publishing.
 7. Published
  Van Cleynenbreugel, P., & Devroe, W. (2017). The EU financial transaction tax project. In B. De Witte, A. Ott, & E. Vos (Eds.), Between flexibility and disintegration: The trajectory of differentiation in EU law (pp. 282-303). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 8. 2016
 9. Published
  Gabathuler, D., & Devroe, W. (2016). The European Union competition law framework. In C. Cauffman, & Q. Hao (Eds.), Procedural rights in competition law in the EU and China (pp. 7-37). (China-EU Law Series; Vol. 3). Berlin/Heidelberg: Springer.
 10. 2015
 11. Published
  Devroe, W., Keirsbilck, B., & Terryn, E. (2015). Economisch recht. (Themis; No. 91). Brugge: die Keure.
 12. Published
 13. Published
  Devroe, W. (2015). Private afdwinging van Europees economisch recht. In W. Devroe, B. Keirsbilck, & E. Terryn (Eds.), Economisch recht (pp. 1-21). (Themis; No. 91). Brugge: die Keure.
 14. 2014
 15. Published
  Devroe, W., & Foqué, R. (2014). Laudatio Jaques Steenbergen. In D. Arts, W. Devquéoe, R. Foqué, K. Marchand, & I. Veroughstraete (Eds.), Mundi et Europae civis. Liber amicorum Jacques Steenbergen (pp. 7-12). Brussel: Larcier.
 16. Published
  Arts, D., Devroe, W., Foqué, R., Marchand, K., & Veroughstraete, I. (2014). Mundi et Europae civis. Liber amicorum Jacques Steenbergen. Brussel: Larcier.
 17. Published
  Schoenmaekers, S. L. T., Devroe, W., & Philipsen, N. J. (2014). State aid and public procurement in the European Union. (Ius Commune Europaeum; No. 131). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 18. Published
  Devroe, W., & Gabathuler, D. (2014). The evolving treatment of services of general economic interest under EU law. In S. L. T. Schoenmaekers, W. Devroe, & N. J. Philipsen (Eds.), State aid and public procurement in the European Union (pp. 47-76). (Ius Commune Europaeum; No. 131). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 19. Published
  Devroe, W., & Van Cleynenbreugel, P. (2014). The impact of general principles of EU law on private law relationships. In A. S. Hartkamp, C. J. Sieburgh, L. A. D. Keus, J. S. Kortmann, & M. H. Wissink (Eds.), The influence of EU Law on national private law (pp. 187-218). (Serie Onderneming en Recht; No. 81-I). Deventer: Kluwer.
 20. Published
  Devroe, W. (2014). Waarden in het Europees economisch recht. In B. Pattyn, & P. d'Hoine (Eds.), Herdenken en vooruitgaan (pp. 215-235). (Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2014; No. XXI). Leuven: Universitaire Pers Leuven.
 21. Published
  Devroe, W. (2014). Waardenvol Europees mededingingsrecht en interne marktrecht. In D. Arts, W. Devquéoe, R. Foqué, K. Marchand, & I. Veroughstraete (Eds.), Mundi et Europae civis. Liber amicorum Jacques Steenbergen (pp. 635-653). Brussel: Larcier.
 22. 2013
 23. Published
 24. Published
 25. Published
  Devroe, W., Geens, K., & Wytinck, P. (2013). Mijlpalen uit het Belgisch mededingingsrecht geannoteerd. Liber amicorum Jules Stuyck. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium n.v.
 26. Published
  Devroe, W., & Vanherpe, J. (2013). Private handhaving. In W. Devroe, K. Geens, & P. Wytinck (Eds.), Mijlpalen uit het Belgisch mededingingsrecht geannoteerd. Liber amicorum Jules Stuyck (pp. 481-514). Mechelen: Wolters Kluwer Belgium n.v..
 27. 2012
 28. Published
  Devroe, W., & van den Bossche, A-M. (2012). Mededingingsrecht - Bronnenboek Belgisch en Europees mededingingsrecht. (Larcier ThemaWetboeken). (vierde druk). Gent: Larcier.
 29. 2011
 30. Published
  Devroe, W., & De Lathauwer, N. (2011). Actualia mededingingsrecht. In VRG Alumni (Ed.), Recht in beweging. 18de VRG-Alumnidag 2011 (pp. 151-178). Antwerpen: Maklu.
 31. Published
  Devroe, W., & Stuyck, J. (2011). De horizontale werking van het (primaire) recht van de Europese Unie en het Belgisch vermogensrecht. In Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland (Ed.), Preadviezen voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland (pp. 241-303). Den Haag: Boom Juridisch.
 32. Published
  Devroe, W., Stuyck, J., & Terryn, E. (2011). Economisch recht. (Themis 2011-2012; No. Cahier 69). Brugge: die Keure.
 33. Published
  Devroe, W., & Geers, C. (2011). Het ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht en de impact ervan op ander recht. In G-L. Ballon (Ed.), Beginselen van Belgisch privaatrecht XIII. Handels- en economisch recht. Deel I Ondernemingsrecht Volume A (pp. 241-279). Mechelen: Kluwer.
 34. Published
  Devroe, W., & Vyncke, K. (2011). Historiek, werking en kenmerken van het BTW-stelsel, Geografisch toepassingsgebied en Belastingplichtigen. In P. Vandendriesche, & K. Vyncke (Eds.), Handboek Belasting Toegevoegde Waarde (pp. 1-85). (Audit accountancy tax (N)). Mechelen: Kluwer.
 35. Published
  Van Schoubroeck, C., Devroe, W., & Geens, K. (2011). Hommage aan Herman Cousy. In C. V. Schoubroeck, W. Devroe, K. Geens, & J. Stuyck (Eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy (pp. 3-12). Antwerpen: Intersentia.
 36. Published
  Devroe, W., & Van Cleynenbreugel, P. (2011). Observation on economic governance and the search for a European economic constitution. In D. Schieck, U. Liebert, & H. Schneider (Eds.), European economic and social constitutionalism after the Treaty of Lisbon (pp. 95-120). Cambridge University Press: Cambridge.
 37. Published
  Van Schoubroeck, C., Devroe, W., Geens, K., & Stuyck, J. (2011). Over Grenzen. Liber amicorum Herman Cousy. Antwerpen: Intersentia.
 38. Published
 39. Published
 40. Published
  Devroe, W., Nihoul, P., van den Bossche, A-M., & Verdure, C. (2011). Sourcebook on EU competition law 2011-2012. (Larcier ThemaWetboeken). (tweede druk) Brussels: Larcier.
 41. Published
  Van Schoubroeck, C., Devroe, W., Geens, K., & Stuyck, J. (2011). Ten geleide / Preface. In C. V. Schoubroeck, W. Devroe, K. Geens, & J. Stuyck (Eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy (pp. xv-xvi-xvii-xviii). Antwerpen: Intersentia.
 42. Published
  Devroe, W. (2011). Verzekering en mededinging. In C. V. Schoubroeck, W. Devroe, K. Geens, & J. Stuyck (Eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy (pp. 1055-1073). Antwerpen: Intersentia.
 43. 2010
 44. Published
 45. 2009
 46. Published
  Devroe, W., & Mattioli, E. (2009). Actualia mededingingsrecht. In Handels- en economisch recht (pp. 79-102). (Themis school voor postacademische vorming). Brugge: die Keure.
 47. Published
  Claes, E., Devroe, W., & Keirsbilck, B. (2009). Facing the limits of the law. In E. Claes, W. Devroe, & B. Keirsbilck (Eds.), The limits of the law (pp. 1-24). Berlin: Springer.
 48. Published
  Claes, E., Devroe, W., & Keirsbilck, B. (2009). Facing the limits of the law. Berlin: Springer.
 49. Published
 50. Published
  Devroe, W., & De Dier, S. (2009). Werking en einde van agentuur- en distributieovereenkomsten: mededingingsrechtelijke analyse. In E. Terryn, & P. Naeyaert (Eds.), Beëindiging van de overeenkomsten met handelstussenpersonen (pp. 481-526). (Recht en Onderneming; No. 33). Brugge: die Keure.
 51. 2008
 52. Published
  Devroe, W., Montangie, Y., & van den Bossche, A-M. (2008). Mededingingsrecht. Bronnenboek Belgisch en Europees mededingingsrecht. Brussel: Larcier.
 53. 2007
 54. Published
  Stuyck, J., Devroe, W., & Wytinck, P. (2007). De nieuwe Belgische mededingingswet 2006. Mechelen: Kluwer.
 55. Published
  Devroe, W., & Vandendriessche, P. (2007). Handboek Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). (Fiscale basisbegrippen). Brugge: die Keure.
 56. Published
  Devroe, W. (2007). Hoofdstuk I. Algemene inleiding. Historiek, werking en kenmerken van het BTW-stelsel. In W. Devroe, & P. Vandendriessche (Eds.), Handboek Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) (pp. 10-20). (Fiscale basisbegrippen).
 57. Published
  Devroe, W. (2007). Hoofdstuk II. Geografisch toepassingsgebied. In W. Devroe, & P. Vandendriessche (Eds.), Handboek Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) (pp. 21-25). (Fiscale basisbegrippen). Brugge: die Keure.
 58. Published
  Devroe, W. (2007). Impact van door het Europees Hof van Justitie ontwikkelde algemene beginselen op privaatrechtelijke verhoudingen. In A. S. Hartkamp, C. H. Sieburgh, & L. A. D. Keus (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlands privaatrecht (pp. 133-189). (Onderneming en Recht; No. 42-I). Deventer: Kluwer.
 59. Published
  Stuyck, J., Devroe, W., & Wytinck, P. (2007). Institutionele aspecten en samenwerking tussen toezichthouders. In J. Stuyck, W. Devroe, & P. Wytinck (Eds.), De nieuwe Belgische mededingingswet 2006 (pp. 127-186). Mechelen: Kluwer.
 60. Published
  Cousy, H., Devroe, W., Geens, K., Stuyck, J., Tilleman, B., & Van Orshoven, P. (2007). Liber Amicorum Frans Vanistendael. Herentals: Knops Publishing.
 61. Published
  Devroe, W., Montangie, Y., & van den Bossche, A-M. (2007). Mededingingsrecht. Bronnenboek Belgisch en Europees mededingingsrecht. Brussel: Larcier.
 62. Published
  Devroe, W., & Mattioli, E. (2007). Mededingingsrecht. Systematiek en actualia. In VRG-Alumni (Ed.), Recht in beweging (14deVRG Alumnidag) (pp. 361-405). Antwerpen: Maklu.
Previous 1 2 Next