View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
  Montizaan, R., Nieste, M., & Poulissen, D. (2019). Investeren in menselijk kapitaal: Een gecombineerd werknemers- en werkgeversperspectief. (ROA Reports; No. 001). Research Centre for Education and the Labour Market.
 3. Published
  de Grip, A., Künn, A., & Montizaan, R. (2019). Raamwerk Evaluatie Interventies Leven Lang Ontwikkelen. (ROA Reports; No. 002). Research Centre for Education and the Labour Market.
 4. 2018
 5. Published
  Lindeboom, M., & Montizaan, R. (2018). Pension Reform: Disentangling Retirement and Savings Responses. (GSBE Research Memoranda; No. 019). GSBE.
 6. Published
 7. Published
  Lindeboom, M., & Montizaan, R. (2018). Pension reform: Disentangling retirement and savings responses. (ROA Research Memoranda; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 8. Published
  Lindeboom, M., & Montizaan, R. (2018). Pension reform: Disentangling retirement and savings responses. (Discussion Paper Series; No. 11620). Bonn: IZA.
 9. Published
  Montizaan, R., & Fouarge, D. (2018). The relationship between non-cognitive skills and retirement decisions. (50 ed.) (Netspar Industry Series; No. 50), (ROA External Reports). Netspar.
 10. 2017
 11. Published
  Montizaan, R., & Lindeboom, M. (2017). Pension reforms, retirement expectations and realizations, and private savings. Paper presented at 29th European Association of Labour Economists (EALE) Conference, St. Gallen, Switzerland.
 12. Published
  Dohmen, T., Montizaan, R., & Non, A. (2017). Arbeidsmarkt: het belang van percepties van rechtvaardigheid. In Gedragseconomie en beleid: Preadviezen 2017 (pp. 19-27). Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
 13. Published
  Fouarge, D., Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Peeters, T., Poulissen, D., ... Montizaan, R. (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. (ROA Reports; No. 010). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 14. Published
 15. Published
 16. Published
  Bijlsma, I., Fouarge, D., & Montizaan, R. (2017). Werken met een AOW. Omvang, beweegredenen en risico’s van verdringing. (69 ed.) (Netspar Opinion Paper, Industry Paper Series; No. 69), (ROA External Reports). Netspar.
 17. 2016
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Salamanca Acosta, N., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. (2016). Locus of control and investment in risky assets. (IZA Discussion Paper; No. 10407). Bonn: IZA.
 21. Published
 22. Published
 23. 2015
 24. Published
  Elsayed, A. E. A., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. M. (2015). Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers : evidence from a stated preference analysis. (ROA Research Memoranda; No. 009). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  van Vuuren, T., & Montizaan, R. M. (2015). HRM-beleid in een tijd van verandering en vergrijzing? In Staat van de ambtelijke dienst 2015 (pp. 119-130). (Publicatiereeks Overheid & Arbeid). Den Haag: CAOP.
 29. Published
 30. Published
 31. Published
  Montizaan, R. M., de Grip, A., & Fouarge, D. (2015). Training access, reciprocity, and expected retirement age. (ROA Research Memoranda; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 32. Published
 33. 2014
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. 2013
 38. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2013). Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de overheid en het onderwijs. (ROA Reports; No. 010). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 39. Published
 40. Published
 41. Published
  de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. M. (2013). How sensitive are individual retirement expectations to raising the retirement age? (ROA Research Memoranda; No. 006). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 42. Published
  Salamanca Acosta, N., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. M. (2013). Locus of control and investment in risky assets. (ROA Research Memoranda; No. 016). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 43. Published
  Salamanca, N., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. M. (2013). Locus of control and investment in risky assets. (GSBE Research Memorandum; No. 052). Maastricht: GSBE.
 44. Published
 45. Published
 46. 2012
 47. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2012). Hoe gevoelig is de uittredeleeftijd voor veranderingen in het pensioenstelsel? (Netspar Design Paper; No. 7), (ROA External Reports). Tilburg: Netspar.
 48. Published
  Montizaan, R. M., & Vendrik, M. C. M. (2012). Misery loves company: exogenous shocks in retirement expectations and social comparison effects on subjective well-being. (METEOR Research Memorandum; No. 048). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
 49. Published
  Montizaan, R. M., & Vendrik, M. C. M. (2012). Misery loves company: exogenous shocks in retirement expectations and social comparison effects on subjective well-being. (ROA Research Memoranda; No. 13). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 50. Published
  Montizaan, R. M., Cörvers, F., de Grip, A., & Dohmen, T. J. (2012). Negative reciprocity and retrenched pension rights. (ROA Research Memoranda; No. 15). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 51. Published
  Montizaan, R. M., Cörvers, F., de Grip, A., & Dohmen, T. J. (2012). Negative reciprocity and retrenched pension rights. (METEOR Research Memorandum; No. 052). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
 52. Published
 53. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2012). Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid: jaarverslag 2012. (ROA Reports; No. 004). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 54. Published
 55. Published
 56. 2011
 57. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2011). Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid : verslag van de ROA enquête 2011. (ROA Reports; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 58. Published
  de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2011). Versoberde pensioenen en de werkinzet van oudere werknemers : vervolgmeting (2010) VPL-onderzoek. (ROA Reports; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 59. 2010
 60. Published
Previous 1 2 Next