View graph of relations
 1. 2006
 2. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). Loonbetaling bij ziekte. Een comparatieve kanttekening over het Belgische en Nederlands recht. In S. Klosse (Ed.), Arbeid en gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming (pp. 289-298). Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 3. Published
 4. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2006). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. (3e druk). Antwerpen: Intersentia.
 5. 2005
 6. Published
  Rauws, W. J. M. (2005). Aansprakelijkheids-en tuchtregeling voor contractuelen bij de overheid. In M. De Vos, & I. Plets (Eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid (pp. 129-168). Brugge: die Keure.
 7. Published
  Rauws, W. J. M., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & Van Eeckhoutte, D. (2005). Codex Arbeidsrecht, 2005-2006. Brugge: die Keure.
 8. Published
  Rauws, W. J. M. (2005). Enige beschouwingen over de bedongen arbeid in Nederlands-Belgisch perspectief. In A. Van Oevelen (Ed.), De bedongen arbeid. Notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap (pp. 71-98). Antwerpen: Intersentia.
 9. Published
  Rauws, W. J. M. (2005). Loon is (slechts) een (gekwalificeerde) geldschuld. In D. Simoens, & et al. (Eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm; Liber Amicorum Jef Van Langendonck (pp. 361-371). Antwerpen: Intersentia.
 10. Published
  Rauws, W. J. M., (2005). R.W. 2005, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten), Jan 14, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 11. 2004
 12. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2004). Apercu de droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 13. Published
  Humblet, P., Janvier, R., Rauws, W. J. M., & Rigaux, M. (2004). Aperçu de droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 14. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2004). Aperçu du droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 15. Published
  Rauws, W. J. M., Rigaux, M., & Van Eeckhoutte, D. (2004). Codex arbeidsrecht 2004-2005. Brugge: die Keure.
 16. Published
  Rauws, W. J. M. (2004). De nietigheid van de opzegging: een probleem van verbintenissen- en ontslagrecht. In C.B.R. Jaarboek 2003-2004 (pp. 365-392). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Rauws, W. J. M. (2004). Omtrent de betekenis van de Arbeidsovereenkomstenwet voor het personeel van de vrije universiteiten. In Ad amicissimum amici scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen (pp. 245-248). Brugge: die Keure.
 21. Published
 22. Published
 23. Published
 24. Published
  Rauws, W. J. M., (2004). R.W. 2004, 5/2004, (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten), No. 5/2004, Jan 01, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 25. Published
  Rauws, W. J. M., (2004). RW 2004, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten), Jan 01, 1999. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 26. 2003
 27. Published
  Rauws, W. J. M., (2003). , , (De indexering van de hulp van derden in de Arbeidsongevallenwet), Jan 01, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 28. Published
 29. Published
 30. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). Codex arbeidsrecht 2003-2004. Brugge: die Keure.
 31. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). De bevoegdheid van de arbeidsgerechten: de toestand in Nederland. In G. De Leval, & J. Hubin (Eds.), Espace juridique et social européen (pp. 237-255). Brussel: Larcier.
 32. Published
 33. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). Werk maken van arbeidsongeschiktheid: risque professionnel of risque social? In Ton Hartlief, & Saskia Klosse (Eds.), Einde van het aansprakelijkheidsrecht? (pp. 149-177). Den Haag: Boom Juridisch.
 34. 2002
 35. Published
 36. Published
  Rauws, W. J. M., Blanpain, R., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & van Eeckhoutte, W. (2002). Codex Arbeidsrecht 2002-2003. Brugge: die Keure.
 37. Published
 38. Published
 39. Published
 40. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (2002). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. (2de herwerkte editie). Antwerpen: Intersentia.
 41. 2001
 42. Published
  Rauws, W. J. M., Blanpain, R., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & van Eeckhoutte, W. (2001). Codex Arbeidsrecht 2001-2002. Brugge: die Keure.
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Enige knelpunten in ontslagrecht. In Actuele problemen van het arbeidsrecht (pp. 543-597). (VI). Intersentia.
 47. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Enige knelpunten van het ontslagrecht. In Actuele problemen van het arbeidsrecht (pp. 543-597). Antwerpen: Intersentia.
 48. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en (nieuwe) beroepsziekten: Belgie als wenkend voorbeeld. In Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten (pp. 109-129). Den Haag: Boom Juridisch.
 49. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en (nieuwe) beroepsziekten: Belgie als wenkend voorbeeld? In Michael Faure, & Ton Hartlief (Eds.), Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten (pp. 109-129). Den Haag: Boom Juridisch.
 50. Published
  Rauws, W. J. M. (2001). Statuut van de preventieadviseur: een toetsing aan het gelijkheids- en non discriminatiebeginsel. In Het statuut van de preventieadviseur in interne en externe diensten (pp. 41-58). Antwerpen: Intersentia.
 51. 2000
 52. Published
 53. Published
 54. 1999
 55. Published
  Rauws, W. J. M. (1999). Enige aspecten van de opzegging in het gemene en in het maritieme ontslagrecht. In Liber Amicorum Hubert Libert (pp. 245-269). Maklu.
 56. Published
  Rauws, W. J. M. (1999). Enkele beschouwingen over de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. In Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel (pp. 345-370). Kluwer.
 57. Published
  Rauws, W. J. M., (1999). R.W. 1999, A.R.S. 98.0041, (Arbeids(weg)ongeval en zelfmoord), No. A.R.S. 98.0041, Nov 02, 1998. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 58. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (1999). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. Antwerpen: Intersentia.