View graph of relations
 1. 2001
 2. Published
 3. Published
  van der Velden, R. K. W. (2001). The Integration of young people into the labour market within the European Union: the role of institutional settings. (ROA Reports; No. 7E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische WetenschappenResearchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 4. Published
 5. Published
 6. 2000
 7. Published
  Allen, J. P., van der Velden, R. K. W., & Glebbeek, A. (2000). Op naar een nieuwe mijlpaal: een conceptueel kader voor loopbaanonderzoek. (ROA Working Papers; No. 3). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 8. Published
  Semeijn, J. H., Boone, C. A. J. J., & van der Velden, R. K. W. (2000). Personality characteristics and labour market entry : an exploration. (ROA Research Memoranda; No. 1E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 9. Published
  van der Velden, R. K. W., Allen, J. P., van der Kolk, P., & Huijgen, T. G. (2000). Technisch rapport WO-Monitor 1998. (ROA Working Papers; No. 8). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 10. Published
 11. Published
 12. 1999
 13. Published
  de Grip, A., & van der Velden, R. K. W. (1999). Arbeidsmarktrelevantie studie onderwijswetenschappen. (ROA Working Papers; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 14. Published
  van der Velden, R. K. W. (1999). Aspects of learning style and labour market entry: an explorative study. (ROA Research Memoranda; Vol. ROA-RM-1999/, No. 4E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 15. Published
  Welters, R. A. M. H. M., Willems, E., & van der Velden, R. K. W. (1999). Economen op de arbeidsmarkt 1997 : WO-monitor economie. (ROA Reports; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 16. Published
  van der Linden, I., Wolbers, M. H. J., Wijntuin, P., Hoffius, R., & van der Velden, R. K. W. (1999). Het neusje van de zalm. Een onderzoek naar de positie van allochtonen in lerarenopleidingen. Utrecht: Forum.
 17. Published
  Allen, J. P., Heijke, J. A. M., & van der Velden, R. K. W. (1999). Naar een nieuwe fase in het longitudinale onderwijsonderzoek. (ROA Reports; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 18. Published
  van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (1999). Schoolverlatersonderzoek in perspectief. In H. D. Tjeenk Willink (Ed.), Handboek Studie- en beroepskeuzebegeleiding (pp. 4675-1-4675-18). Alphen a/d Rijn: Samson.
 19. 1998
 20. Published
  van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (1998). Aanvangssalarissen van schoolverlaters werkzaam in de overheidssector. (ROA External Reports). Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 21. Published
  van der Velden, R. K. W., Willems, E., & Welters, R. A. M. H. M. (1998). De meting van de werkloosheid onder schoolverlaters : een vergelijking van CBS- en ROA-cijfers. (ROA Working Papers; No. 3). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 22. Published
  van der Linden, A., & van der Velden, R. K. W. (1998). Na de lerarenopleiding : onderwijsmonitor 1997. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 23. 1997
 24. Published
  van de Loo, P. J. E., van der Velden, R., & Zuurbier, H. (1997). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden in het kunstvakonderwijs: Kunsten-Monitor 1995. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 25. Published
  van de Loo, P. J. E., van der Velden, R., & Zuurbier, H. (1997). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs: HBO-Monitor 1996. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 26. Published
  Bosker, R. J., van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1997). Differential effects of colleges on the labour market success of their graduates. (ROA Research Memoranda; No. 1E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 27. Published
  van der Linden, A. J., & van der Velden, R. K. W. (1997). Elektrotechnisch ingenieurs tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1992-1996. (ROA Working Papers; No. 8). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 28. Published
  van der Linden, A. J., & van der Velden, R. K. W. (1997). Netto studieduren van HBO'ers met verschillende vooropleidingen. (ROA Working Papers; No. 7). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 29. Published
  van der Velden, R. K. W., & van Smoorenburg, M. S. M. (1997). The measurement of overeducation and undereducation: self-report vs. job-analyst method. (ROA Research Memoranda; No. 2E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 30. 1996
 31. Published
  Hoevenberg, J., & van der Velden, R. K. W. (1996). Allochtonen in de zorgsector. (OSA-publicatie zorgsector; No. Z12), (ROA External Reports). Den Haag: Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA).
 32. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1996). Apothekersassistenten : risico's van een geprofessionaliseerde vakdeelmarkt. (OSA-publicatie zorgsector; No. D3), (ROA External Reports). Den Haag: Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA).
 33. Published
  Koeslag, M., & van der Velden, R. K. W. (1996). De afbakening van beroepsdomeinen van opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. (ROA Reports; No. 10). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 34. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., van der Velden, R. K. W., & Zuurbier, H. (1996). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs: HBO-Monitor 1995. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 35. Published
  Teunis, U., & van der Velden, R. K. W. (1996). Studie- en beroepskeuzevoorlichting en arbeidsmarktinformatie: voorstellen voor een onderzoekprogramma. (ROA Working Papers; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 36. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1996). The training of school-leavers. (ROA Research Memoranda; No. 5E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 37. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1996). Training van schoolverlaters. In De Nederlandse Arbeidsmarktdag 1995 (pp. 89-103). Voorburg/Heerlen: CBS.
 38. 1995
 39. Published
 40. Published
  van de Loo, P. J. E., Hoevenberg, J., & van der Velden, R. K. W. (1995). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs 1994: HBO-monitor 1994. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 41. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1995). Schoolverlaters op de arbeidsmarkt : de uitstroom en bestemming van het schooljaar 1992-1993. (Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS)), (ROA External Reports). Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.
 42. Published
  Smoorenburg, M. S. M., Rutjes, J. J., & van der Velden, R. K. W. (1995). Technisch werkdocument RUBS 1994 : De uitstroom en bestemming van schoolverlaters van het schooljaar 1992-1993. (ROA Working Papers; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 43. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1995). Werken en leren in het leerlingwezen : de positie van het BBO: schooljaar 1992-1993. (Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS)), (ROA External Reports). Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.
 44. 1994
 45. Published
 46. Published
 47. Published
  van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1994). De arbeidsmarktpositie van hbo'ers. (ROA Research Memoranda; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 48. Published
  Hoevenberg, J., van de Loo, P., & van der Velden, R. K. W. (1994). Instruments for analysing skills shortages. (ROA Working Papers; No. 5E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 49. Published
  van der Velden, R. K. W. (1994). Kengetallen voor het personeelsbeleid in de rijksdienst. (ROA Reports; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 50. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1994). Schoolverlaters van het verzorgend onderwijs op de arbeidsmarkt : de uitstroom en bestemming van het schooljaar 1991-1992. (Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS)), (ROA External Reports). Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.
 51. Published
  Oosterhuis, J. A. J. J., & van der Velden, R. K. W. (1994). Skills shortages in the 90s : EU skills shortages update project synthesis report. (ROA Reports; No. 8E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 52. 1993
 53. Published
  van der Velden, R. K. W., & Lodder, B. J. H. (1993). Alternative routes from vocational education to the labour market. Labour market effects of fulltime vs. dualized vocational education. (ROA Research Memoranda; No. 4E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 54. Published
  van der Velden, R. K. W., & Borghans, L. (1993). Competition on the labour market : an analysis of the position of types of training. (ROA Research Memoranda; No. 5E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 55. Published
  van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1993). De arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector : pilot-onderzoek onder werkgevers in Noord-Nederland. (ROA Reports; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 56. Published
  van de Loo, P. J. E., van der Velden, R. K. W., & Wieling, M. H. (1993). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs 1992: HBO-monitor 1992. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 57. Published
 58. Published
  de Grip, A., van der Velden, R. K. W., & Wieling, M. (1993). De inpassing van schoolverlatersinformatie in het ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt. (ROA Reports; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 59. Published
  Kruisinga, A., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1993). Marktverkenning European law school. (ROA Reports; No. 11). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
Previous 1...3 4 5 6 7 8 Next