View graph of relations
 1. 2001
 2. Published
  Faure, M. G. (2001). Vergleichende Analyse. In M. G. Faure, & H. Koziol (Eds.), Die ärztliche Behandlungsfehler, eine Fallstudie im Vergleich europäischer Rechtssysteme Detmold: Ecclesia.
 3. Published
  Faure, M. G., & Hartlief, T. (2001). Vergoeding van rampschade. In Müller E.R., & Stolker C.J.J.M. (Eds.), Ramp en Recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (pp. 149-172). Leiden: Boom.
 4. Published
  Faure, M. G., & Hartlief, T. (2001). Verzekerbaarheid van nieuwe gezondheidsrisico's. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
 5. Published
  Hartlief, T., & Faure, M. G. (2001). Woord vooraf. In T. Hartlief, & M. G. Faure (Eds.), Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten (pp. V-XI). Den Haag: Boom Juridisch.
 6. Published
  Faure, M. G., Visser, M. J. C., Hertoghs, M. W. J. A., & Aalders, M. (2001). Zorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer: meer dan een symbool? (ECWM; No. 2001/2). 's-Gravenhage: Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer.
 7. 2000
 8. Published
  Faure, M. G., Hartlief, T., & Hertoghs, M. W. J. A. (2000). Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 9. Published
 10. 1993
 11. Published
Previous 1...53 54 55 56 57 Next