View graph of relations
 1. 2005
 2. Published
  Semeijn, J. H., van der Velden, R. K. W., Heijke, J. A. M., van der Vleuten, C. P. M., & Boshuizen, H. C. (2005). Competence indicators in academic education and early labour market success of graduates in health sciences. (ROA Research Memoranda; No. 2E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 3. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., van der Velden, R. K. W., & de Vries, M. R. (2005). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs, HBO-Monitor 2004. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 4. Published
  Traag, T., van der Valk, J., van der Velden, R. K. W., & de Vries, M. R. (2005). De invloed van sociale herkomst op schoolloopbanen in Nederland. Een vergelijking van twee onderwijscohorten. (paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 5. Published
  Traag, T., van der Valk, J., van der Velden, R. K. W., & de Vries, M. R. (2005). De transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt. Lange termijn effecten van onderwijs. (paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 6. Published
 7. Published
  van der Velden, R. K. W., & de Vries, M. R. (2005). Il Mercato del Lavoro per Diplomati e Laureati nei Paesi Bassi. In A. Cammelli (Ed.), La Tranzione, dall' Universita in Europa e in Italia (pp. 245-262). Bologna: Societa Editrice Il Mulino.
 8. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2005). Il Professionista Flessibile nella Società della Conoscenza: Un Quadro Concettuale die Riferimento per il Progetto REFLEX. In A. Cammelli (Ed.), Lavorare dopo la Laurea Caratteristische e Percorsi Occupazionali (pp. 193-213). Bologna: Sociatà editrice il Mulino.
 9. Published
  Boone, C. A. J. J., Meng, C. M., & van der Velden, R. K. W. (2005). Individualism and Collectivism. (paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 10. Published
 11. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (2005). Naar een indicatorenstelsel voor de resultaten van onderwijs. (paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 12. Published
  Traag, T., van der Velden, R. K. W., & de Vries, M. R. (2005). Sociale herkomst en schoolloopbanen: een vergelijking tussen SLVO en VOCL89. In S. Karsten, & P. Sleegers (Eds.), Onderwijs en ongelijkheid: grenzen aan de maakbaarheid? (pp. 187-198). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 13. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2005). The flexible professional in the knowledge society: conceptual framework of the REFLEX project. (REFLEX Working Paper Series; No. 1). Maastricht: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 14. Published
  Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (2005). The Proof of the Pudding is in the Eating. (paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 15. Published
 16. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2005). The role of self-assessment in measuring skills. (REFLEX Working Paper Series; No. 2). Maastricht: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 17. Published
  van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (2005). Towards a Framework for Monitoring Transition Systems. (paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 18. Published
 19. 2004
 20. Published
  de Vries, M. R., Wolbers, M. H. J., & van der Velden, R. K. W. (2004). De arbeidsmarktpositie van schoolverlaters en werkenden zonder startkwalificatie. (ROA External Reports). Den Haag: Raad voor Werk en Inkomen (RWI).
 21. Published
  Houtkoop, W. A., van der Velden, R. K. W., & Brandsma, T. F. (2004). De waarde van de startkwalificatie. (ROA External Reports). Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsond. en Volw. educatie.
 22. Published
 23. Published
  van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (2004). How much does education matter and why? : the effects of education on socio-economic outcomes. (ROA Research Memoranda; No. 2E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 24. Published
  Traag, T., van der Valk, J., van der Velden, R. K. W., de Vries, M. R., & Wolbers, M. H. J. (2004). Leren loont! : de overgang van school naar werk voor leerlingen van het VOCL '89. (ROA Reports; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 25. Published
  Ramaekers, G. W. M., Allen, J. P., Heijke, J. A. M., van Loo, J. B., & van der Velden, R. K. W. (2004). Methodiek werkveldonderzoek Hogeschool INHOLLAND. (ROA Working Papers; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 26. Published
  Traag, T., van der Valk, J., van der Velden, R. K. W., de Vries, M. R., & Wolbers, M. H. J. (2004). Slim op school, succesvol op de arbeidsmarkt. Sociaal-economische trends, 1(2), 52-53.
 27. Published
  van der Velden, R. K. W. (2004). SSB: Wensdroom of Nachtmerrie? In B. Bakker, & L. Putman (Eds.), De Virtuele Volkstelling en het Sociaal Statistisch Bestand (pp. 57-58). Amsterdam: CBS/SISWO.
 28. Published
  van der Velden, R. K. W., de Vries, M. R., Wolbers, M. H. J., & van Eijs, P. W. L. J. (2004). Startkwalificatie en arbeidsmarktperspectieven. In W. A. Houtkoop, R. K. W. V. D. Velden, & T. F. Brandsma (Eds.), De waarde van de startkwalificatie (pp. 130-197). Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum.
 29. Published
  van der Velden, R. K. W., de Vries, M. R., Wolbers, M. H. J., & van Eijs, P. W. L. J. (2004). The Basic Qualification and Labour Market Perspectives. In W. A. Houtkoop, R. K. W. V. D. Velden, & T. F. Brandsma (Eds.), The Value of the Dutch Basic Qualification (pp. 107-175). Amsterdam: Max Goote Expertise Centre.
 30. Published
  van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (2004). The returns to vocational education in the Netherlands. In W. J. Nijhof, & W. V. Esch (Eds.), Unravelling Policy, Power Process and Performance: The Formative Evaluation of the Dutch Adult and Vocational Education Act (pp. 177-198). (January 2004). 's-Hertogenbosch: CINOP.
 31. Published
  Semeijn, J. H., van der Velden, R. K. W., Heijke, J. A. M., van der Vleuten, C. P. M., & Boshuizen, H. C. (2004). The role of education in selection and allocation on the labour market; an empirical study in the medical field. (ROA Research Memoranda; No. 1E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 32. Published
  Houtkoop, W., van der Velden, R. K. W., & Brandsma, J. (2004). The Value of the Dutch Basic Qualification. (ROA External Reports). Amsterdam: Max Goote Expertise Centre.
 33. 2003
 34. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (2003). Accreditation: A Conceptual Framework for Measuring Competencies of Higher Education Graduates. (Paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 35. Published
  van der Velden, R. K. W., de Vries, M. R., Wolbers, M. H. J., & van Eijs, P. W. L. J. (2003). De waarde van een startkwalificatie. In H. Dekkers (Ed.), Voortijdig schoolverlaten, Onderwijskundig Lexicon, Editie III, aanvulling 13 (pp. 63-75). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 36. Published
 37. Published
 38. Published
  van der Velden, R. K. W. (2003). How Selection in Education Affects Labour Market Outcomes. (Paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 39. Published
  Boone, C. A. J. J., Meng, C. M., & van der Velden, R. K. W. (2003). Individualism and collectivism: The differential impact of job competencies and characteristics on wages and employee well-being in Japan and the Netherlands. In Japanese Institute of Labour (Ed.), A Comparative Study on Higher Education and Work Between Japan and the Netherlands (pp. 181-195). Tokyo: Japanese Institute of Labour (JIL).
 40. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2003). La transición desde la educación superior al empleo. In Juan de Dios Jiménez Aguilera, José Sánchez Campillo, & Roberto Montero Granados (Eds.), Educación superior y empleo: la situación de los jóvenes titulados en europa, la encuesta cheers (pp. 69-90). Granada: Universidad de Granada.
 41. Published
  van der Velden, R. K. W. (2003). Selection in Education and Labour Market Outcomes. (Paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 42. Published
  van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (2003). The integration of young people into the labour market: the role of training systems and labour market regulation. In W. Müller, & M. Gangl (Eds.), Transitions from education to work in Europe. The integration of youth into EU labour markets (pp. 186-211). Oxford: Oxford University Press.
 43. Published
  van der Velden, R. K. W. (2003). The Value of a Starter Qualification. onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 44. Published
  van der Velden, R. K. W., van de Loo, P., & Meng, C. M. (2003). University and College Differences in the Returns to Education in Japan and the Netherlands. In Japanese Institute of Labour (Ed.), A Comparative Study on Higher Education and Work Between Japan and the Netherlands (pp. 55-73). Tokyo: Japanese Institute of Labour (JIL).
 45. 2002
 46. Published
  Semeijn, J. H., & van der Velden, R. K. W. (2002). Aspects of Learning style and Labour market entry; an Explorative study. In Tor A. Johannessen, Ansgar Pedersen, & Kurt Petersen (Eds.), Educational Innovation in Economics and Business Vi, Teaching Today the Knowledge of Tomorrow (pp. 301-324). Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers.
 47. Published
  van der Velden, R. K. W., de Vries, M. R., Wolbers, M. H. J., & van Eijs, P. W. L. J. (2002). De waarde van een startkwalificatie. (ROA Reports; No. 14). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 48. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2002). Opleidingsmismatches versus competentiemismatches. Effecten op lonen, baantevredenheid, en on-the-job search. In R. Batenburg, T. V. D. Lippe, & E. D. Gier (Eds.), Met het oog op de toekomst van de arbeid, Uitgaven naar aanleiding van het TvA/WESWA-congres van 12 oktober 2000 (pp. 90-113). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinf. bv, SISWO, SWAV.
 49. Published
  Geerligs, J. W. G., de Jong, U., van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (2002). Toegankelijkheid en doorstroom naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. In De omgeving van het beroepsonderwijs. Jaarboek 2001/2002 van het Max Goote Kenniscentrum BVE (pp. 226-255). Den Haag: Elsevier Overheid.
 50. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2002). When do skills become obsolete, and when does it matter? In A. D. Grip, J. V. Loo, & K. Mayhew (Eds.), The economics of skills obsolescence: theoretical innovations and empirical applications (pp. 27-50). (Research in Labor Economics; No. Vol. 21). Amsterdam, Boston, London, New York, Oxford, Paris: Elsevier Science.
 51. 2001
 52. Published
 53. Published
 54. Published
 55. Published
  van der Velden, R. K. W. (2001). Educational Systems and the School-to-Work Transition. (Roa paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.