View graph of relations
 1. 2015
 2. Published
  Rauws, W. J. M. (2015). LIMOSA-verplichting gewijzigd onder Europese druk. In G. V. Limberghen (Ed.), Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht: recente ontwikkelingen (pp. 209-244). Antwerpen: Intersentia.
 3. 2014
 4. Published
 5. 2013
 6. Published
  Rauws, W. J. M. (2013). Arbeidsverhoudingen in de confessionele sfeer. In D. D. De Ruysscher (Ed.), Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits (pp. 267-296). Mechelen: Kluwer.
 7. Published
  Rauws, W. J. M. (2013). De toekomst van het arbeidsovereenkomstenrecht. In B. Debaenst (Ed.), Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief (pp. 141-161). Brugge: die Keure.
 8. Published
 9. Published
 10. 2012
 11. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (2012). Belgisch arbeidsrecht. In P. Humblet, & M. Rigaux (Eds.), Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht (pp. 1-500). Antwerpen: Intersentia.
 12. Published
 13. 2011
 14. Published
  Klosse, S., & Rauws, W. J. M. (2011). Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken. In H. Verschueren (Ed.), Werken over de grens België-Nederland (pp. 59-114). Antwerpen: Intersentia.
 15. Published
 16. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). De bedrijfsbezetting. In P. Humblet, & G. Cox (Eds.), Collectieve conflicten (pp. 285-322). Mechelen: Kluwer.
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). La réconciliation, la conciliation et l'arbitrage lors des conflits collectifs entre salariés et employeurs aux Pays-Bas. In M. Rigaux, & P. Humblet (Eds.), Conciliation, médiation et l'arbitrage. Vers une régulation européenne des modes alternatifs de règlement des conflits collectifs du travail? (pp. 167-180). Bruylant: Brussel.
 21. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). Strafbare deelneming in het sociaal strafrecht. In F. Deruyck, & M. Rozie (Eds.), Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain de Nauw (pp. 697-711). Brugge: die Keure.
 22. 2010
 23. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). De opzegging in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht. In M. Rigaux, & W. Rauws (Eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 (pp. 33-74). Antwerpen: Intersentia.
 24. Published
 25. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Dood van de werkgever. In M. Riigaux, & W. Rauws (Eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 (pp. 359-366). Antwerpen: Intersentia.
 26. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Enige opmerkingen over de collectieve arbeidsverhoudingen in het onderwijs. In Y. Yorens (Ed.), Sociaal werk(t). Ereboek Josse Van Steenberge (pp. 273-285). Brugge: die Keure.
 27. Published
 28. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Probleemstelling sociale en economische grondrechten. In W. Rauws, & M. Stroobant (Eds.), Sociale en economische grondrechten. Art. 23 GW: een stand van zaken na twee decennia (pp. 5-11). Antwerpen & Louvain-la-Neuve: Intersentia & Anthemis.
 29. Published
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
  Rauws, W. J. M., Salomez, K., & van Eeckhoutte, W. (2010). Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling. In G. V. Limberghen (Ed.), Sociaal handhavingsrecht (pp. 13-86). Antwerpen: Maklu.
 34. 2009
 35. Published
  Rauws, W. J. M. (2009). Het gevaar van de exegese in het arbeidsrecht: het voorbeeld van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. In M. Faure, & W. Rauws (Eds.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem (pp. xx + 309). Antwerpen: Intersentia.
 36. Published
 37. Published
 38. Published
  Faure, M. G., & Rauws, W. J. M. (2009). Woord vooraf. In M. Faure, & W. Rauws (Eds.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, econoisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem (pp. 1-8). Antwerpen: Intersentia.
 39. 2008
 40. Published
 41. Published
  Rauws, W. J. M., (2008). RW 2008, , (Bruggepensioneerde (en oudere werkloze): blijf in België), Jun 25, 2007. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 42. Published
 43. Published
 44. 2007
 45. Published
  Rauws, W. J. M. (2007). '"Dura lex, sed lex", "summun jus, summa injuria". Is het lezen van Antigone van Sophocles nuttig voor juristen? In K. Lemmens, & F. Jongen (Eds.), Recht en literatuur (pp. 215-225). Brugge: die Keure.
 46. Published
  Rauws, W. J. M., & Nevens, K. (2007). De recente uitspraak van het Hof van Cassatie in het sociale zekerheidsrecht. In R. Janvier, A. V. Regenmortel, & V. Vervliet (Eds.), Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht (pp. 95-182). (Recht en sociale zekerheid 3e editie; No. 12). Brugge: die Keure.
 47. Published
 48. Published
  Rauws, W. J. M. (2007). De verjaring in het arbeidsrecht. In Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten, Universiteit Antwerpen (Ed.), De verjaring (pp. xviii + 343). Antwerpen: Intersentia.
 49. Published
 50. Published
 51. Published
 52. Published
 53. 2006
 54. Published
  Rauws, W. J. M., van Eeckhoutte, W., Rigaux, M., & van Steenberge, J. (2006). Bamacodex sociaal recht 2006-2007. Brugge: die Keure.
 55. Published
  Rauws, W. J. M., de Vos, M., & van Eeckhoutte, W. (2006). Codex Arbeidsrecht 2006-2007. Brugge: die Keure.
 56. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). Collective bargaining at the enterprise level: some comparative observations. In M. Rigaux, & J. Rombouts (Eds.), The Essence of Social Dialogue in (South East) Europe (pp. 333-348). Antwerp: Intersentia.
 57. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). De geldigheid van de collectieve arbeidsovereenkomst. In G. Cox, M. Rigaux, & J. Rombouts (Eds.), Collectief onderhandelen (pp. 127-149). Mechelen: Kluwer Rechtswetenschappen.
 58. Published
 59. Published
 60. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). Enige collectiefrechtelijke problemen bij herstructurering van ondernemingen. In W. Rauws, & J. Peeters (Eds.), Herstructurering doorheen het (arbeids)recht (pp. 143-180). Antwerpen: Intersentia.
 61. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). Loonbetaling bij ziekte. Een comparatieve kanttekening over het Belgische en Nederlands recht. In S. Klosse (Ed.), Arbeid en gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming (pp. 289-298). Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 62. Published
 63. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2006). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. (3e druk). Antwerpen: Intersentia.
 64. 2005
 65. Published
  Rauws, W. J. M. (2005). Aansprakelijkheids-en tuchtregeling voor contractuelen bij de overheid. In M. De Vos, & I. Plets (Eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid (pp. 129-168). Brugge: die Keure.
 66. Published
  Rauws, W. J. M., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & Van Eeckhoutte, D. (2005). Codex Arbeidsrecht, 2005-2006. Brugge: die Keure.
 67. Published
  Rauws, W. J. M. (2005). Enige beschouwingen over de bedongen arbeid in Nederlands-Belgisch perspectief. In A. Van Oevelen (Ed.), De bedongen arbeid. Notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap (pp. 71-98). Antwerpen: Intersentia.
 68. Published
  Rauws, W. J. M. (2005). Loon is (slechts) een (gekwalificeerde) geldschuld. In D. Simoens, & et al. (Eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm; Liber Amicorum Jef Van Langendonck (pp. 361-371). Antwerpen: Intersentia.
 69. Published
  Rauws, W. J. M., (2005). R.W. 2005, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten), Jan 14, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 70. 2004
 71. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2004). Apercu de droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 72. Published
  Humblet, P., Janvier, R., Rauws, W. J. M., & Rigaux, M. (2004). Aperçu de droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 73. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2004). Aperçu du droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 74. Published
  Rauws, W. J. M., Rigaux, M., & Van Eeckhoutte, D. (2004). Codex arbeidsrecht 2004-2005. Brugge: die Keure.
 75. Published
  Rauws, W. J. M. (2004). De nietigheid van de opzegging: een probleem van verbintenissen- en ontslagrecht. In C.B.R. Jaarboek 2003-2004 (pp. 365-392). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 76. Published
 77. Published
 78. Published
 79. Published
  Rauws, W. J. M. (2004). Omtrent de betekenis van de Arbeidsovereenkomstenwet voor het personeel van de vrije universiteiten. In Ad amicissimum amici scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen (pp. 245-248). Brugge: die Keure.
 80. Published
 81. Published
 82. Published
 83. Published
  Rauws, W. J. M., (2004). R.W. 2004, 5/2004, (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten), No. 5/2004, Jan 01, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 84. Published
  Rauws, W. J. M., (2004). RW 2004, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten), Jan 01, 1999. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 85. 2003
 86. Published
  Rauws, W. J. M., (2003). , , (De indexering van de hulp van derden in de Arbeidsongevallenwet), Jan 01, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 87. Published
 88. Published
 89. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). Codex arbeidsrecht 2003-2004. Brugge: die Keure.
 90. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). De bevoegdheid van de arbeidsgerechten: de toestand in Nederland. In G. De Leval, & J. Hubin (Eds.), Espace juridique et social européen (pp. 237-255). Brussel: Larcier.
 91. Published
 92. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). Werk maken van arbeidsongeschiktheid: risque professionnel of risque social? In Ton Hartlief, & Saskia Klosse (Eds.), Einde van het aansprakelijkheidsrecht? (pp. 149-177). Den Haag: Boom Juridisch.
 93. 2002
 94. Published
 95. Published
  Rauws, W. J. M., Blanpain, R., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & van Eeckhoutte, W. (2002). Codex Arbeidsrecht 2002-2003. Brugge: die Keure.
 96. Published
 97. Published
 98. Published
 99. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (2002). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. (2de herwerkte editie). Antwerpen: Intersentia.
 100. 2001
 101. Published
  Rauws, W. J. M., Blanpain, R., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & van Eeckhoutte, W. (2001). Codex Arbeidsrecht 2001-2002. Brugge: die Keure.
 102. Published
 103. Published
 104. Published
 105. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Enige knelpunten in ontslagrecht. In Actuele problemen van het arbeidsrecht (pp. 543-597). (VI). Intersentia.
 106. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Enige knelpunten van het ontslagrecht. In Actuele problemen van het arbeidsrecht (pp. 543-597). Antwerpen: Intersentia.
 107. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en (nieuwe) beroepsziekten: Belgie als wenkend voorbeeld. In Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten (pp. 109-129). Den Haag: Boom Juridisch.
 108. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en (nieuwe) beroepsziekten: Belgie als wenkend voorbeeld? In Michael Faure, & Ton Hartlief (Eds.), Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten (pp. 109-129). Den Haag: Boom Juridisch.
 109. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Statuut van de preventieadviseur: een toetsing aan het gelijkheids- en non discriminatiebeginsel. In Het statuut van de preventieadviseur in interne en externe diensten (pp. 41-58). Antwerpen: Intersentia.
 110. 2000
 111. Published
 112. Published
 113. 1999
 114. Published
  Rauws, W. J. M. (1999). Enige aspecten van de opzegging in het gemene en in het maritieme ontslagrecht. In Liber Amicorum Hubert Libert (pp. 245-269). Maklu.
 115. Published
  Rauws, W. J. M. (1999). Enkele beschouwingen over de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. In Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel (pp. 345-370). Kluwer.
 116. Published
  Rauws, W. J. M., (1999). R.W. 1999, A.R.S. 98.0041, (Arbeids(weg)ongeval en zelfmoord), No. A.R.S. 98.0041, Nov 02, 1998. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 117. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (1999). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. Antwerpen: Intersentia.
 118. 1998
 119. Published
  Rauws, W. J. M., (1998). R.W. 1998, 68.914, (Een opzeggingstermijn voor Vlaamse ambtenaren met een negatieve evaluatie?), No. 68.914, Oct 16, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 120. Published
 121. Published
  Rauws, W. J. M., (1998). R.W. 1998, A.R.C. 97.248.N, (Personeelsleden in vrije onderwijsinstellingen en de bevoegde rechter), No. A.R.C. 97.248.N, Dec 18, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 122. Published
  Rauws, W. J. M. (1998). Sociaalrechterlijke misdrijven en hun strafbaarstelling. In G. Van Limberghen (Ed.), Sociaal strafrecht (pp. 15-93). Maklu.
 123. 1997
 124. Published
  Rauws, W. J. M. (1997). De rechtspositie van het personeel van hert vrije ondewijs in beweging. In Actuele vraagstukken van onderwijsrecht (pp. 93-113). (Cahiers onderwijsrecht en onderwijsbeleid; No. 2). Kluwer.
 125. Published
  Rauws, W. J. M., (1997). T.O.R.B. 1997, 66.563, (Zijn de personeelsleden van een vrije hogeschool werknemers of ambtenaren?), No. 66.563, Jun 04, 1997. (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid; No. 222945).
 126. 1996
 127. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (1996). Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht II. Arbeidsovereenkomstenrecht. (herdruk). Antwerpen: Kluwer Rechtsbeginselen Belgie.
 128. Published
  Rauws, W. J. M. (1996). Niet de ver-van-mijn-bed-show: sociale grondrechten en de praktijk. In W. van Eeckhoutte, & M. Rigaux (Eds.), Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen (arbeidsrecht, sociale-zekerheidsrecht en welzijnsrecht) (pp. 793-843). (Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva 1995-1996 Mys en Breesch). Brugge: die Keure.
 129. Published
  Rauws, W. J. M. (1996). Tewerkstelling van buitenlandse werknemers. In F. Pennings (Ed.), Tewerkstelling over de genzen (pp. 47-90). (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 25). Deventer: Kluwer.
 130. 1995
 131. Published
 132. Published
  Rauws, W. J. M. (1995). Socialezekerheidsbevoegdheden van de Gemeenschappen en Gewesten: defederaliseren of federaliseren? In A. Van Regenmortel (Ed.), Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht (pp. 259-289). Brugge: die Keure.
 133. Published
  Rauws, W. J. M. (1995). Uitspraak en uitvoering van de rechterlijke beslissing bij arbeidsrechterlijke geschillen. In G. Van Limberghen (Ed.), Sociaal Procesrecht (pp. 227-264). Maklu.
 134. 1994
 135. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). Beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming. In B. Mergits (Ed.), Aanwerven, Tewerkstellen en Ontslaan (pp. ???-???). Kluwer.
 136. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). De juridische aard van de collectieve arbeidsovereenkomst. In M. Rigaux (Ed.), CAO-recht (pp. ???-???). Kluwer.
 137. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). Interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten. In M. Rigaux (Ed.), CAO-recht Kluwer.
 138. Published
  Rauws, W. J. M., (1994). R.W. 1994, A.R.P. 93.0110.N, (Lopend loon en oudejaarspremie: een beslissing op wankele gronden), No. A.R.P. 93.0110.N, May 09, 1994. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 139. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). Sociaalrechterlijke implicaties van de onderneming in moeilijkheden. In Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden (pp. 143-185). (Biblio). Brussel: Vlaams Pleitgenootschap.
 140. 1993
 141. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (1993). Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht I. Collectief arbeidsrecht. Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen Belgie.
 142. Published
  Rauws, W. J. M. (1993). De rechtspositie van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs. In M. Rigaux (Ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 4 (pp. 347-403). Maklu.
 143. Published
 144. Published
 145. Published
  Rauws, W. J. M., (1993). R.Cass. 1993, , (Het Hof van Cassatie en de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst), Jan 18, 1993. (Recente arresten van het Hof van cassatie; No. 222838).
 146. 1992
 147. Published
  Rauws, W. J. M. (1992). De beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming. In R. Blanpain (Ed.), Arbeidsrecht Brugge: die Keure.
 148. Published
 149. Published
 150. Published
 151. 1990
 152. Published
  Rauws, W. J. M. (1990). De binding van de normatieve bepaling van CAO's. In M. Rigaux (Ed.), Actuele problemen van het Arbeidsrecht 3 (pp. 31-57). Kluwer.
 153. Published
 154. Published
  Rauws, W. J. M. (1990). De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een kwestie van marginale toetsing. In Vlaamse Juristenvereniging (Ed.), Goede trouw. Redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht (pp. 484-489). Gent: Story Scientia.
 155. 1989
 156. Published
 157. Published
  Rauws, W. J. M., (1989). R.W. 1989, , (Het aanvoeren van arbeidsongeschiktheid als overmacht), Mar 13, 1989. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 158. 1988
 159. Published
  Rauws, W. J. M. (1988). De dwangsom en de openbare ordehandhaving bij collecteive arbeidsconflicten. In M. Rigaux (Ed.), Bedrijfssluitings- en arbeidsconflictenrecht (pp. 221-264). Brugge: die Keure.
 160. Published
 161. Published
 162. Published
  Rauws, W. J. M., (1988). R.W. 1988, , (Nietige arbeidsovereenkomst en terugvordering van loon), Dec 12, 1988. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 163. 1987
 164. Published
 165. Published
  Rauws, W. J. M. (1987). De nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht. In M. Rigaux (Ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 2 (pp. 393-436). Kluwer.
 166. Published
 167. Published
 168. 1986
 169. Published
 170. 1985
 171. Published
 172. 1984
 173. Published
 174. Published
  Rauws, W. J. M., (1984). T.B.H. 1984, , (Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 1983), Sep 19, 1983. (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht; No. 222901).
 175. 1983
 176. Published
 177. 1982
 178. Published
  Rauws, W. J. M. (1982). De bescherming van werknemersgronden binnen de individuele arbeidsverhouding. In K. Rimanque (Ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen (pp. 147-242). Kluwer.
 179. Published
 180. Published
 181. Published
  Rauws, W. J. M. (1982). Overzicht referaat: DE Comité V.G.V-wet: beschermd statuur van de werknemersafgevaardigden. In Werknemersinspraak in veiligheidsbeleid (pp. 111-146). Kluwer.
 182. 1980
 183. Published