View graph of relations
 1. 2015
 2. Published
  Rauws, W. J. M. (2015). LIMOSA-verplichting gewijzigd onder Europese druk. In G. V. Limberghen (Ed.), Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht: recente ontwikkelingen (pp. 209-244). Antwerpen: Intersentia.
 3. 2014
 4. Published
 5. 2013
 6. Published
  Rauws, W. J. M. (2013). Arbeidsverhoudingen in de confessionele sfeer. In D. D. De Ruysscher (Ed.), Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits (pp. 267-296). Mechelen: Kluwer.
 7. Published
  Rauws, W. J. M. (2013). De toekomst van het arbeidsovereenkomstenrecht. In B. Debaenst (Ed.), Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief (pp. 141-161). Brugge: die Keure.
 8. Published
 9. Published
 10. 2012
 11. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (2012). Belgisch arbeidsrecht. In P. Humblet, & M. Rigaux (Eds.), Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht (pp. 1-500). Antwerpen: Intersentia.
 12. Published
 13. 2011
 14. Published
  Klosse, S., & Rauws, W. J. M. (2011). Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken. In H. Verschueren (Ed.), Werken over de grens België-Nederland (pp. 59-114). Antwerpen: Intersentia.
 15. Published
 16. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). De bedrijfsbezetting. In P. Humblet, & G. Cox (Eds.), Collectieve conflicten (pp. 285-322). Mechelen: Kluwer.
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). La réconciliation, la conciliation et l'arbitrage lors des conflits collectifs entre salariés et employeurs aux Pays-Bas. In M. Rigaux, & P. Humblet (Eds.), Conciliation, médiation et l'arbitrage. Vers une régulation européenne des modes alternatifs de règlement des conflits collectifs du travail? (pp. 167-180). Bruylant: Brussel.
 21. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). Strafbare deelneming in het sociaal strafrecht. In F. Deruyck, & M. Rozie (Eds.), Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain de Nauw (pp. 697-711). Brugge: die Keure.
 22. 2010
 23. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). De opzegging in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht. In M. Rigaux, & W. Rauws (Eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 (pp. 33-74). Antwerpen: Intersentia.
 24. Published
 25. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Dood van de werkgever. In M. Riigaux, & W. Rauws (Eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 (pp. 359-366). Antwerpen: Intersentia.
 26. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Enige opmerkingen over de collectieve arbeidsverhoudingen in het onderwijs. In Y. Yorens (Ed.), Sociaal werk(t). Ereboek Josse Van Steenberge (pp. 273-285). Brugge: die Keure.
 27. Published
 28. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Probleemstelling sociale en economische grondrechten. In W. Rauws, & M. Stroobant (Eds.), Sociale en economische grondrechten. Art. 23 GW: een stand van zaken na twee decennia (pp. 5-11). Antwerpen & Louvain-la-Neuve: Intersentia & Anthemis.
 29. Published
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
  Rauws, W. J. M., Salomez, K., & van Eeckhoutte, W. (2010). Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling. In G. V. Limberghen (Ed.), Sociaal handhavingsrecht (pp. 13-86). Antwerpen: Maklu.
 34. 2009
 35. Published
  Rauws, W. J. M. (2009). Het gevaar van de exegese in het arbeidsrecht: het voorbeeld van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. In M. Faure, & W. Rauws (Eds.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem (pp. xx + 309). Antwerpen: Intersentia.
 36. Published
 37. Published
 38. Published
  Faure, M. G., & Rauws, W. J. M. (2009). Woord vooraf. In M. Faure, & W. Rauws (Eds.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, econoisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem (pp. 1-8). Antwerpen: Intersentia.
 39. 2008
 40. Published
 41. Published
  Rauws, W. J. M., (2008). RW 2008, , (Bruggepensioneerde (en oudere werkloze): blijf in België), Jun 25, 2007. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).
 42. Published
 43. Published
 44. 2007
 45. Published
  Rauws, W. J. M. (2007). '"Dura lex, sed lex", "summun jus, summa injuria". Is het lezen van Antigone van Sophocles nuttig voor juristen? In K. Lemmens, & F. Jongen (Eds.), Recht en literatuur (pp. 215-225). Brugge: die Keure.
 46. Published
  Rauws, W. J. M., & Nevens, K. (2007). De recente uitspraak van het Hof van Cassatie in het sociale zekerheidsrecht. In R. Janvier, A. V. Regenmortel, & V. Vervliet (Eds.), Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht (pp. 95-182). (Recht en sociale zekerheid 3e editie; No. 12). Brugge: die Keure.
 47. Published
 48. Published
  Rauws, W. J. M. (2007). De verjaring in het arbeidsrecht. In Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten, Universiteit Antwerpen (Ed.), De verjaring (pp. xviii + 343). Antwerpen: Intersentia.
 49. Published
 50. Published
 51. Published
 52. Published
 53. 2006
 54. Published
  Rauws, W. J. M., van Eeckhoutte, W., Rigaux, M., & van Steenberge, J. (2006). Bamacodex sociaal recht 2006-2007. Brugge: die Keure.
 55. Published
  Rauws, W. J. M., de Vos, M., & van Eeckhoutte, W. (2006). Codex Arbeidsrecht 2006-2007. Brugge: die Keure.
 56. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). Collective bargaining at the enterprise level: some comparative observations. In M. Rigaux, & J. Rombouts (Eds.), The Essence of Social Dialogue in (South East) Europe (pp. 333-348). Antwerp: Intersentia.
 57. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). De geldigheid van de collectieve arbeidsovereenkomst. In G. Cox, M. Rigaux, & J. Rombouts (Eds.), Collectief onderhandelen (pp. 127-149). Mechelen: Kluwer Rechtswetenschappen.
 58. Published
 59. Published
 60. Published
  Rauws, W. J. M. (2006). Enige collectiefrechtelijke problemen bij herstructurering van ondernemingen. In W. Rauws, & J. Peeters (Eds.), Herstructurering doorheen het (arbeids)recht (pp. 143-180). Antwerpen: Intersentia.
Previous 1 2 3 Next