View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
  Jansen, A. M. L. (2019). Versnelling van procedures: van nepversnelling naar geschiloplossing. In B. Marseille, H. Peters, T. Barkhuysen, W. den Ouden, & R. Schlössels (Eds.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid. (pp. 705-715). Deventer: Wolters Kluwer.
 11. 2018
 12. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Waarschuwing als sturingsmiddel, geen besluit, No. AB 2018/465, No. ECLI:NL:CRVB:2018:148, 2 p., Jan 18, 2018. (AB rechtspraak bestuursrecht (AB); Vol. 48, No. 465 (p.3074-3075)).
 13. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Verbod van vooringenomenheid. Niet zelf in de zaak voorzien door rechter, No. AB 2018/442, No. ECLI:NL:RVS:2018:2702, 3 p., Aug 15, 2018. (AB rechtspraak bestuursrecht (AB); Vol. 46, No. 442 (p.2918-2919)).
 14. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Verbod van vooringenomenhheid. Zelf voorzien door rechter?, No. AB 2018/442, No. ECLI:NL:RVS:2018:2702, 2 p., Aug 15, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 46, No. 442 (p. 2918-2919)).
 15. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Toegang tot de rechter. Full jurisdiction, No. EHRC 2018/224, No. ECLI:CE:ECHR:2018:0719JUD004350308, 2 p., Jul 19, 2018. (EHRC; Vol. 11, No. 224).
 16. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Niet zelf voorzien bij last onder dwangsom, No. AB 2018/333, No. ECLI:NL:RVS:2018:2658, 2 p., Aug 08, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 35, No. 333 (p.2111-2112)).
 17. Published
 18. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Geen voorafgaande ingebrekestelling, toch inhoudelijke behandeling verzoek om schadevergoeding, No. AB 2018/281, No. ECLI:NL:RBNHO:2018:576, 2 p., Jan 25, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 30, No. 281 (p. 1792-1793)).
 19. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Rechtbank legt zelf last onder dwangsom op en legt uit waarom, No. AB 2018/253, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:597, 6 p., Nov 13, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 28, No. 253 (p. 1600-1605)).
 20. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Rechtbank verleent zelf omgevingsvergunning voor bouwen en legt uit waarom, No. AB 2018/254, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:5260, 1 p., Oct 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 28, No. 254 (p. 1609)).
 21. Published
 22. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Zelf voorzien door de rechter; dubbel dictum, No. JV 2018/75, No. ECLI:NL:RVS:2018:619, 3 p., Feb 20, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV); Vol. 6, No. 75).
 23. Published
  Jansen, A. M. L., & Koenraad, R., (2018). Fair trial. Deskundige, No. JV 2018/38, No. ECLI:NL:RBDHA:2017:9597, 4 p., Dec 19, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV); Vol. 3, No. 38).
 24. Published
  Jansen, A. M. L., & Koenraad, R., (2018). Ten onrechte geweigerd een contra-expertise te laten verrichten, No. AB 2018/44, No. ECLI:NL:HR:2017:2383, 5 p., Sep 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 7, No. 44).
 25. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Relatie strafecht en Wpb; equality of arms, No. AB 2018/7, No. ECLI:NL:CRVB:2017:1233, 2 p., Mar 30, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 1/2, No. 7).
 26. Published
  Jansen, A. M. L., & Koenraad, L. M., (2018). Equality of arms: benoeming deskundige, No. AB 2018/144, No. ECLI:NL:RBAMS:2017:9597, 4 p., Dec 19, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 17 (p. 959-962), No. 144).
 27. Published
  Jansen, A. M. L. (2018). Europese mensenrechten en het Nederlandse bestuursrecht. In B. Beijen, A. Bots, H. Peters, & R. J. N. Schlössels (Eds.), In het nu...Over toekomstig bestuursrecht: Wat worden zal (pp. 381-399). (Staat en Recht (SteR) ). Deventer: Wolters Kluwer.
 28. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Passeren schending hoorplicht?, No. TAR 2017/52, No. ECLI:NL:CRVB:2017:4461, 4 p., Dec 28, 2017. (Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR); Vol. 5, No. 52 (p. 177-180)).
 29. 2017
 30. Published
 31. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Hoe equality of arms te garanderen als een deskundige is ingeschakeld, No. AB 2017/367 , No. ECLI:NL:CRVB:2017:2226, 4 p., Jun 30, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 42, No. 367).
 32. Published
 33. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Geen gelijkstelling met besluit; rechter onbevoegd, No. AB 2017/200, No. ECLI:NL:CRVB:2017:283, 2 p., Jan 25, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 24, No. 200).
 34. Published
  Jansen, A. M. L. (2017). The Dutch administrative loop under scrutiny: How the Dutch (do not) deal with fundamental procedural rights. (Maastricht Faculty of Law Working Papers; Vol. 2017, No. 3). Maastricht: Maastricht Faculty of Law.
 35. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Beperkte vermogens en termijnoverschrijding, No. AB 2017/8, No. ECLI:NL:CRVB:2016:3799, Oct 07, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 1, No. 8).
 36. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Eerlijk proces, procedurele waarborgen en sanctiedifferentiatie, No. EHRC 2017/139 , No. ECLI:CE:ECHR:2017:0504JUD001548509, 3 p., May 04, 2017. (European Human Rights Cases; Vol. 8, No. 139).
 37. Published
  Jansen, A. M. L. (2017). Lex en taal. In Lex' luchtig liber: Een vriendenboek aangeboden aan prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels ter gelegenheid van zijn afscheid (pp. 151-152). Tilburg: Tilburg University.
 38. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Rechtsmiddel, redelijke termijn, rechtseenheid, No. AB 2017/131, No. ECLI:NL:CRVB:2016:4478 , Nov 22, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 15, No. 131).
 39. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Redelijke termijn en verzet, No. AB 2017/115, No. ECLI:NL:CRVB:2016:3682, Oct 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 13, No. 115).
 40. Published
 41. 2016
 42. Published
  Jansen, A. M. L., Backes, C., & Eliantonio, M. (2016). Conclusions. In C. Backes, M. Eliantonio, & S. Jansen (Eds.), Quality and speed in administrative decision-making: tension or balance? (pp. 161-181). (Ius Commune Europaeum; Vol. 155). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 43. Published
  Jansen, A. M. L., & Backes, C. (2016). Faster and better? Decision-making in the Netherlands. In C. Backes, M. Eliantonio, & S. Jansen (Eds.), Quality and speed in administrative decision-making: tension or balance? (pp. 131-160). (Ius Commune Europaeum; Vol. 155). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 44. Published
  Jansen, A. M. L., Backes, C., & Eliantonio, M. (2016). Introduction. In C. Backes, M. Eliantonio, & S. Jansen (Eds.), Quality and speed in administrative decision-making: tension or balance? (pp. 1-3). (Ius Commune Europaeum; Vol. 155). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 45. Published
  Backes, C., Eliantonio, M., & Jansen, A. M. L. (Eds.) (2016). Quality and speed in administrative decision-making: Tension or balance? (Ius Commune Europaeum; Vol. 155). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 46. Published
  den Ouden, W., Damen, L., Jansen, A. M. L., Nijmeijer, T., & Ortlep, R. (Eds.) (2016). 100 jaar AB. Deventer: Wolters Kluwer.
 47. Published
  Jansen, A. M. L. (2016). Koffieshop Maximillian. In W. den Ouden, L. Damen, S. Jansen, T. Nijmeijer, & R. Ortlep (Eds.), 100 jaar AB (pp. 129-131). Deventer: Wolters Kluwer.
 48. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). AB 2016, 18, (Toepassing artt. 6:13 en 6:19 Awb na bestuurlijke lus), No. 18, No. ECLI:NL:RVS:2014:2165, Jun 18, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 49. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). AB 2016, 27, (Toepassing art. 6:13 na bestuurlijke lus en zelf voorzien), No. 27, No. NL:RBOBR:2015:5458, Sep 17, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 50. Published
 51. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). EHRC 2016, 28, (Recht op een eerlijk proces), No. 28, Oct 20, 2014. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 52. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Redelijke termijn en wettelijke termijn, No. AB 2016/102, No. ECLI:NL:HR:2015:3173, Oct 30, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 11).
 53. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Eerlijk process, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, No. EHRC 2016/242, No. ECLI:CE:ECHR:2016:0901JUD004815811, Sep 01, 2016. (European Human Rights Cases (EHRC); Vol. 12, No. 242).
 54. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Fair trial, equality of arms, getuige, deskundige, No. AB 2016/372, No. ECLI:NL:CRVB:2016:1215, Mar 31, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 39, No. 372).
Previous 1 2 3 4 5 6 Next