View graph of relations
 1. 2016
 2. Published
  de Wilde, R., & Somsen, G. (2016). Government as scientific process in H.G. Wells's word state. In H. Kamminga, & G. Somsen (Eds.), Pursuing the Unity of Science: Ideology and Scientific Practice from the Great War to the Cold War. (pp. 109-127). (Science, Technology and Culture, 1700-1945). Routledge/Taylor & Francis Group.
 3. 2014
 4. Published
 5. 2013
 6. Published
 7. Published
 8. 2011
 9. Published
 10. Published
  de Wilde, R. (2011). Verliest de universiteit haar idee? In A. Postema, & G. Mols (Eds.), Adieu, Jo Ritzen: 2003-2011 (pp. 170-172). Maastricht: Maastricht University.
 11. Published
 12. 2005
 13. Published
 14. Published
  de Wilde, R. (2005). De Universiteit als bedrijventerrein. Kennis-vragen in de Polder. In Jaarboek Kennissamenleving, deel 1 (pp. 132-135)
 15. Published
  van Asselt, M. B. A., de Wilde, R., van Pas, J. W., & Wolthuis, J. A. (2005). Houdbaarheid verstreken: Toekomstverkenning en beleid. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 16. 2004
 17. Published
 18. Published
  de Wilde, R. (2004). De universiteit als stad. De Gids, 167(4), 279-283.
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
  de Wilde, R. (2004). Onderwijs. In P. A. V. D. Duin, C. A. Hazeu, P. Rademaker, & I. J. Schoonenboom (Eds.), Vijfentwintig jaar later. De toekomstverkenning van de WRR uit 1977 als leerproces (pp. 77-86). (WRR Verkenningen; No. 5). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 23. 2003
 24. Published
  de Wilde, R., Vermeulen, N., & Reithler, M. (2003). Bezeten van Genen. Een studie naar de innovatieoorlog over genetisch gemodificeerd voedsel. (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Voorstudies en achtergronden; No. V117). Den haag: Sdu Uitgevers.
 25. Published
 26. Published
 27. 2002
 28. Published
  de Wilde, R. (2002). De democratische belofte. De digitale wereld is geen nieuwe wereld. In W. Bijker, & B. Peperkamp (Eds.), Ge├źngageerde Geesteswetenschappen. Perspectieven op cultuurveranderingen in een digitaliserend tijdperk. Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, AWT-Achtergrondstudies, nr 27 (pp. 47-49). Den Haag: AWT.
 29. Published
 30. Published
  de Wilde, R. (2002). De waarde van kennis: een nawoord. In F. V. Lunteren, B. Theunissen, & R. Vermij (Eds.), De opmars van deskundigen. Souffleurs van de samenleving (pp. 193-197). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 31. Published
  de Wilde, R. (2002). Debatting Pargmatism. In J. Keulartz, M. Korthals, M. Schermer, & T. Swierstra (Eds.), Pragmatist Ethics for a Technological Culture (pp. 241-244). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
 32. Published
  de Wilde, R. (2002). Een bestuursfilosofie voor de kennissamenleving (een commentaar). In C. Hazeu, & G. Kronjee (Eds.), De vitaliteit van de nationale staat in een internationaliserende wereld (pp. 27-30). Den Haag: Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid/Stenfert Kroese.
 33. 2001
 34. Published
  de Wilde, R. (2001). De kenniscultus. In PWJ. Schramade (Ed.), Handboek Effectief Opleiden Den Haag: Delwel.
 35. Published
  de Wilde, R. (2001). De kenniscultus. Over nieuwe vormen van vooruitgangsgeloof. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 36. Published
 37. Published
  Peters, P. F., de Wilde, R., & Clement, B. (2001). Een constante in beweging? Reistijd, virtuele mobiliteit en de BREVER-wet. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 38. Published
  de Wilde, R. (2001). Kennis als container: over een nieuwe cultus in de economie en politiek. In P. V. Baalen, M. Weggeman, & A. Witteveen (Eds.), Kennis en Management (pp. 380-396). (Scriptum management). Schiedam: Scriptum.
 39. Published
 40. 2000
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  de Wilde, R. (2000). Een onvoltooide revolutie. Het verleden van de toekomst van de arbeid. In RM. Weehuizen (Ed.), Toekomst(a)werk.nl : reflecties op economie, technologie en arbeid (pp. 440-452). (STT; No. 63). Den Haag: STT (Stichting Toekomstbeeld der Techniek).
 44. Published
 45. Published
  de Wilde, R. (2000). Toekomstmagnetisme. De Gids, 163(8), 647-655.
 46. Published
 47. 1999
 48. Published
 49. Published
 50. 1998
 51. Published
 52. Published
 53. 1992
 54. Published