Researcher

van der Aa, S.

Full professor - Key domain chair

View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
 3. 2017
 4. van der Aa, S. (2017). Stalking als Straftatbestand: Neue Tendenzen in den EU-Mitgliedstaaten. In W. Ortiz-Müller (Ed.), Stalking. Das Praxishandbuch.: Opferhilfe, Täterintervention, Strafverfolgung (pp. 108-131). Stuttgart: Kohlhammer Verlag GmbH.
 5. 2016
 6. van der Aa, S., Sosa, L., Niemi, J., Ferreira, A., & Baldry, A. (2016). Challenges to the European Protection Order: Mutual recognition in the light of different national protection systems. In H. Belluta, & M. Ceresa-Gastaldo (Eds.), Commenti Procedura Penale. (Vol. 19G, pp. 3-20). Turin: Giappichelli.
 7. van der Aa, S., Groenen, A., & Vossole, A. (2016). Psychisch geweld. In M. Liem, & E. R. Muller (Eds.), Geweld. Geweld en geweldsbeheersing in Nederland (Handboeken Veiligheid) (pp. 365-392). Deventer: Wolters Kluwer.
 8. van der Aa, S., Groenhuijsen, M. S., Lens, K., & Lanslots, M. M. A. (2016). Verkeersslachtoffers: Over de strafrechtelijke reacties op (ernstige) verkeersdelicten. Tilburg: Tilburg University.
 9. 2015
 10. van Dijk, J., van der Aa, S., van Loon, R., & Heusschen, C. (2015). Focus op klachtenfunctionarissen: Een onderzoek naar de informele klachtenafhandeling in de zorg. Oisterwijk: Wolf Legal Publishing.
 11. van der Aa, S., Niemi, J., Sosa, L., Ferreira, A., & Baldry, A. (2015). Mapping the legislation and assessing the impact of protection orders in the European Member States. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 12. 2014
 13. van der Aa, S. (2014). Introduction to victimology and victims' rights. In Strengthening judicial cooperation to protect victims of crime. Handbook (pp. 6-12). Bucarest: Superior Council of Magistracy of Romania.
 14. van der Aa, S. (2014). Rights of victims resident in another Member State (Article 17 of the EU Directive). In Strengthening judicial cooperation to protect victims of crime. Handbook (pp. 106-112). Bucarest: Superior Council of Magistracy of Romania.
 15. van der Aa, S. (2014). The right to protection. In Strengthening judicial cooperation to protect victims of crime. Handbook (pp. 112-127). Bucarest: Superior Council of Magistracy of Romania.
 16. van der Aa, S. (2014). Women as vulnerable victims. In Strengthening judicial cooperation to protect victims. Hanbook (pp. 129-136). Bucarest: Superior Council of Magistracy of Romania.
 17. 2013
 18. van der Aa, S., Lens, K. M. E., Klerx-Van Mierlo, F., Bosma, A. K., & van den Bosch, M. (2013). Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland (Deel 1). Tilburg: INTERVICT.
 19. van der Aa, S., Lens, K. M. E., Klerx-Van Mierlo, F., Bosma, A. K., & van den Bosch, M. (2013). Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland (Deel 2). Tilburg: INTERVICT.
 20. van der Aa, S. (2013). Stalking als vorm van (huiselijk) geweld tegen vrouwen: Van tweeën één? In G. Coene, & S. Withaeckx (Eds.), Van de liefde geslagen: Nieuwe vormen van familiaal geweld feministisch bekeken (Vol. 10, pp. 85-110). Brussel: ASP - Academic & Scientific Publishers.
 21. 2012
 22. 2011
 23. van der Aa, S. (2011). International (cyber)stalking: Impediments to investigation and prosecution. In R. M. Letschert, & J. J. M. van Dijk (Eds.), The new faces of victimhood: Globalization, transnational crimes and victim rights (Studies in Global Justice ed., Vol. 8, pp. 191-213). Dordrecht: Springer.
 24. 2010
 25. Lodewijks, I. A. J., Laxminarayan, M. S., van der Aa, S., & Pemberton, A. (2010). Straftoemeting bij geweld tegen kwalificerende slachtoffers: Onderzoekrapport in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. Tilburg: Universiteit Tilburg.
 26. 2009