Researcher

Dijksman, S.

Education-/Research Officer

View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
  Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Fouarge, D., & de Lombaerde, G. (2019). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024. (ROA Reports; No. 007). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 3. Published
  Bakens, J., Dijksman, S., & Fouarge, D. (2019). Opleidingsclassificatie naar Niveau en Richting 2019: Achtergronddocumentatie. (ROA Technical Reports; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 4. 2018
 5. Published
  Bakens, J., Dijksman, S., & Fouarge, D. (2018). Actualisering AIS en ROA prognoses tot 2022. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2018/, No. 019). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 6. Published
  Dijksman, S., Gerards, R., de Grip, A., Peeters, T., van Eldert, P., & Veth, J. (2018). Arbeidsmarktmonitor metalektro 2017. (ROA External Reports). A+O Metalektro.
 7. Published
  Bakens, J., Bijlsma, I., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Poulissen, D. (2018). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2017-2022. (ROA Technical Reports; No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 8. Published
  Bakens, J., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Poulissen, D. (2018). Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2017-2022. (ROA Technical Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 9. 2017
 10. Published
  Dijksman, S., Gerards, R., de Grip, A., Mommers, A., Poulissen, D., & Veth, J. (2017). Arbeidsmarktmonitor metalektro 2016. (ROA External Reports). A+O Metalektro.
 11. Published
  Fouarge, D., Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Peeters, T., Poulissen, D., ... Montizaan, R. (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. (ROA Reports; No. 010). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 12. 2016
 13. Published
 14. Published
  Bijlsma, I., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., Kuenn, A., & Poulissen, D. (2016). Methodiek arbeidsmarktprognoses en-indicatoren 2015-2020. (ROA Technical Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 15. Published
  Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Poulissen, D. (2016). Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2015-2020. (ROA Technical Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 16. Published
  Kuenn, A., Dijksman, S., & Fouarge, D. (2016). ROA opleidingsindeling 2015. (ROA Technical Reports; No. 003). Research Centre for Education and the Labour Market.
 17. 2015
 18. Published
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
 24. Published
 25. Published
  Fouarge, D., & Dijksman, S. (2015). Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014). (ROA Technical Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 26. Published
  Bijlsma, I., van Broekhoven, K. C. M., Collewet, M. M. F., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., ... Poulissen, D. (2015). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020. (ROA Reports; No. 006). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 27. Published
 28. Published
 29. 2014
 30. Published
  Clerx, R., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Künn-Nelen, A. C. (2014). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2013-2018. (ROA Technical Reports; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 31. 2013
 32. Published
  Cörvers, F., Fouarge, D., de Hoon, M. L. A., Künn-Nelen, A. C., van Thor, J. A. F., Verhagen, A. M. C., ... Bertrand-Cloodt, D. A. M. (2013). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018. (ROA Reports; No. 011). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 33. Published
  Bertrand-Cloodt, D. A. M., Cörvers, F., Dijksman, S., & van Thor, J. A. F. (2013). Doelmatigheid mbo in de regio. (ROA Technical Reports; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 34. 2012
 35. Published
  Bertrand-Cloodt, D. A. M., Cörvers, F., Dijksman, S., Dupuy, A., Fouarge, D., & van Thor, J. A. F. (2012). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2011-2016. (ROA Technical Reports; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 36. 2010
 37. Published
  Cörvers, F., Dupuy, A., Dijksman, S., Kriechel, B., & Montizaan, R. M. (2010). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2009-2014. (ROA Technical Reports; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 38. Published
  Cörvers, F., Dupuy, A., Dijksman, S., Golsteyn, B. H. H., Kriechel, B., & Montizaan, R. M. (2010). Methodik Arbeitsmarktprognoses und -indikatoren 2005-2010. (ROA Technical Reports; No. 1). Maastricht: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 39. Published
  Cörvers, F., Dijksman, S., Kriechel, B., & Montizaan, R. M. (2010). Vervangingsvraag naar beroep en stromen op de arbeidsmarkt. (ROA Technical Reports; No. 3). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 40. 2008
 41. Published
  Cörvers, F., Dupuy, A., Dijksman, S., Kriechel, B., & Montizaan, R. M. (2008). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2007-2012. (ROA Technical Reports; No. 002). Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 42. Published
 43. 2007
 44. Published
  de Grip, A., Smits, W., Coenen, J. B., Cörvers, F., Dijksman, S., Lintjens, E. L. M., ... Marey, P. S. (2007). Technomonitor, De kenniseconomie: liggen we op koers? (ROA External Reports). Den Haag: Platform Bèta Techniek.
 45. 2006
 46. Published
  Cörvers, F., Dupuy, A., Dijksman, S., Golsteyn, B. H. H., Kriechel, B., & Montizaan, R. M. (2006). Methodiek arbeidsmarkt prognoses en indicatoren 2005-2010. (ROA-W-2006/6; No. 6). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 47. Published
  Cörvers, F., Dupuy, A., Dijksman, S., Golsteyn, B., Kriechel, B., & Montizaan, R. (2006). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2005-2010. (ROA Working Papers; No. 006). Maastricht: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 48. 2005
 49. Published
  Dijksman, S., & Kriechel, B. (2005). Statistische Bijlage : de overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2003-2008. (ROA Reports; No. 1B). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 50. 2004
 51. Published
 52. Published
  Cörvers, F., Dupuy, A., Dijksman, S., Golsteyn, B. H. H., & Hensen, M. M. (2004). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2003-2008. (ROA Working Papers; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 53. Published
 54. 2002
 55. Published
  Marey, P. S., Diephuis, B. J., Dupuy, A., Dijksman, S., & Golsteyn, B. H. H. (2002). De arbeidsmarkt voor kenniswerkers. (ROA Reports; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 56. Published
  Cörvers, F., & Dijksman, S. (2002). Koppelingen van classificaties voor het gebruik van arbeidsmarktinformatie over het middelbaar beroepsonderwijs. (ROA Reports; No. 16). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 57. Published
  Marey, P. S., Diephuis, B. J., Dupuy, A., Dijksman, S., & Golsteyn, B. H. H. (2002). Te weinig kenniswerkers. Economisch Statistische Berichten, 87(4368), 516-518.
 58. 2000
 59. Published
  Vlasblom, J. D., Diephuis, B. J., Dijksman, S., & Marey, P. S. (2000). Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2001. (ROA Reports; No. 10). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 60. Published
  Vlasblom, J. D., Diephuis, B. J., Dijksman, S., & Marey, P. S. (2000). Statistische bijlage : Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2001. (ROA Reports; No. 10B). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.