View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
  Geurtjens, K., Nelen, H., & Vanderhallen, M. (2018). From Bikers to Gangsters: On the Development of and the Public Response to Outlaw Biker Clubs in Germany, the Netherlands and Belgium. In T. Kuldova, & M. Sánchez-Jankowski (Eds.), Outlaw Motorcycle Clubs and Street Gangs : Scheming Legality, Resisting Criminalization (pp. 93-122). (Palgrave Studies in Risk, Crime and Society). Palgrave Macmillan.
 3. Published
 4. Published
 5. 2017
 6. Published
 7. 2016
 8. Published
 9. Published
 10. Published
  Vanderhallen, M., van Oosterhout, M., Panzavolta, M., & de Vocht, D. L. F. (Eds.) (2016). Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from an Empirical Perspective (II). (Human Rights Series). Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia.
 11. 2015
 12. Published
  de Vocht, D. L. F., Panzavolta, M., Vanderhallen, M., & van Oosterhout, M. (2015). Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective. (Maastricht Centre for Human Rights). Cambridge (etc.): Intersentia.
 13. 2014
 14. Published
  Vanderhallen, M., & Vervaeke, G. (2014). Between interviewer and suspect: the role of the working alliance in investigative interviewing. In R. Bull (Ed.), Investigative interviewing (pp. 63-90). New York: Springer.
 15. Published
  Vanderhallen, M., & Vervaeke, G. (2014). De ontwikkeling van een werkrelatie met de verdachte. In R. Schellingen, & N. Scholten (Eds.), Het verdachtenverhoor: meer dan het stellen van vragen (pp. 111-134). Mechelen: Kluwer.
 16. Published
  Blackstock, J., Cape, E., Hodgson, J., Ogorodova, A., Spronken, T. N. B. M., & Vanderhallen, M. (2014). Inside police custody. Training framework on the provision of suspect's rights. (Ius Commune Europaeum; No. 124). Antwerp: Intersentia.
 17. Published
 18. Published
 19. 2013
 20. Published
 21. Published
  de Vocht, D. L. F., & Vanderhallen, M., (2013). NBSTRAF 2013, , (), Dec 07, 2012. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 22. Published
  Nelen, H., Peters, M., & Vanderhallen, M. (2013). Recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn. Knooppunten, knelpunten en kansen. (Politiekunde; No. 50). Zeist: Politie en Wetenschap.
 23. 2012
 24. Published
  Vanderhallen, M., & Vervaeke, G. (2012). De psycholoog-deskundige in strafzaken: aandachtspunten bij de beoordeling van geloofwaardigheid van verklaringen. In Orde van Vlaamse Balies (Ed.), Bijzondere opleiding Jeugdrecht 2011-2012 (pp. 521-543). Mechelen: Kluwer.
 25. Published
  Vanderhallen, M., & Scholten, N. (2012). Kwaliteit van het rechterlijk functioneren. Het nut van de rechtspsychologie? In M. Rozie, & G. Straetmans (Eds.), Doorwerking van het Europese recht in de nationale rechterlijke praktijk (pp. 47-74). Antwerpen: Intersentia.
 26. Published
  Vanderhallen, M., & Lei, C. (2012). Skills for interrogating criminal suspects. In C. Weidong, & T. Spronken (Eds.), Three approaches to combating torture in China (pp. 203-236). Antwerp: Intersentia.
 27. 2011
 28. Published
  Verstrynge, G., Hutsebaut, F., Vanderhallen, M., Enhus, E., & Maesschalck, J. (2011). Burgerpersoneel in (top)functie: onderzoek naar opvattingen binnen de politie. In L. G. Moor (Ed.), Burgerparticipatie (pp. 51-77). Antwerpen: Maklu.
 29. Published
  Verstrynge, G., Vanderhallen, M., Enhus, E., Hutsebaut, F., & Maesschalck, J. (2011). Burgerpersoneel in (top)functies? Onderzoek naar opvattingen binnen de politie. Brussel: Politeia.
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. 2009
 34. Published
 35. Published
 36. Published
  Vanderhallen, M., Jaspaert, E. M., & Vervaeke, G. (2009). De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank. (Cahiers Politiestudies; No. 12). Antwerpen: Maklu.
 37. 2008
 38. Published
 39. Published
  Vanderhallen, M., Matkoski, S., & Vervaeke, G. (2008). De wijze waarop de verhoormethode kan bijdragen tot het verzamelen van waarheidsgetrouwe informatie. In A. Vrij, & L. Smets (Eds.), Het analyseren van de geloofwaardigheid van verhoren: het gebruik van leugendetectiemethoden (pp. 17-33). (Cahiers Politiestudies). Brussel: Politeia.
 40. Published
  Dommicent, J., Vanderhallen, M., de Wiest, H., Bastiaens, M., van de Plas, M., & Vervaeke, G. (2008). Interviewing children in Belgium: an evaluation of practices. The Police Journal, 81(3), 248-261. https://doi.org/10.1350/pojo.2008.81.3.418
 41. Published
  Matkoski, S., Vanderhallen, M., & Vervaeke, G. (2008). Psychologie van het geheugen: van waarneming tot herkenning. In W. Peeters, & F. Goossens (Eds.), Gezichten herkennen, op het eerste zicht eenvoudig. Van confrontatie tot line-up onder de Oslo-voorwaarden (pp. 63-82). Brussel: Politeia.
 42. 2007
 43. Published
  Vanderhallen, M. (2007). De werkalliantie in het politieverhoor. Leuven: Leuvens Instituut voor Criminologie.
 44. 2006
 45. Published
  Vervaeke, G., & Vanderhallen, M. (2006). De psycholoog-deskundige in strafzaken: aandachtspunten bij de beoordeling van geloofwaardigheid van verklaringen. In L. Claes, P. Bijttebier, T. Vercruysse, L. Hamelinck, & E. D. Bruyn (Eds.), Tot de puzzel past: psychodiagnostiek in methodiek en praktijk (pp. 307-324). Leuven: Acco.
 46. Published
  Vanderhallen, M., Vervaeke, G., & Van Daele, D. (2006). Schadebeperking en het politioneel verhoor. In J. Goethals, F. Hutsebaut, & G. Vervaeke (Eds.), Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg: wetenschap, beleid en praktijk (pp. 397-410). Leuven: Universitaire Pers Maastricht.
 47. Published
 48. 2005
 49. Published
  Vanderhallen, M., Vervaeke, G., Wysuer, L., & van de Plas, M. (2005). De relatie justitie en hulpverlening: een aparte combinatie? In P. Ponsaers (Ed.), Integraal veiligheidsbeleid (pp. 313-325). Mechelen: Kluwer.
 50. 2004
 51. Published
 52. Published
  Vanderhallen, M., & Vervaeke, G. (2004). Het verhoor: in het beste geval een verhaal gebaseerd op herinnering. In D. V. Daele, & I. V. Welzenis (Eds.), Actuele thema's uit het strafrecht en de criminologie (pp. 181-192). Leuven: Universitaire Pers Maastricht.
 53. Published
  Cloet, B., Biren, P., Vanderhallen, M., Vandekeere, M., van Win, T., Schoffelen, J., ... Lemaitre, A. (2004). Justice in the spotlight. The results of the first Belgian 'Justice Barometer'. In S. Parmentier, G. Vervaeke, R. Doutrelepont, & G. Kellens (Eds.), Public opinion and the administration of justice (pp. 53-76). Brussel: Politeia.
 54. Published
  Parmentier, S., Vervaeke, G., Goethals, J., Doutrelepont, R., Kellens, G., Lemaitre, A., ... Vandekeere, M. (2004). Justitie doorgelicht. De resultaten van de eerste Belgische justitiebarometer. (Actuele problemen met betrekking tot de sociale cohesie). Gent: Academia Press.
 55. 2003
 56. Published
  Vanderhallen, M., Vervaeke, G., Wyseur, L., & van de Plas, M. (2003). De relatie justitie en hulpverlening: een aparte combinatie? Handboek Politiediensten, 66(215), 1-15.
 57. Published
  Kools, L., Vervaeke, G., Vanderhallen, M., & Goethals, J. (2003). De waarheid en niets dan de waarheid: psychologie van het recht. Brugge: die Keure.
 58. Published
  Vanderhallen, M., Vervaeke, G., & Opdebeeck, A. (2003). Herinneren en herkennen van verdachten: de waarde van herinneringen in het kader van het politioneel en gerechtelijk onderzoek. In W. Vandevoorde, J. Goethals, & M. Nieuwdorp (Eds.), Multidisciplinair forensisch onderzoek: juridische en wetenschappelijke aspecten: deel 2 Brussel: Politeia.
 59. Published
  Vanderhallen, M., Vervaeke, G., van Koppen, P. J., & Goethals, J. (2003). Much ado about crime: Chapters on psychology and Law. Brussel: Politeia.
 60. 2002
 61. Published
  Vervaeke, G., Vanderhallen, M., Opdebeeck, A., & Goethals, J. (2002). Het ontwerp van een gevalsstudie. In K. Beyens, J. Goethals, P. Ponsaers, & G. Vervaeke (Eds.), Criminologie in actie (pp. 419-444). Brussel: Politeia.
 62. 2001
 63. Published
  Ponsaers, P., Vervaeke, G., Goethals, J., Vandevoorde, N., Vanderhallen, M., Stoop, R., & Pleysier, S. (2001). De veiligheidsmonitor: behoeftendetectie bij de bevolking. Brussel: Politeia.
 64. Published
  Vanderhallen, M., Vervaeke, G., & Goethals, J. (2001). De veiligheidsmonitor: optimaliseren van het nut. In J. Casselman (Ed.), Veiligheid: een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk (pp. 51-66). Brussel: Politeia.
 65. 2000
 66. Published
 67. Published