View graph of relations
 1. Published
  Rauws, W. J. M. (2007). '"Dura lex, sed lex", "summun jus, summa injuria". Is het lezen van Antigone van Sophocles nuttig voor juristen? In K. Lemmens, & F. Jongen (Eds.), Recht en literatuur (pp. 215-225). Brugge: die Keure.
 2. Published
  Rauws, W. J. M., (2003). , , (De indexering van de hulp van derden in de Arbeidsongevallenwet), Jan 01, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 3. Published
 4. Published
 5. Published
  Rauws, W. J. M. (2005). Aansprakelijkheids-en tuchtregeling voor contractuelen bij de overheid. In M. De Vos, & I. Plets (Eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid (pp. 129-168). Brugge: die Keure.
 6. Published
 7. Published
 8. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (1993). Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht I. Collectief arbeidsrecht. Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen Belgie.
 9. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (1996). Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht II. Arbeidsovereenkomstenrecht. (herdruk). Antwerpen: Kluwer Rechtsbeginselen Belgie.
 10. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2004). Apercu de droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 11. Published
  Humblet, P., Janvier, R., Rauws, W. J. M., & Rigaux, M. (2004). Aperçu de droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 12. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R., & Rigaux, M. (2004). Aperçu du droit du travail belge. Brussel: Bruylant.
 13. Published
  Klosse, S., & Rauws, W. J. M. (2011). Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken. In H. Verschueren (Ed.), Werken over de grens België-Nederland (pp. 59-114). Antwerpen: Intersentia.
 14. Published
  Rauws, W. J. M. (2013). Arbeidsverhoudingen in de confessionele sfeer. In D. D. De Ruysscher (Ed.), Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits (pp. 267-296). Mechelen: Kluwer.
 15. Published
  Rauws, W. J. M., van Eeckhoutte, W., Rigaux, M., & van Steenberge, J. (2006). Bamacodex sociaal recht 2006-2007. Brugge: die Keure.
 16. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). Beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming. In B. Mergits (Ed.), Aanwerven, Tewerkstellen en Ontslaan (pp. ???-???). Kluwer.
 17. Published
 18. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (2012). Belgisch arbeidsrecht. In P. Humblet, & M. Rigaux (Eds.), Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht (pp. 1-500). Antwerpen: Intersentia.
 19. Published
 20. Published
  Rauws, W. J. M., Blanpain, R., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & van Eeckhoutte, W. (2001). Codex Arbeidsrecht 2001-2002. Brugge: die Keure.
 21. Published
  Rauws, W. J. M., Blanpain, R., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & van Eeckhoutte, W. (2002). Codex Arbeidsrecht 2002-2003. Brugge: die Keure.
 22. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). Codex arbeidsrecht 2003-2004. Brugge: die Keure.
 23. Published
  Rauws, W. J. M., Rigaux, M., & Van Eeckhoutte, D. (2004). Codex arbeidsrecht 2004-2005. Brugge: die Keure.
 24. Published
  Rauws, W. J. M., de Vos, M., & van Eeckhoutte, W. (2006). Codex Arbeidsrecht 2006-2007. Brugge: die Keure.
 25. Published
  Rauws, W. J. M., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M., & Van Eeckhoutte, D. (2005). Codex Arbeidsrecht, 2005-2006. Brugge: die Keure.
 26. Published
 27. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). Collective bargaining at the enterprise level: some comparative observations. In M. Rigaux, & J. Rombouts (Eds.), The Essence of Social Dialogue in (South East) Europe (pp. 333-348). Antwerp: Intersentia.
 28. Published
 29. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). De bedrijfsbezetting. In P. Humblet, & G. Cox (Eds.), Collectieve conflicten (pp. 285-322). Mechelen: Kluwer.
 30. Published
  Rauws, W. J. M. (1992). De beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming. In R. Blanpain (Ed.), Arbeidsrecht Brugge: die Keure.
 31. Published
  Rauws, W. J. M. (1982). De bescherming van werknemersgronden binnen de individuele arbeidsverhouding. In K. Rimanque (Ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen (pp. 147-242). Kluwer.
 32. Published
  Rauws, W. J. M. (2003). De bevoegdheid van de arbeidsgerechten: de toestand in Nederland. In G. De Leval, & J. Hubin (Eds.), Espace juridique et social européen (pp. 237-255). Brussel: Larcier.
 33. Published
  Rauws, W. J. M. (1990). De binding van de normatieve bepaling van CAO's. In M. Rigaux (Ed.), Actuele problemen van het Arbeidsrecht 3 (pp. 31-57). Kluwer.
 34. Published
 35. Published
  Rauws, W. J. M. (1988). De dwangsom en de openbare ordehandhaving bij collecteive arbeidsconflicten. In M. Rigaux (Ed.), Bedrijfssluitings- en arbeidsconflictenrecht (pp. 221-264). Brugge: die Keure.
 36. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). De geldigheid van de collectieve arbeidsovereenkomst. In G. Cox, M. Rigaux, & J. Rombouts (Eds.), Collectief onderhandelen (pp. 127-149). Mechelen: Kluwer Rechtswetenschappen.
 37. Published
  Rauws, W. J. M. (1990). De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een kwestie van marginale toetsing. In Vlaamse Juristenvereniging (Ed.), Goede trouw. Redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht (pp. 484-489). Gent: Story Scientia.
 38. Published
 39. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). De juridische aard van de collectieve arbeidsovereenkomst. In M. Rigaux (Ed.), CAO-recht (pp. ???-???). Kluwer.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  Rauws, W. J. M. (1987). De nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht. In M. Rigaux (Ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 2 (pp. 393-436). Kluwer.
 44. Published
  Rauws, W. J. M. (2004). De nietigheid van de opzegging: een probleem van verbintenissen- en ontslagrecht. In C.B.R. Jaarboek 2003-2004 (pp. 365-392). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 45. Published
 46. Published
 47. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). De opzegging in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht. In M. Rigaux, & W. Rauws (Eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 (pp. 33-74). Antwerpen: Intersentia.
 48. Published
  Rauws, W. J. M., & Nevens, K. (2007). De recente uitspraak van het Hof van Cassatie in het sociale zekerheidsrecht. In R. Janvier, A. V. Regenmortel, & V. Vervliet (Eds.), Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht (pp. 95-182). (Recht en sociale zekerheid 3e editie; No. 12). Brugge: die Keure.
 49. Published
  Rauws, W. J. M. (1997). De rechtspositie van het personeel van hert vrije ondewijs in beweging. In Actuele vraagstukken van onderwijsrecht (pp. 93-113). (Cahiers onderwijsrecht en onderwijsbeleid; No. 2). Kluwer.
 50. Published
  Rauws, W. J. M. (1993). De rechtspositie van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs. In M. Rigaux (Ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 4 (pp. 347-403). Maklu.
Previous 1 2 3 Next