Researcher

Hartlief, T.

Full professor - Personal chair, Professor

View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
  Hartlief, T., Keirse, A. L. M., Lindenbergh, S. D., & Vriesendorp, R. D. (2018). Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. (8 ed.) (Studiereeks Burgerlijk Recht; Vol. 5). Deventer: Wolters Kluwer.
 3. Published
  van Ettekoven, B. J., Hartlief, T., Polak, J. E. M., van Ravels, B. P. M., Schueler, B. J., Schutgens, R. J. B., ... Widdershoven, R. J. G. M. (2018). Overheidsaansprakelijkheid anno 2018: de stand van de rechtsontwikkeling. Overheid en Aansprakelijkheid, 23(2), 43-98.
 4. 2016
 5. Published
  Hartlief, T. (2016). The tortfeasor takes the victim as he finds him. In O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. van Erp, T. Hartlief, & C. Schwarz (Eds.), Grootboek: Opstellen aangeboden aan Prof.mr. Gerard-René de Groot ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (pp. 185-200). Deventer: Kluwer.
 6. Published
 7. Published
 8. Published
  Faure, M., & Hartlief, T. (2016). Inleiding. In T. Hartlief, & M. G. Faure (Eds.), De Spierbundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht (pp. 1-12). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. 2015
 10. Published
 11. Published
 12. 2014
 13. Published
  Hartlief, T. (2014). Aansprakelijkheid en Schadevergoeding. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht. Een Maastrichtse inleiding (pp. 175-201). Maastricht: Gianni.
 14. Published
 15. Published
 16. Published
 17. Published
  Hartlief, T. (2014). De sterke partij in het aansprakelijkheidsrecht. In I. Giesen, J. M. Emaus, & L. F. H. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 73-79). Den Haag: Boom Juridisch.
 18. Published
 19. Published
 20. Published
 21. Published
  Hartlief, T., (2014). NJ , 368, (Reaal/Gemeente Deventer), No. 368, No. NL:HR:2014:831, Apr 04, 2014. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 22. Published
  Hartlief, T., (2014). NJ 2014, 98 en 99, (Lansink/Ritsma en SVB/Van de Wege), No. 98 en 99, No. NL:HR:2013:BZ1717 NL:HR:2013:BZ1721, Jun 07, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 23. Published
  Hartlief, T. (2014). Opwinding in het actuele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht: terughoudendheid in de Kazernestraat? In G. R. D. Groot, T. Hartlief, J. M. Smits, & L. P. W. V. Vliet (Eds.), Kritiek op Recht. Liber Amicorum Gerrit van Maanen (pp. 177-212). Deventer: Kluwer.
 24. Published
  Hartlief, T. (2014). Privaatrecht in nood. Over de beperkte betekenis van het privaatrecht bij rampen en crises en een rechtsgebied onder toenemende druk van het publiek recht. In Nederlandse Juristen-Vereniging (Ed.), Crises, rampen en recht, preadviezen voor de Nederlandse Juristenvereniging (pp. 65-194). (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; No. 2014-1). Deventer: Kluwer.
 25. Published
  Hartlief, T., Heringa, A. W., & Jansen, C. J. H. (2014). Staatsrecht. (Boom Basics). (zesde druk) Den Haag: Boom Juridisch.
 26. Published
  Hartlief, T. (2014). Straf privaatrecht. In F-J. Beekhoven van den Boezem, F. Verstijlen, & G. Bergervoet (Eds.), Groninger zekerheid. Liber amicorum Wim Reehuis (pp. 89-102). Deventer: Kluwer.
 27. Published
  Hartlief, T. (2014). Vangnet of springplank? Een enkele opmerking over de spankracht van het buiten-contractuele aansprakelijkheidsrecht anno 2013. In B. Debaenst, & B. Delbecke (Eds.), Vangnet of springplank? Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrechi in een moderne samenleving (1804-heden) (pp. 175-201). (Justitie en samenleving/Justice et société). Brugge: die Keure.
 28. Published
 29. 2013
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
 38. Published
 39. Published
 40. Published
  Hartlief, T. (2013). Vergoeding van arbeidsgerelateerde schade anno 2013. In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.), Werkgeversaansprakelijkheid: een grensverleggend debat (pp. 61-96). (Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving; No. 20). Den Haag: Boom Juridisch.
 41. Published
 42. 2012
 43. Published
  Hartlief, T. (2012). Aansprakelijkheid voor personenschade anno 2012: wat beheerst de agenda? In J. M. Beer (Ed.), Verkenningen binnen het letselschaderecht. Ter gelegenheid van het 23e symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2012 (pp. 85-152). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 44. Published
 45. Published
  Faure, M. G., & Hartlief, T. (2012). Claimcultuur en beloningssystemen. In W. H. V. Boom, I. Giesen, & M. Smit (Eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht (pp. 151-166). (Civilologie/Civilology; No. 3). Den Haag: Boom Juridisch.
 46. Published
  Hartlief, T. (2012). De civilist en de civilologie. Hoe vergaat het de civilist bij het beoefenen van deze nieuwe(?) tak van sport? In W. H. V. Boom, I. Giesen, & M. Smit (Eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht (pp. 33-52). Den Haag: Boom Juridisch.
 47. Published
  Hartlief, T. (2012). Een dijkdoorbraak in het aansprakelijkheidsrecht: over schuld- en risicoaansprakelijkheid en de bijzondere positie van de overheid. In T. Barkhuysen, W. D. Ouden, & M. K. G. Tjepkema (Eds.), Coulant compenseren? Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek (pp. 201-233). Deventer: Kluwer.
 48. Published
 49. Published
  Hartlief, T. (2012). Interventie naar aanleiding van Vraagpunt 6 bij preadvies C.H. Sieburgh. In Nederlandse Juristenvereniging (Ed.), Controverses rondom legaliteit en legitimatie (pp. 47-79). (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; No. 141-142). Deventer: Kluwer.
 50. Published
 51. Published
  Hartlief, T., (2012). NJ 2012, , (), Dec 17, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 52. Published
  Hartlief, T., (2012). NJ 2012, , (), Mar 30, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).
 53. Published
  Hartlief, T. (2012). Ongerechtvaardigde verrijking naar Nederlands recht. In Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland (Ed.), Preadviezen 2012 (pp. 245-302). (Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland ▸). Den Haag: Boom Juridisch.
 54. Published
 55. Published
 56. Published
  Tjittes, R. P. J. L., van Mierlo, A. I. M., & Hartlief, T. (2012). Sdu Commentaar Vermogensrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Previous 1 2 3 4 5 6 Next