View graph of relations
 1. 2008
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
 6. Published
  van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (2008). A framework for monitoring transition systems. (OECD Working Papers EDU/WKP 7; No. 20). Paris: OECD. https://doi.org/10.1787/221381866820
 7. Published
 8. Published
  Büchner, C. I. R., Smits, W., & van der Velden, R. K. W. (2008). De invloed van onderwijs en gezinssituatie op arbeidsmarktsucces. In M. Mol, H. J. Dirven, & R. V. D. Bie (Eds.), Dynamiek in de sociale statistiek. Nieuwe cijfers over de sociaaleconomische levensloop (pp. 87-101). Voorburg/Heerlen: CBS.
 9. Published
  Traag, T., & van der Velden, R. K. W. (2008). Early school-leaving in the Netherlands : the role of student-, family- and school factors for early school-leaving in lower secondary education. (ROA Research Memoranda; No. 3). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 10. Published
  Borghans, L., van der Velden, R. K. W., Büchner, C. I. R., Coenen, J. B., & Meng, C. M. (2008). Het meten van onderwijskwaliteit en de effecten van recente onderwijsvernieuwingen. Deelonderzoek uitgevoerd door ROA. (31007; No. 9), (ROA External Reports). Den Haag: Commissie Parlementair Onderzoek, Onderwijsvernieuwingen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008.
 11. Published
  van der Velden, R. K. W., & Allen, J. P. (2008). On the effects of education. (NF99). Halle/Saale Germany: Nova Acta Leopoldina.
 12. Published
 13. 2007
 14. Published
 15. Published
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
  van der Velden, R. K. W., Sieben, I. J. P., & de Grip, A. (2007). Formeel en informeel leren gedurende de loopbaan. In A. D. Grip, & W. Smits (Eds.), Technotopics II: Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici (pp. 83-95). Den Haag: Platform Bètatechniek.
 24. Published
  van der Velden, R. K. W. (2007). Generiek of specifiek opleiden. In Handboek Effectief Opleiden (pp. 226-255). Den Haag: Elsevier.
 25. Published
 26. Published
  Huijts, T., van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (2007). Heeft de invoering van studieprofielen in havo/vwo geleid tot een daling van de instroom in de techniek opleidingen? In A. D. Grip, & W. Smits (Eds.), Technotopics II: Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici (pp. 27-37). Den Haag: Platform Bètatechniek.
 27. Published
 28. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2007). Il Professionista Flessible nella Società della Conoscenza: Primi Resultati del Progretto Reflex. In L. Alma (Ed.), IX Rapporto sulla Condizione Occupazionale dei Laureati: Dall'Università al Lavoro in Italia e in Europa (pp. 317-358). Bologna: La Società editrice il Mulino.
 29. Published
  Boone, C. A. J. J., Meng, C. M., & van der Velden, R. K. W. (2007). Individualism and Collectivism. In J. Allen, Y. Ynenaga, R. V. D. Velden, & K. Yoshimoto (Eds.), Competencies, Higher Education and Career in Japan and the Netherlands (pp. 211-224). Dordrecht: Springer.
 30. Published
  Allen, J. P., Inenaga, R., van der Velden, R. K. W., & Yoshimoto, K. (2007). Introduction. In J. Allen, Y. Inenaga, R. K. W. V. D. Velden, & K. Yoshimoto (Eds.), Competencies, Higher Education and Career in Japan and the Netherlands (pp. 3-24). Unknown: Kluwer Academic Publishers.
 31. Published
  van der Velden, R. K. W. (2007). Preventive Effects of Education. (Paper, Work in Progress). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 32. Published
 33. Published
  van der Velden, R. K. W., Coenen, J. B., Meng, C. M., Ramaekers, G. W. M., & Buchner, C. (2007). Statistische bijlage : schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2006. (ROA Reports; No. 3B). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 34. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2007). Transitions from Higher Education to Work. In U. Teichler (Ed.), Careers of University Graduates, Views and Experiences in Comparative Perspectives (pp. 55-77). Dordrecht: Springer.
 35. Published
  van der Velden, R. K. W., van de Loo, P., & Meng, C. M. (2007). University and College Differences in the Returns to Education in Japan and the Netherlands. In J. Allen, Y. Ynenaga, R. V. D. Velden, & K. Yoshimoto (Eds.), Competencies, Higher Education and Career in Japan and the Netherlands (Higher Education Dynamics). Kluwer Academic Publishers.
 36. Published
  van der Velden, R. K. W. (2007). Verschillen in carrièreperspectieven tussen bètatechnici en economen? In A. D. Grip, & W. Smits (Eds.), Technotopics II: Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici (pp. 61-70). Den Haag: Platform Bètatechniek.
 37. Published
 38. 2006
 39. Published
 40. Published
  van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (2006). A framework for monitoring transition systems. (ROA Reports; No. 9E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  Traag, T., van der Valk, J., van der Velden, R. K. W., & de Vries, M. R. (2006). Dertigers op de arbeidsmarkt. Sociaal-economische trends, (2), 15-22.
 44. Published
  Traag, T., van der Valk, J., de Vries, M. R., & van der Velden, R. K. W. (2006). Dertigers op de arbeidsmarkt : de bepaling van lange termijn effecten van onderwijs met behulp van een koppeling tussen het SLVO en het Sociaal Statistisch Bestand. (ROA Reports; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 45. Published
  Traag, T., & van der Velden, R. K. W. (2006). Early school-leaving in secondary education: The role of student-, family- and schoolfactors. (Paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 46. Published
  van der Velden, R. K. W. (2006). Some considerations on using respondent's rating of skills in PIAAC. (Paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 47. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (2006). Technisch werkdocument instellingsrapportages. (ROA Working Papers; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 48. Published
 49. Published
  Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (2006). The Proof of the Pudding is in the Eating: Conceptual Framework. (Paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 50. Published
 51. Published
  Allen, J. P., Badillo-Amador, L., & van der Velden, R. K. W. (2006). Wage Effects of Job-Worker Mismatches: Heterogeneous Skills or Institutional Effects? (Paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 52. Published
 53. 2005
 54. Published
  de Vries, R., & van der Velden, R. K. W. (2005). Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO voor en na de invoering tweede fase VO. (ROA Reports; No. 008). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.