Researcher

Rutten, S.W.E.

Associate Professor, Persoonlijk hoogleraar

View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
  Rutten, S. (2018). Islamitisch erfrecht: God wikt, maar de mens beschikt. In P. de Beer, J. Plantenga, W. Salverda, & J. van der Meer (Eds.), Voor wie is de erfenis?: Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel (1 ed., Vol. 1, pp. 183-200). Amsterdam: Van Gennep.
 3. Published
 4. 2017
 5. Published
 6. Published
  Rutten, S. (2017). Application of foreign law within the Dutch legal system, illustrated by Islam inspired foreign family law. In Código Civil de 1966 Novos Desafios: Comemorações dos 50 anos do Código Civil (1 ed., pp. 277-291). Braga: Escola de Direito da Universidade do Minho.
 7. Published
 8. Published
  Rutten, S. (2017). IPR Huwelijk. In B. Krans, C. Stolker, & L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek (12 ed.). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. 2016
 10. Published
  Rutten, S. (2016). Internationaal privaatrecht. Het huwelijk. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: IPR en mensenrechten (9 ed., pp. 2373-2392). (Tekst & Commentaar). Deventer: Kluwer.
 11. Published
  Rutten, S. (2016). Polygame huwelijken en openbare orde: de uitdaging van Europa en multicultureel Nederland. In O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. van Erp, T. Hartlief, & C. Schwarz (Eds.), Grootboek: Opstellen aangeboden aan Prof.mr. Gerard-Rene de Groot ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (pp. 335-347). Deventer: Kluwer.
 12. Published
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. Published
  Rutten, S. (2016). IPR Huwelijk. In T. Koens, & P. Vonken (Eds.), Personen- en Familierecht (9 ed.). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. Published
  Rutten, S. (2016). Private norm-setting in family law; More specifically: private norm-setting amongst religious communities in family law issues. In C. Cauffman, & J. Smits (Eds.), The Citizen in European private law: Norm-setting, enforcement and choice (pp. 121-128). (Ius Commune Europaeum; Vol. 146). Antwerp/Cambridge/Portland: Intersentia.
 18. 2015
 19. Published
  Rutten, S., van Eijk, E., Drost, L., Kadrouch - Outmany, K., & Smits van Waesberghe, E. (2015). Gewoon getrouwd: Een onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland. Maastricht: Maastricht University.
 20. Published
  Rutten, S. (2015). Rechtspraakoverzicht. In Recht van de Islam: Teksten van het op 3 juli 2014 te Leiden gehouden 32ste RIMO-symposium: Op gespannen voet? Islamitische verwantschappen, huwelijken en echtscheidingen in Nederland (pp. 99-118). (Recht van de Islam en het Midden-Oosten ; Vol. 29). Den Haag: Boom Juridisch.
 21. 2014
 22. Published
 23. Published
  Smits van Waesberghe, E., Sportel, I. D. A., Drost, L., van Eijk, E., Diepenbrock, E., Musa, S., ... Tan, S. (2014). Zo zijn we niet getrouwd. Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 24. 2013
 25. Published
  Kortlang, E., & Rutten, S. W. E. (2013). Nalatenschappen van Moslims in Nederland. In P. Kruiniger (Ed.), Islam, recht en geld; vermogensrechtelijke kwesties van moslims in Nederland (pp. 47-61). (Recht van de Islam; No. 27). De Haag: Boom Juridisch.
 26. Published
  Rutten, S. W. E. (2013). Rechtspraakoverzicht. In P. Kruiniger (Ed.), Islam, recht en geld; vermogensrechtelijke kwesties van moslims in Nederland (pp. 83-101). (Recht van de Islam; No. 27). Den Haag: Boom Juridisch.
 27. Published
  Rutten, S. W. E. (2013). The Netherlands. Applying Shari'a to family law issues in the Netherlands. In M. S. Berger (Ed.), Applying Shari'a in the west. Facts, fears and the future of Islamic rules on family relations in the west (pp. 97-109). Leiden: Leiden University Press.
 28. Published
  Rutten, S. W. E. (2013). Vaderschap for better or worse. Engelse geboorteakten van kinderen uit ongehuwde ouders. In S. W. E. Rutten, & K. Saarloos (Eds.), Van afstamming tot nationaliteit. Van afstamming tot nationaliteit. Opstellen aangeboden aan professor mr. G.R. de Groot ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (pp. 113-119). Deventer: Kluwer.
 29. Published
 30. 2012
 31. Published
  Rutten, S. W. E. (2012). Financiële aanspraken na scheiding in het islamitisch recht, en wat hiervan overblijft in Nederland. In K. Boele-Woelki (Ed.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht (pp. 31-44). (UCERF Reeks; No. 6). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 32. Published
  Rutten, S. W. E. (2012). Rechtspraakoverzicht. In P. Kruiniger (Ed.), Recht van de Islam (pp. 81-91). (Recht van de Islam; No. 26). Den Haag: Boom Juridisch.
 33. Published
 34. Published
  Rutten, S. W. E. (2012). Vervreemd van thuis. In J. Claessen, & D. D. Vocht (Eds.), Humaan strafwerk (pp. 331-343). Wolf Legal Publishers.
 35. 2011
 36. Published
 37. Published
  Rutten, S. W. E., (2011). 2011, , (Geen bescherming van imamhuwelijk in Turkije), Nov 02, 2010. (NJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; No. 222496).
 38. Published
  Rutten, S. W. E. (2011). Art. 18-26 Boek 10 BW: Naam. In P. Vlas, & et al. (Eds.), Hoofdlijnen Boek 10 BW (Internationaal privaatrecht) (pp. 39-48). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 39. Published
 40. Published
  Rutten, S. W. E. (2011). Huwelijk en Burgerlijke Stand. (IPR Praktijkreeks; No. 2). Antwerpen: Maklu.
 41. Published
  Rutten, S. W. E. (2011). Rechtspraakoverzicht. In P. Kruiniger (Ed.), Recht van de Islam (pp. 91-105). Den Haag: Boom Juridisch.
 42. Published
  Rutten, S. W. E. (2011). The struggle of embedding the mahr in a Western legal system. In R. Mehdi, & J. S. Nielsen (Eds.), Embedding the Mahr (pp. 113-146). Copenhagen: DJOF Publishing.
 43. Published
 44. 2010
 45. Published
 46. Published
  Rutten, S. W. E. (2010). Besnijdeniszaken voor de Nederlandse rechter. In P. Kruiniger (Ed.), Recht van de Islam (pp. 67-78). Den Haag: Boom Juridisch.
 47. Published
 48. Published
  Rutten, S. W. E., (2010). EHRC 2010, 93, (Neulinger en Shuruk t. Zwitserland), No. 93, Jul 06, 2010. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 49. Published
 50. Published
  Rutten, S. W. E. (2010). Rechtspraakoverzicht. In P. Kruiniger (Ed.), Recht van de Islam (pp. 79-88). Den Haag: Boom Juridisch.
 51. 2009
 52. Published
 53. Published
 54. Published
  Rutten, S. W. E., (2009). EHRC 2009, 41615/07, (Neulinger en Shuruk v Zwitserland), No. 41615/07, Jan 08, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 55. Published
  Rutten, S. W. E. (2009). La réception du code de la famille marocain par l'ordre juridique néerlandais et la question de l'émancipation de la femme marocaine immigrée. In Genre, Migration et Droits. Les droits des femmes des deux rives de la Méditerranée. Le droit de la famille en migration: le cas du Maroc (pp. 118-131). Rabat: Friedrich Ebert Stiftung.
 56. Published
  Rutten, S. W. E. (2009). Rechtspraak-overzicht. In P. Kruiniger (Ed.), Recht van de Islam (pp. 197-228). (RIMO; No. 23). Den Haag: Boom Juridisch.
 57. 2008
 58. Published
 59. Published
 60. 2007
 61. Published
 62. Published
Previous 1 2 Next