View graph of relations
 1. 2015
 2. Published
  Rauws, W. J. M. (2015). LIMOSA-verplichting gewijzigd onder Europese druk. In G. V. Limberghen (Ed.), Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht: recente ontwikkelingen (pp. 209-244). Antwerpen: Intersentia.
 3. 2014
 4. Published
 5. 2013
 6. Published
  Rauws, W. J. M. (2013). Arbeidsverhoudingen in de confessionele sfeer. In D. D. De Ruysscher (Ed.), Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits (pp. 267-296). Mechelen: Kluwer.
 7. Published
  Rauws, W. J. M. (2013). De toekomst van het arbeidsovereenkomstenrecht. In B. Debaenst (Ed.), Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief (pp. 141-161). Brugge: die Keure.
 8. Published
 9. Published
 10. 2012
 11. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (2012). Belgisch arbeidsrecht. In P. Humblet, & M. Rigaux (Eds.), Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht (pp. 1-500). Antwerpen: Intersentia.
 12. Published
 13. 2011
 14. Published
  Klosse, S., & Rauws, W. J. M. (2011). Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken. In H. Verschueren (Ed.), Werken over de grens België-Nederland (pp. 59-114). Antwerpen: Intersentia.
 15. Published
 16. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). De bedrijfsbezetting. In P. Humblet, & G. Cox (Eds.), Collectieve conflicten (pp. 285-322). Mechelen: Kluwer.
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). La réconciliation, la conciliation et l'arbitrage lors des conflits collectifs entre salariés et employeurs aux Pays-Bas. In M. Rigaux, & P. Humblet (Eds.), Conciliation, médiation et l'arbitrage. Vers une régulation européenne des modes alternatifs de règlement des conflits collectifs du travail? (pp. 167-180). Bruylant: Brussel.
 21. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). Strafbare deelneming in het sociaal strafrecht. In F. Deruyck, & M. Rozie (Eds.), Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain de Nauw (pp. 697-711). Brugge: die Keure.
 22. 2010
 23. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). De opzegging in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht. In M. Rigaux, & W. Rauws (Eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 (pp. 33-74). Antwerpen: Intersentia.
 24. Published
 25. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Dood van de werkgever. In M. Riigaux, & W. Rauws (Eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 (pp. 359-366). Antwerpen: Intersentia.
 26. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Enige opmerkingen over de collectieve arbeidsverhoudingen in het onderwijs. In Y. Yorens (Ed.), Sociaal werk(t). Ereboek Josse Van Steenberge (pp. 273-285). Brugge: die Keure.
 27. Published
 28. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Probleemstelling sociale en economische grondrechten. In W. Rauws, & M. Stroobant (Eds.), Sociale en economische grondrechten. Art. 23 GW: een stand van zaken na twee decennia (pp. 5-11). Antwerpen & Louvain-la-Neuve: Intersentia & Anthemis.
 29. Published
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
  Rauws, W. J. M., Salomez, K., & van Eeckhoutte, W. (2010). Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling. In G. V. Limberghen (Ed.), Sociaal handhavingsrecht (pp. 13-86). Antwerpen: Maklu.
 34. 2009
 35. Published
  Rauws, W. J. M. (2009). Het gevaar van de exegese in het arbeidsrecht: het voorbeeld van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. In M. Faure, & W. Rauws (Eds.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem (pp. xx + 309). Antwerpen: Intersentia.
 36. Published
 37. Published
 38. Published
  Faure, M. G., & Rauws, W. J. M. (2009). Woord vooraf. In M. Faure, & W. Rauws (Eds.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, econoisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem (pp. 1-8). Antwerpen: Intersentia.
 39. 2008
 40. Published
 41. Published
  Rauws, W. J. M., (2008). RW 2008, , (Bruggepensioneerde (en oudere werkloze): blijf in België), Jun 25, 2007. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 42. Published
 43. Published
 44. 2007
 45. Published
  Rauws, W. J. M. (2007). '"Dura lex, sed lex", "summun jus, summa injuria". Is het lezen van Antigone van Sophocles nuttig voor juristen? In K. Lemmens, & F. Jongen (Eds.), Recht en literatuur (pp. 215-225). Brugge: die Keure.
 46. Published
  Rauws, W. J. M., & Nevens, K. (2007). De recente uitspraak van het Hof van Cassatie in het sociale zekerheidsrecht. In R. Janvier, A. V. Regenmortel, & V. Vervliet (Eds.), Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht (pp. 95-182). (Recht en sociale zekerheid 3e editie; No. 12). Brugge: die Keure.
 47. Published
 48. Published
  Rauws, W. J. M. (2007). De verjaring in het arbeidsrecht. In Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten, Universiteit Antwerpen (Ed.), De verjaring (pp. xviii + 343). Antwerpen: Intersentia.
 49. Published
 50. Published
 51. Published
 52. Published
 53. 2006
 54. Published
  Rauws, W. J. M., van Eeckhoutte, W., Rigaux, M., & van Steenberge, J. (2006). Bamacodex sociaal recht 2006-2007. Brugge: die Keure.
 55. Published
  Rauws, W. J. M., de Vos, M., & van Eeckhoutte, W. (2006). Codex Arbeidsrecht 2006-2007. Brugge: die Keure.
 56. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). Collective bargaining at the enterprise level: some comparative observations. In M. Rigaux, & J. Rombouts (Eds.), The Essence of Social Dialogue in (South East) Europe (pp. 333-348). Antwerp: Intersentia.
 57. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). De geldigheid van de collectieve arbeidsovereenkomst. In G. Cox, M. Rigaux, & J. Rombouts (Eds.), Collectief onderhandelen (pp. 127-149). Mechelen: Kluwer Rechtswetenschappen.
 58. Published
 59. Published
 60. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). Enige collectiefrechtelijke problemen bij herstructurering van ondernemingen. In W. Rauws, & J. Peeters (Eds.), Herstructurering doorheen het (arbeids)recht (pp. 143-180). Antwerpen: Intersentia.
 61. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). Loonbetaling bij ziekte. Een comparatieve kanttekening over het Belgische en Nederlands recht. In S. Klosse (Ed.), Arbeid en gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming (pp. 289-298). Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 62. Published
 63. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2006). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. (3e druk). Antwerpen: Intersentia.
 64. 2005
 65. Published
  Rauws, W. J. M. (2005). Aansprakelijkheids-en tuchtregeling voor contractuelen bij de overheid. In M. De Vos, & I. Plets (Eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid (pp. 129-168). Brugge: die Keure.
 66. Published
  Rauws, W. J. M., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & Van Eeckhoutte, D. (2005). Codex Arbeidsrecht, 2005-2006. Brugge: die Keure.
 67. Published
  Rauws, W. J. M. (2005). Enige beschouwingen over de bedongen arbeid in Nederlands-Belgisch perspectief. In A. Van Oevelen (Ed.), De bedongen arbeid. Notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap (pp. 71-98). Antwerpen: Intersentia.
 68. Published
  Rauws, W. J. M. (2005). Loon is (slechts) een (gekwalificeerde) geldschuld. In D. Simoens, & et al. (Eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm; Liber Amicorum Jef Van Langendonck (pp. 361-371). Antwerpen: Intersentia.
 69. Published
  Rauws, W. J. M., (2005). R.W. 2005, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten), Jan 14, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 70. 2004
 71. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2004). Apercu de droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 72. Published
  Humblet, P., Janvier, R., Rauws, W. J. M., & Rigaux, M. (2004). Aperçu de droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 73. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2004). Aperçu du droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 74. Published
  Rauws, W. J. M., Rigaux, M., & Van Eeckhoutte, D. (2004). Codex arbeidsrecht 2004-2005. Brugge: die Keure.
 75. Published
  Rauws, W. J. M. (2004). De nietigheid van de opzegging: een probleem van verbintenissen- en ontslagrecht. In C.B.R. Jaarboek 2003-2004 (pp. 365-392). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 76. Published
 77. Published
 78. Published
 79. Published
  Rauws, W. J. M. (2004). Omtrent de betekenis van de Arbeidsovereenkomstenwet voor het personeel van de vrije universiteiten. In Ad amicissimum amici scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen (pp. 245-248). Brugge: die Keure.
 80. Published
 81. Published
 82. Published
 83. Published
  Rauws, W. J. M., (2004). R.W. 2004, 5/2004, (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten), No. 5/2004, Jan 01, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 84. Published
  Rauws, W. J. M., (2004). RW 2004, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten), Jan 01, 1999. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 85. 2003
 86. Published
  Rauws, W. J. M., (2003). , , (De indexering van de hulp van derden in de Arbeidsongevallenwet), Jan 01, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 87. Published
 88. Published
 89. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). Codex arbeidsrecht 2003-2004. Brugge: die Keure.
 90. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). De bevoegdheid van de arbeidsgerechten: de toestand in Nederland. In G. De Leval, & J. Hubin (Eds.), Espace juridique et social européen (pp. 237-255). Brussel: Larcier.
 91. Published
 92. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). Werk maken van arbeidsongeschiktheid: risque professionnel of risque social? In Ton Hartlief, & Saskia Klosse (Eds.), Einde van het aansprakelijkheidsrecht? (pp. 149-177). Den Haag: Boom Juridisch.
 93. 2002
 94. Published
 95. Published
  Rauws, W. J. M., Blanpain, R., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & van Eeckhoutte, W. (2002). Codex Arbeidsrecht 2002-2003. Brugge: die Keure.
 96. Published
 97. Published
 98. Published
 99. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (2002). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. (2de herwerkte editie). Antwerpen: Intersentia.
 100. 2001
 101. Published
  Rauws, W. J. M., Blanpain, R., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & van Eeckhoutte, W. (2001). Codex Arbeidsrecht 2001-2002. Brugge: die Keure.
 102. Published
 103. Published
 104. Published
 105. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Enige knelpunten in ontslagrecht. In Actuele problemen van het arbeidsrecht (pp. 543-597). (VI). Intersentia.
 106. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Enige knelpunten van het ontslagrecht. In Actuele problemen van het arbeidsrecht (pp. 543-597). Antwerpen: Intersentia.
 107. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en (nieuwe) beroepsziekten: Belgie als wenkend voorbeeld. In Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten (pp. 109-129). Den Haag: Boom Juridisch.
 108. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en (nieuwe) beroepsziekten: Belgie als wenkend voorbeeld? In Michael Faure, & Ton Hartlief (Eds.), Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten (pp. 109-129). Den Haag: Boom Juridisch.
 109. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Statuut van de preventieadviseur: een toetsing aan het gelijkheids- en non discriminatiebeginsel. In Het statuut van de preventieadviseur in interne en externe diensten (pp. 41-58). Antwerpen: Intersentia.
 110. 2000
 111. Published
 112. Published
 113. 1999
 114. Published
  Rauws, W. J. M. (1999). Enige aspecten van de opzegging in het gemene en in het maritieme ontslagrecht. In Liber Amicorum Hubert Libert (pp. 245-269). Maklu.
 115. Published
  Rauws, W. J. M. (1999). Enkele beschouwingen over de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. In Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel (pp. 345-370). Kluwer.
 116. Published
  Rauws, W. J. M., (1999). R.W. 1999, A.R.S. 98.0041, (Arbeids(weg)ongeval en zelfmoord), No. A.R.S. 98.0041, Nov 02, 1998. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 117. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (1999). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. Antwerpen: Intersentia.
Previous 1 2 Next