View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. 2018
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
 11. 2017
 12. Published
  Gundt, N. (2017). Are agency workers protected by trade unions? A case study from the Netherlands. In S. Laulom (Ed.), Collective bargaining developments in times of crisis (Vol. 99). (Bulletin of Comparative Labour Relations). Kluwer.
 13. Published
 14. Published
  Gundt, N., (2017). Verbod om religieuze of levensbeschouwelijke tekenen te dragen: vrijheid van godsdienst versus vrijheid van ondernemerschap, No. TRA 2017/66 , No. ECLI:EU:C:2017:203 en ECLI:EU:C:2017:204 , Mar 14, 2017. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); Vol. 6/7 (p. 27-29), No. 66).
 15. Published
  Gundt, N., (2017). Leeftijdsgrens bij sollicitatieprocedure als directe discriminatie of uitdrukking van een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste? (Salaberria Sorondo), No. TRA 2017/22, No. ECLI:EU:C:2016:873, 3 p., Nov 15, 2016. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); Vol. 2 (p. 31-33), No. 22).
 16. Published
  Gundt, N., & Perez-del Prado, D. (2017). Atypical work meets typical social security: Do we have to rethink the co-ordination of social security? In M. Laga, S. Bellomo, N. Gundt, & J. M. M. Boto (Eds.), Labour law and social rigths in Europe: The jurisprudence of international courts: selected judgements (pp. 101-112). Gdansk: Gdansk University Press.
 17. Published
  Laga, M., Bellomo, S., Gundt, N., & Boto, J. M. M. (Eds.) (2017). Labour law and social rigths in Europe. The jurisprudence of international courts: selected judgements. Gdansk: Gdansk University Press.
 18. 2016
 19. Published
  Gundt, N. (2016). The protection of unemployed persons in the Netherlands: Fördern und Fordern in the Polder. In T. Bazzani, & R. Singer (Eds.), Security in the EU: An overview of passive and active labour market policies in the Netherlands, Poland, Italy, Greece and Spain (pp. 11-42). Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin.
 20. Published
  Gundt, N., (2016). Niet toekennen transitievergoeding aan (gedeeltelijk) pensioengerechtigde werknemers als directe discriminatie op basis van leeftijd? (Dansk Industri), No. TRA 2016/76, No. ECLI:EU:C:2016:278, 3 p., Apr 19, 2016. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); Vol. 8/9 (p. 32-34), No. 76).
 21. Published
  Gundt, N. (2016). Labour and social security law reforms the Netherlands between 2009 - 2015. In M. Štefko (Ed.), Labour law and social security law at the crossroads (pp. 186-198). Prague: Charles University.
 22. 2015
 23. Published
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
  Gundt, N., & Junker, F. (2015). Schriftenreihe international: Arbeitsrecht Niederlande. Berlin: Arbeitgeberverband Gesamtmetall.
 28. Published
  Gundt, N., (2015). TRA 2015, 53, (Detacheringsrichtlijn - definitie minimumloon), No. 53, No. EU:C:2015:86, Feb 12, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 230876).
 29. Published
  Gundt, N., (2015). TRA 2015, 9, (Eenzijdige omzetting deeltijd-arbeidsovereenkomst), No. 9, No. EU:C:2014:2286, Oct 15, 2014. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 230876).
 30. Published
  Gundt, N., (2015). TRA 2015, 96, (Definitie werknemer in Richtlijn 98/59), No. 96, No. EU:C:2015:455, Jul 09, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 230876).
 31. 2014
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
  Gundt, N. (2014). The social rights dimension of the European Union. In M. C. B. F. D. Visser, & A. P. V. D. Mei (Eds.), The Treaty on European Union 1993-2013: reflections from Maastricht (pp. 383-406). (Ius Commune Europaeum; No. 123). Antwerp-Cambridge: Intersentia.
 37. 2013
 38. Published
  Gundt, N. (2013). Droit de la santé sécurité au travail et prévention des risques psychosociaux aux Pays-Bas. In L. Lerouge (Ed.), Analyse jurisprudentielle comparée des risques psychosociaux en Europe. Droit communautaire, Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède (pp. 93-109). (Master études juridiques). Paris: Editions l'Harmattan.
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. 2012
 43. Published
  Gundt, N. (2012). Collins: Een legal alien: An Irishman From New York en zijn Engelse jobseeker's allowance. In G. Essers, A. P. V. D. Mei, & et al. (Eds.), Vrij verkeer van personen in 60 arresten (pp. 259-265). Deventer: Kluwer.
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Gundt, N. (2012). Vicoplus: de dubbele vrijheid van de grensoverschrijdende uitzendkracht. In G. Essers, A. P. V. D. Mei, & et al. (Eds.), Vrij verkeer van personen in 60 arresten (pp. 455-462). Deventer: Kluwer.
 47. 2011
 48. Published
 49. Published
  Gundt, N. (2011). Deeltijd = voltijd? In A. W. V. Leeuwen, M. Westerbeek, & L. Nekeman-IJdema (Eds.), Eenheid in Verscheidenheid: Gelijkheid in het Arbeidsrecht (pp. 81-93). (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 40). Deventer: Kluwer.
 50. Published
 51. Published
 52. 2010
 53. Published
  Gundt, N., & Van Bever, A. (2010). De evolutie van het basisbeginsel van goede trouw uit het contractenrecht in ht Franse, Belgische en Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. Toegespitst op de wijziging van arbeidsvoorwaarden. In I. Samoy (Ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht (pp. 59-120). (Ius Commune Europaeum; No. 90). Antwerpen: Intersentia.
 54. Published
 55. Published
  Gundt, N., (2010). EHRC 2010, 2, (Meerts t. Proost), No. 2, Oct 22, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 56. Published
  Gundt, N., (2010). EHRC 2010, 73, (Vördur Olafsson tegen IJsland), No. 73, Apr 27, 2010. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 57. Published
 58. Published
 59. Published
 60. 2009
 61. Published
Previous 1 2 Next