View graph of relations
 1. 1998
 2. Published
  Rauws, W. J. M., (1998). R.W. 1998, 68.914, (Een opzeggingstermijn voor Vlaamse ambtenaren met een negatieve evaluatie?), No. 68.914, Oct 16, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 3. Published
 4. Published
  Rauws, W. J. M., (1998). R.W. 1998, A.R.C. 97.248.N, (Personeelsleden in vrije onderwijsinstellingen en de bevoegde rechter), No. A.R.C. 97.248.N, Dec 18, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 5. Published
  Rauws, W. J. M. (1998). Sociaalrechterlijke misdrijven en hun strafbaarstelling. In G. Van Limberghen (Ed.), Sociaal strafrecht (pp. 15-93). Maklu.
 6. 1997
 7. Published
  Rauws, W. J. M. (1997). De rechtspositie van het personeel van hert vrije ondewijs in beweging. In Actuele vraagstukken van onderwijsrecht (pp. 93-113). (Cahiers onderwijsrecht en onderwijsbeleid; No. 2). Kluwer.
 8. Published
  Rauws, W. J. M., (1997). T.O.R.B. 1997, 66.563, (Zijn de personeelsleden van een vrije hogeschool werknemers of ambtenaren?), No. 66.563, Jun 04, 1997. (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid; No. 222945).
 9. 1996
 10. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (1996). Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht II. Arbeidsovereenkomstenrecht. (herdruk). Antwerpen: Kluwer Rechtsbeginselen Belgie.
 11. Published
  Rauws, W. J. M. (1996). Niet de ver-van-mijn-bed-show: sociale grondrechten en de praktijk. In W. van Eeckhoutte, & M. Rigaux (Eds.), Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen (arbeidsrecht, sociale-zekerheidsrecht en welzijnsrecht) (pp. 793-843). (Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva 1995-1996 Mys en Breesch). Brugge: die Keure.
 12. Published
  Rauws, W. J. M. (1996). Tewerkstelling van buitenlandse werknemers. In F. Pennings (Ed.), Tewerkstelling over de genzen (pp. 47-90). (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 25). Deventer: Kluwer.
 13. 1995
 14. Published
 15. Published
  Rauws, W. J. M. (1995). Socialezekerheidsbevoegdheden van de Gemeenschappen en Gewesten: defederaliseren of federaliseren? In A. Van Regenmortel (Ed.), Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht (pp. 259-289). Brugge: die Keure.
 16. Published
  Rauws, W. J. M. (1995). Uitspraak en uitvoering van de rechterlijke beslissing bij arbeidsrechterlijke geschillen. In G. Van Limberghen (Ed.), Sociaal Procesrecht (pp. 227-264). Maklu.
 17. 1994
 18. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). Beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming. In B. Mergits (Ed.), Aanwerven, Tewerkstellen en Ontslaan (pp. ???-???). Kluwer.
 19. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). De juridische aard van de collectieve arbeidsovereenkomst. In M. Rigaux (Ed.), CAO-recht (pp. ???-???). Kluwer.
 20. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). Interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten. In M. Rigaux (Ed.), CAO-recht Kluwer.
 21. Published
  Rauws, W. J. M., (1994). R.W. 1994, A.R.P. 93.0110.N, (Lopend loon en oudejaarspremie: een beslissing op wankele gronden), No. A.R.P. 93.0110.N, May 09, 1994. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 22. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). Sociaalrechterlijke implicaties van de onderneming in moeilijkheden. In Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden (pp. 143-185). (Biblio). Brussel: Vlaams Pleitgenootschap.
 23. 1993
 24. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (1993). Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht I. Collectief arbeidsrecht. Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen Belgie.
 25. Published
  Rauws, W. J. M. (1993). De rechtspositie van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs. In M. Rigaux (Ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 4 (pp. 347-403). Maklu.
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  Rauws, W. J. M., (1993). R.Cass. 1993, , (Het Hof van Cassatie en de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst), Jan 18, 1993. (Recente arresten van het Hof van cassatie; No. 222838).
 29. 1992
 30. Published
  Rauws, W. J. M. (1992). De beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming. In R. Blanpain (Ed.), Arbeidsrecht Brugge: die Keure.
 31. Published
 32. Published
 33. Published
 34. 1990
 35. Published
  Rauws, W. J. M. (1990). De binding van de normatieve bepaling van CAO's. In M. Rigaux (Ed.), Actuele problemen van het Arbeidsrecht 3 (pp. 31-57). Kluwer.
 36. Published
 37. Published
  Rauws, W. J. M. (1990). De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een kwestie van marginale toetsing. In Vlaamse Juristenvereniging (Ed.), Goede trouw. Redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht (pp. 484-489). Gent: Story Scientia.
 38. 1989
 39. Published
 40. Published
  Rauws, W. J. M., (1989). R.W. 1989, , (Het aanvoeren van arbeidsongeschiktheid als overmacht), Mar 13, 1989. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 41. 1988
 42. Published
  Rauws, W. J. M. (1988). De dwangsom en de openbare ordehandhaving bij collecteive arbeidsconflicten. In M. Rigaux (Ed.), Bedrijfssluitings- en arbeidsconflictenrecht (pp. 221-264). Brugge: die Keure.
 43. Published
 44. Published
 45. Published
  Rauws, W. J. M., (1988). R.W. 1988, , (Nietige arbeidsovereenkomst en terugvordering van loon), Dec 12, 1988. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 46. 1987
 47. Published
 48. Published
  Rauws, W. J. M. (1987). De nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht. In M. Rigaux (Ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 2 (pp. 393-436). Kluwer.
 49. Published
 50. Published
 51. 1986
 52. Published
 53. 1985
 54. Published
 55. 1984
 56. Published
 57. Published
  Rauws, W. J. M., (1984). T.B.H. 1984, , (Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 1983), Sep 19, 1983. (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht; No. 222901).
 58. 1983
 59. Published
 60. 1982
 61. Published
  Rauws, W. J. M. (1982). De bescherming van werknemersgronden binnen de individuele arbeidsverhouding. In K. Rimanque (Ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen (pp. 147-242). Kluwer.
 62. Published
 63. Published
 64. Published
  Rauws, W. J. M. (1982). Overzicht referaat: DE Comité V.G.V-wet: beschermd statuur van de werknemersafgevaardigden. In Werknemersinspraak in veiligheidsbeleid (pp. 111-146). Kluwer.
 65. 1980
 66. Published
Previous 1 2 3 Next