View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
  Jansen, A. M. L. (2019). Versnelling van procedures: van nepversnelling naar geschiloplossing. In B. Marseille, H. Peters, T. Barkhuysen, W. den Ouden, & R. Schlössels (Eds.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid. (pp. 705-715). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. 2018
 7. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Waarschuwing als sturingsmiddel, geen besluit, No. AB 2018/465, No. ECLI:NL:CRVB:2018:148, 2 p., Jan 18, 2018. (AB rechtspraak bestuursrecht (AB); Vol. 48, No. 465 (p.3074-3075)).
 8. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Verbod van vooringenomenheid. Niet zelf in de zaak voorzien door rechter, No. AB 2018/442, No. ECLI:NL:RVS:2018:2702, 3 p., Aug 15, 2018. (AB rechtspraak bestuursrecht (AB); Vol. 46, No. 442 (p.2918-2919)).
 9. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Verbod van vooringenomenhheid. Zelf voorzien door rechter?, No. AB 2018/442, No. ECLI:NL:RVS:2018:2702, 2 p., Aug 15, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 46, No. 442 (p. 2918-2919)).
 10. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Toegang tot de rechter. Full jurisdiction, No. EHRC 2018/224, No. ECLI:CE:ECHR:2018:0719JUD004350308, 2 p., Jul 19, 2018. (EHRC; Vol. 11, No. 224).
 11. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Niet zelf voorzien bij last onder dwangsom, No. AB 2018/333, No. ECLI:NL:RVS:2018:2658, 2 p., Aug 08, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 35, No. 333 (p.2111-2112)).
 12. Published
 13. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Geen voorafgaande ingebrekestelling, toch inhoudelijke behandeling verzoek om schadevergoeding, No. AB 2018/281, No. ECLI:NL:RBNHO:2018:576, 2 p., Jan 25, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 30, No. 281 (p. 1792-1793)).
 14. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Rechtbank legt zelf last onder dwangsom op en legt uit waarom, No. AB 2018/253, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:597, 6 p., Nov 13, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 28, No. 253 (p. 1600-1605)).
 15. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Rechtbank verleent zelf omgevingsvergunning voor bouwen en legt uit waarom, No. AB 2018/254, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:5260, 1 p., Oct 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 28, No. 254 (p. 1609)).
 16. Published
 17. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Zelf voorzien door de rechter; dubbel dictum, No. JV 2018/75, No. ECLI:NL:RVS:2018:619, 3 p., Feb 20, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV); Vol. 6, No. 75).
 18. Published
  Jansen, A. M. L., & Koenraad, R., (2018). Fair trial. Deskundige, No. JV 2018/38, No. ECLI:NL:RBDHA:2017:9597, 4 p., Dec 19, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV); Vol. 3, No. 38).
 19. Published
  Jansen, A. M. L., & Koenraad, R., (2018). Ten onrechte geweigerd een contra-expertise te laten verrichten, No. AB 2018/44, No. ECLI:NL:HR:2017:2383, 5 p., Sep 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 7, No. 44).
 20. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Relatie strafecht en Wpb; equality of arms, No. AB 2018/7, No. ECLI:NL:CRVB:2017:1233, 2 p., Mar 30, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 1/2, No. 7).
 21. Published
  Jansen, A. M. L., & Koenraad, L. M., (2018). Equality of arms: benoeming deskundige, No. AB 2018/144, No. ECLI:NL:RBAMS:2017:9597, 4 p., Dec 19, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 17 (p. 959-962), No. 144).
 22. Published
  Jansen, A. M. L. (2018). Europese mensenrechten en het Nederlandse bestuursrecht. In B. Beijen, A. Bots, H. Peters, & R. J. N. Schlössels (Eds.), In het nu...Over toekomstig bestuursrecht: Wat worden zal (pp. 381-399). (Staat en Recht (SteR) ). Deventer: Wolters Kluwer.
 23. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Passeren schending hoorplicht?, No. TAR 2017/52, No. ECLI:NL:CRVB:2017:4461, 4 p., Dec 28, 2017. (Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR); Vol. 5, No. 52 (p. 177-180)).
 24. 2017
 25. Published
 26. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Hoe equality of arms te garanderen als een deskundige is ingeschakeld, No. AB 2017/367 , No. ECLI:NL:CRVB:2017:2226, 4 p., Jun 30, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 42, No. 367).
 27. Published
 28. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Geen gelijkstelling met besluit; rechter onbevoegd, No. AB 2017/200, No. ECLI:NL:CRVB:2017:283, 2 p., Jan 25, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 24, No. 200).
 29. Published
  Jansen, A. M. L. (2017). The Dutch administrative loop under scrutiny: How the Dutch (do not) deal with fundamental procedural rights. (Maastricht Faculty of Law Working Papers; Vol. 2017, No. 3). Maastricht: Maastricht Faculty of Law.
 30. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Beperkte vermogens en termijnoverschrijding, No. AB 2017/8, No. ECLI:NL:CRVB:2016:3799, Oct 07, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 1, No. 8).
 31. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Eerlijk proces, procedurele waarborgen en sanctiedifferentiatie, No. EHRC 2017/139 , No. ECLI:CE:ECHR:2017:0504JUD001548509, 3 p., May 04, 2017. (European Human Rights Cases; Vol. 8, No. 139).
 32. Published
  Jansen, A. M. L. (2017). Lex en taal. In Lex' luchtig liber: Een vriendenboek aangeboden aan prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels ter gelegenheid van zijn afscheid (pp. 151-152). Tilburg: Tilburg University.
 33. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Rechtsmiddel, redelijke termijn, rechtseenheid, No. AB 2017/131, No. ECLI:NL:CRVB:2016:4478 , Nov 22, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 15, No. 131).
 34. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Redelijke termijn en verzet, No. AB 2017/115, No. ECLI:NL:CRVB:2016:3682, Oct 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 13, No. 115).
 35. Published
 36. 2016
 37. Published
  Jansen, A. M. L., Backes, C., & Eliantonio, M. (2016). Conclusions. In C. Backes, M. Eliantonio, & S. Jansen (Eds.), Quality and speed in administrative decision-making: tension or balance? (pp. 161-181). (Ius Commune Europaeum; Vol. 155). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 38. Published
  Jansen, A. M. L., & Backes, C. (2016). Faster and better? Decision-making in the Netherlands. In C. Backes, M. Eliantonio, & S. Jansen (Eds.), Quality and speed in administrative decision-making: tension or balance? (pp. 131-160). (Ius Commune Europaeum; Vol. 155). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 39. Published
  Jansen, A. M. L., Backes, C., & Eliantonio, M. (2016). Introduction. In C. Backes, M. Eliantonio, & S. Jansen (Eds.), Quality and speed in administrative decision-making: tension or balance? (pp. 1-3). (Ius Commune Europaeum; Vol. 155). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 40. Published
  Backes, C., Eliantonio, M., & Jansen, A. M. L. (Eds.) (2016). Quality and speed in administrative decision-making: Tension or balance? (Ius Commune Europaeum; Vol. 155). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 41. Published
  den Ouden, W., Damen, L., Jansen, A. M. L., Nijmeijer, T., & Ortlep, R. (Eds.) (2016). 100 jaar AB. Deventer: Wolters Kluwer.
 42. Published
  Jansen, A. M. L. (2016). Koffieshop Maximillian. In W. den Ouden, L. Damen, S. Jansen, T. Nijmeijer, & R. Ortlep (Eds.), 100 jaar AB (pp. 129-131). Deventer: Wolters Kluwer.
 43. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). AB 2016, 18, (Toepassing artt. 6:13 en 6:19 Awb na bestuurlijke lus), No. 18, No. ECLI:NL:RVS:2014:2165, Jun 18, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 44. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). AB 2016, 27, (Toepassing art. 6:13 na bestuurlijke lus en zelf voorzien), No. 27, No. NL:RBOBR:2015:5458, Sep 17, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 45. Published
 46. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). EHRC 2016, 28, (Recht op een eerlijk proces), No. 28, Oct 20, 2014. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 47. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Redelijke termijn en wettelijke termijn, No. AB 2016/102, No. ECLI:NL:HR:2015:3173, Oct 30, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 11).
 48. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Eerlijk process, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, No. EHRC 2016/242, No. ECLI:CE:ECHR:2016:0901JUD004815811, Sep 01, 2016. (European Human Rights Cases (EHRC); Vol. 12, No. 242).
 49. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Fair trial, equality of arms, getuige, deskundige, No. AB 2016/372, No. ECLI:NL:CRVB:2016:1215, Mar 31, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 39, No. 372).
 50. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Na lus gebrek niet passeren, No. AB 2016/457, No. ECLI:NL:CRVB:2016:375, Jan 29, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 48, No. 457).
 51. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Nieuwe stukken, schadergoeding, ambtshalve beoordeling, No. AB 2016/456, No. ECLI:NL:CRVB:2016:3743, Oct 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 48, No. 456).
 52. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Toegang tot de rechter. Ambtshalve beoordeling, No. AB 2016/350, No. ECLI:NL:CRVB:2015:4668, Dec 07, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 36, No. 350).
 53. Published
  Jansen, A. M. L., (2016). Waarborgen art. 6 EVRM, horen, voorlopige voorziening, No. 2016/149, No. ECLI:CE:ECHR:2016:0405JUD003306010, Apr 05, 2016. (European Human Rights Cases (EHRC); Vol. 7, No. 149).
 54. 2015
 55. Published
  Jansen, A. M. L., (2015). AB 2015, 221, (Redelijke termijn, schadevergoeding, dies ad quem), No. 221, No. NL:CRVB:2014:3164, Sep 16, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
Previous 1 2 3 4 5 6 Next