View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
  Poulissen, D., & Montizaan, R. (2019). Determinants of employees’ training participation: the role of career plateauing and expected number of years until retirement. Poster session presented at Workshop on Older Workers’ Skills and Labour Market Behaviour, Maastricht, Netherlands.
 3. Published
  Aarts, B., Künn, A., Levels, M., & Montizaan, R. (2019). Hiring propensity: Gender, migrant status and the role of skills. Poster session presented at Workshop on Older Workers’ Skills and Labour Market Behaviour, Maastricht, Netherlands.
 4. Published
  Montizaan, R. (2019). Impact of employer characteristics and beliefs on propensity to hire older job applicants: evidence from a stated preferences experiment. Paper presented at Workshop on Older Workers’ Skills and Labour Market Behaviour, Maastricht, Netherlands.
 5. Published
  Montizaan, R., Nieste, M., & Poulissen, D. (2019). Investeren in menselijk kapitaal: Een gecombineerd werknemers- en werkgeversperspectief. (ROA Reports; No. 001). Research Centre for Education and the Labour Market.
 6. Published
  Montizaan, R., Nieste, M., & Poulissen, D. (2019). Investeren in menselijk kapitaal: Een gecombineerd werknemers- en werkgeversperspectief. (Netspar Design Paper; No. 121), (ROA External Reports). Netspar.
 7. Published
  de Grip, A., Künn, A., & Montizaan, R. (2019). Raamwerk Evaluatie Interventies Leven Lang Ontwikkelen. (ROA Reports; No. 002). Research Centre for Education and the Labour Market.
 8. Published
 9. Published
 10. 2018
 11. Published
  Lindeboom, M., & Montizaan, R. (2018). Pension Reform: Disentangling Retirement and Savings Responses. (GSBE Research Memoranda; No. 019). GSBE.
 12. Published
 13. Published
  Lindeboom, M., & Montizaan, R. (2018). Pension reform: Disentangling retirement and savings responses. (ROA Research Memoranda; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 14. Published
  Lindeboom, M., & Montizaan, R. (2018). Pension reform: Disentangling retirement and savings responses. (Discussion Paper Series; No. 11620). Bonn: IZA.
 15. Published
  Montizaan, R., & Fouarge, D. (2018). The relationship between non-cognitive skills and retirement decisions. (50 ed.) (Netspar Industry Series; No. 50), (ROA External Reports). Netspar.
 16. 2017
 17. Published
  Montizaan, R., & Lindeboom, M. (2017). Pension reforms, retirement expectations and realizations, and private savings. Paper presented at 29th European Association of Labour Economists (EALE) Conference, St. Gallen, Switzerland.
 18. Published
  Dohmen, T., Montizaan, R., & Non, A. (2017). Arbeidsmarkt: het belang van percepties van rechtvaardigheid. In Gedragseconomie en beleid: Preadviezen 2017 (pp. 19-27). Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
 19. Published
  Fouarge, D., Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Peeters, T., Poulissen, D., ... Montizaan, R. (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. (ROA Reports; No. 010). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 20. Published
 21. Published
 22. Published
  Bijlsma, I., Fouarge, D., & Montizaan, R. (2017). Werken met een AOW. Omvang, beweegredenen en risico’s van verdringing. (69 ed.) (Netspar Opinion Paper, Industry Paper Series; No. 69), (ROA External Reports). Netspar.
 23. 2016
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
  Salamanca Acosta, N., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. (2016). Locus of control and investment in risky assets. (IZA Discussion Paper; No. 10407). Bonn: IZA.
 28. Published
 29. 2015
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
 38. Published
 39. Published
  Elsayed, A. E. A., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. M. (2015). Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers : evidence from a stated preference analysis. (ROA Research Memoranda; No. 009). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  van Vuuren, T., & Montizaan, R. M. (2015). HRM-beleid in een tijd van verandering en vergrijzing? In Staat van de ambtelijke dienst 2015 (pp. 119-130). (Publicatiereeks Overheid & Arbeid). Den Haag: CAOP.
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
  Montizaan, R. M., de Grip, A., & Fouarge, D. (2015). Training access, reciprocity, and expected retirement age. (ROA Research Memoranda; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 48. Published
 49. 2014
 50. Published
 51. Published
 52. Published
 53. 2013
 54. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2013). Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de overheid en het onderwijs. (ROA Reports; No. 010). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 55. Published
 56. Published
 57. Published
Previous 1 2 3 Next