View graph of relations
 1. 1991
 2. Published
  Lodder, B. J. H., van de Loo, P., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1991). Arbeidsmarktindicatoren ten behoeve van het emancipatiebeleid aan de Rijksuniversiteit Limburg. (ROA Reports; No. 7). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 3. Published
  Lodder, B. J. H., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1991). De arbeidsmarktpositie van schoolverlaters van het economisch en administratief (K)MBO : RUBS '91. (ROA Reports; No. 11). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 4. Published
  de Grip, A., van der Velden, R. K. W., & Wieling, M. (1991). Indicatoren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt MDGO : enkele arbeidsmarktindicatoren op basis van de RUBS-data. (ROA Reports; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 5. Published
  van Dam, J. W., & van der Velden, R. K. W. (1991). New technologies, skill shortages and training policy: a comparative approach between branches of industry. (ROA Working Papers; No. 3E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 6. Published
  van de Loo, P., & van der Velden, R. K. W. (1991). Sexe, onderwijs en arbeidsmarkt. (ROA Working Papers; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 7. Published
  van Dam, J. W., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1991). Skill shortages in Limburg. (ROA Reports; No. 3E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 8. Published
  van der Velden, R. K. W., & Willems, E. J. T. A. (1991). Volwasseneneducatie : een inventarisatie van bestaande databestanden. (ROA Working Papers; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 9. 1992
 10. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs 1991: Samenvattende rapportage - HBO-Monitor 1991. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 11. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger economisch onderwijs 1991: HBO-Monitor 1991. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 12. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger gezondheidszorgonderwijs 1991: HBO-Monitor 1991. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 13. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger pedagogisch onderwijs 1991: HBO-Monitor 1991. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 14. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger technisch onderwijs 1991: HBO-Monitor 1991. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 15. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1992). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het kunstonderwijs 1991: HBO-Monitor 1991. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 16. Published
  van der Velden, R. K. W. (1992). Family socialization and educational attainment. (ROA Research Memoranda; No. 6E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 17. Published
  Wieling, M., de Grip, A., & van der Velden, R. K. W. (1992). Indicatoren onderwijs-arbeidsmarkt technisch en economisch onderwijs (LBO en MBO). (ROA Reports; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 18. Published
  Bosker, R. J., & van der Velden, R. K. W. (1992). Individuals, families and neighbourhoods: social resources and educational attainment. (ROA Research Memoranda; No. 7E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 19. 1993
 20. Published
  van der Velden, R. K. W., & Lodder, B. J. H. (1993). Alternative routes from vocational education to the labour market. Labour market effects of fulltime vs. dualized vocational education. (ROA Research Memoranda; No. 4E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 21. Published
  van der Velden, R. K. W., & Borghans, L. (1993). Competition on the labour market : an analysis of the position of types of training. (ROA Research Memoranda; No. 5E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 22. Published
  van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1993). De arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector : pilot-onderzoek onder werkgevers in Noord-Nederland. (ROA Reports; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 23. Published
  van de Loo, P. J. E., van der Velden, R. K. W., & Wieling, M. H. (1993). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs 1992: HBO-monitor 1992. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 24. Published
  de Grip, A., van der Velden, R. K. W., & Wieling, M. (1993). De inpassing van schoolverlatersinformatie in het ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt. (ROA Reports; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 25. Published
  Kruisinga, A., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (1993). Marktverkenning European law school. (ROA Reports; No. 11). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 26. Published
  Wieling, M. H., van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1993). Waar komen de schoolverlaters van het Middelbaar Technisch Onderwijs terecht? : De uitstroom en bestemming van het schooljaar 1990/1991. (Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS)), (ROA External Reports). Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.
 27. Published
  Wieling, M. H., van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1993). Waar komen onze schoolverlaters terecht? : De uitstroom en bestemming van het schooljaar 1990/1991. (Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS)), (ROA External Reports). Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.
 28. 1994
 29. Published
 30. Published
  van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1994). De arbeidsmarktpositie van hbo'ers. (ROA Research Memoranda; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 31. Published
  Hoevenberg, J., van de Loo, P., & van der Velden, R. K. W. (1994). Instruments for analysing skills shortages. (ROA Working Papers; No. 5E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 32. Published
  van der Velden, R. K. W. (1994). Kengetallen voor het personeelsbeleid in de rijksdienst. (ROA Reports; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 33. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1994). Schoolverlaters van het verzorgend onderwijs op de arbeidsmarkt : de uitstroom en bestemming van het schooljaar 1991-1992. (Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS)), (ROA External Reports). Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.
 34. Published
  Oosterhuis, J. A. J. J., & van der Velden, R. K. W. (1994). Skills shortages in the 90s : EU skills shortages update project synthesis report. (ROA Reports; No. 8E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 35. 1995
 36. Published
 37. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1995). Schoolverlaters op de arbeidsmarkt : de uitstroom en bestemming van het schooljaar 1992-1993. (Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS)), (ROA External Reports). Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.
 38. Published
  Smoorenburg, M. S. M., Rutjes, J. J., & van der Velden, R. K. W. (1995). Technisch werkdocument RUBS 1994 : De uitstroom en bestemming van schoolverlaters van het schooljaar 1992-1993. (ROA Working Papers; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 39. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1995). Werken en leren in het leerlingwezen : de positie van het BBO: schooljaar 1992-1993. (Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS)), (ROA External Reports). Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.
 40. 1996
 41. Published
  Hoevenberg, J., & van der Velden, R. K. W. (1996). Allochtonen in de zorgsector. (OSA-publicatie zorgsector; No. Z12), (ROA External Reports). Den Haag: Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA).
 42. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1996). Apothekersassistenten : risico's van een geprofessionaliseerde vakdeelmarkt. (OSA-publicatie zorgsector; No. D3), (ROA External Reports). Den Haag: Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA).
 43. Published
  Koeslag, M., & van der Velden, R. K. W. (1996). De afbakening van beroepsdomeinen van opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. (ROA Reports; No. 10). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 44. Published
  van de Loo, P. J. E., Ramaekers, G. W. M., van der Velden, R. K. W., & Zuurbier, H. (1996). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs: HBO-Monitor 1995. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 45. Published
  Teunis, U., & van der Velden, R. K. W. (1996). Studie- en beroepskeuzevoorlichting en arbeidsmarktinformatie: voorstellen voor een onderzoekprogramma. (ROA Working Papers; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 46. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1996). The training of school-leavers. (ROA Research Memoranda; No. 5E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 47. Published
  van Smoorenburg, M. S. M., & van der Velden, R. K. W. (1996). Training van schoolverlaters. In De Nederlandse Arbeidsmarktdag 1995 (pp. 89-103). Voorburg/Heerlen: CBS.
 48. 1997
 49. Published
  Bosker, R. J., van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1997). Differential effects of colleges on the labour market success of their graduates. (ROA Research Memoranda; No. 1E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 50. Published
  van der Linden, A. J., & van der Velden, R. K. W. (1997). Elektrotechnisch ingenieurs tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1992-1996. (ROA Working Papers; No. 8). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 51. Published
  van der Linden, A. J., & van der Velden, R. K. W. (1997). Netto studieduren van HBO'ers met verschillende vooropleidingen. (ROA Working Papers; No. 7). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 52. Published
  van der Velden, R. K. W., & van Smoorenburg, M. S. M. (1997). The measurement of overeducation and undereducation: self-report vs. job-analyst method. (ROA Research Memoranda; No. 2E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 53. 1998
 54. Published
  van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (1998). Aanvangssalarissen van schoolverlaters werkzaam in de overheidssector. (ROA External Reports). Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 55. Published
  van der Velden, R. K. W., Willems, E., & Welters, R. A. M. H. M. (1998). De meting van de werkloosheid onder schoolverlaters : een vergelijking van CBS- en ROA-cijfers. (ROA Working Papers; No. 3). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 56. Published
  van der Linden, A., & van der Velden, R. K. W. (1998). Na de lerarenopleiding : onderwijsmonitor 1997. (ROA External Reports). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 57. 1999
 58. Published
  de Grip, A., & van der Velden, R. K. W. (1999). Arbeidsmarktrelevantie studie onderwijswetenschappen. (ROA Working Papers; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 59. Published
  van der Velden, R. K. W. (1999). Aspects of learning style and labour market entry: an explorative study. (ROA Research Memoranda; Vol. ROA-RM-1999/, No. 4E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next