Researcher

Gorissen, N.H.A.

Teacher, Assistant Professor

View graph of relations
 1. Published
  Gorissen, N. H. A., (2001). 2001, 35 616, (Aanvang indieningstermijn beroepschrift in cassatie), No. 35 616, Oct 25, 2000. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; No. 222542).
 2. Published
  Gorissen, N. H. A., (2001). 2001, 35 682, (Verzending aanslagbiljet via koeriersdienst is geoorloofd), No. 35 682, Jan 10, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; No. 222542).
 3. Published
 4. Published
 5. Published
  Dekkers, P. M. C., Gorissen, N. H. A., & Nijhuis, J. B. M. (2010). Belastingrecht met de wet in de hand theorieboek 2010-2011. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 6. Published
  Dekkers, P. M. C., Gorissen, N. H. A., & Nijhuis, J. B. M. (2011). Belastingrecht met de wet in de hand theorieboek 2011-2012. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 7. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2012). Belastingrecht met de wet in de hand theorieboek 2012-2013. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 8. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2012). Belastingrecht met de wet in de hand uitwerkingen 2012-2013. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 9. Published
  Dekkers, P. M. C., Gorissen, N. H. A., & Nijhuis, J. B. M. (2011). Belastingrecht met de wet in de hand uitwerkingsboek 2011-2012. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 10. Published
  Dekkers, P. M. C., Gorissen, N. H. A., & Nijhuis, J. B. M. (2010). Belastingrecht met de wet in de hand werkboek 2010-2011. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 11. Published
  Dekkers, P. M. C., Gorissen, N. H. A., & Nijhuis, J. B. M. (2011). Belastingrecht met de wet in de hand werkboek 2011-2012. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 12. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2012). Belastingrecht met de wet in de hand werkboek 2012-2013. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 13. Published
  Dekkers, P. M. C., Gorissen, N. H. A., & Nijhuis, J. B. M. (2013). Belastingrecht met de wet in de hand. Theorieboek 2013-2014. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 14. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2013). Belastingrecht met de wet in de hand. Uitwerkingen 2013-2014. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 15. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2013). Belastingrecht met de wet in de hand. Werkboek 2013-2014. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 16. Published
  Dekkers, P. M. C., Gorissen, N. H. A., & Nijhuis, J. B. M. (2010). Belastingrecht rechttoe rechtaan theorieboek 2010-2011. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 17. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2012). Belastingrecht rechttoe rechtaan theorieboek 2012-2013. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 18. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2012). Belastingrecht rechttoe rechtaan uitwerkingen 2012-2013. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 19. Published
  Dekkers, P. M. C., Gorissen, N. H. A., & Nijhuis, J. B. M. (2010). Belastingrecht rechttoe rechtaan werkboek 2010-2011. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 20. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2012). Belastingrecht rechttoe rechtaan werkboek 2012-2013. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 21. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2013). Belastingrecht rechttoe rechtaan. Theorieboek 2013-2014. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 22. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2013). Belastingrecht rechttoe rechtaan. Uitwerkingen 2013-2014. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 23. Published
  Gorissen, N. H. A., Dekkers, P. M. C., & Nijhuis, J. B. M. (2013). Belastingrecht rechttoe rechtaan. Werkboek 2013-2014. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 24. Published
 25. Published
 26. Published
  Gorissen, N. H. A. (2012). Commentaar art. 3.119aa, 3.119c, 3.119d, 3.119e, 3.119f, 3.119g, 3.120a, 10bis.1, 10bis.3, 10bis.9, 10bis.10 Wet IB 2001. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht. Inkomstenbelasting Den Haag: Sdu Uitgevers.
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. Published
  Gorissen, N. H. A. (2005). De eigen woning, het eigenwoningforfait en de bijleenregeling; digitale uitgave met artikelsgewijs commentaar. In NDFR (Ed.), Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht IB 2001 http://www.ndfr.nl: Sdu Financiƫle en Fiscale utigevers.
 31. Published
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
 38. Published
 39. Published
  Gorissen, N. (2018). Het recht zich te wenden tot de Europese Ombudsman bij wanbeheer. In E. Poelman (Ed.), Het EU-Handvest in de Nederlandse fiscaliteit, : Geselecteerde verwachtingen Rapport van de Commissie EU-Handvest (pp. 49-71). (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap). Rotterdam: Vereniging voor Belastingwetenschap.
 40. Published
  Gorissen, N. H. A., & Bisschoff - Moonen, H. (2016). Het spanningsveld tussen de informatieverplichting uit art. 47 AWR en het nemo-teneturbeginsel uit art. 6 EVRM. In J. H. M. Arts, B. Jansen, & J. J. A. M. K. (Eds.), De internationalisering van het belastingrecht, Bundel ter gelegenheid van het 25-jarigbestaan van de opleiding Fiscaal Recht aan de Universiteit Maastricht (pp. 35-42). Maastricht: Shaker Publishing.
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
  Dekkers, P. M. C., Gorissen, N. H. A., & Hofman, I. G. M. (2011). Inkomstenbelasting theorieboek. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 48. Published
  Dekkers, P. M. C., Gorissen, N. H. A., & Hofman, I. G. M. (2011). Inkomstenbelasting werkboek. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 49. Published
  Poelmann, E., de Bont, G. J. M. E., Douma, S. C. W., Gorissen, N. H. A., Gribnau, J. L. M., & van Hout, M. B. A. (2012). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2012/2013. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
 50. Published
  Poelmann, E., de Bont, G. J. M. E., Douma, S. C. W., Gorissen, N. H. A., Gribnau, J. L. M., van Hout, M. B. A., ... Pieterse, L. J. A. (2013). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2013/2014. Den Haag: Boom Fiscale uitgevers.
Previous 1 2 3 Next