View graph of relations
 1. 1993
 2. Published
 3. 2000
 4. Published
  Faure, M. G., Hartlief, T., & Hertoghs, M. W. J. A. (2000). Evaluatie van het Fonds Luchtverontreiniging. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 5. Published
 6. 2001
 7. Published
 8. Published
 9. Published
  Faure, M. G., & Koziol, H. (2001). Cases on medical malpractice in a comparative perspective. (Tort and Insurance Law; No. 1). Wenen: Springer.
 10. Published
  Kuik, O. J., Faure, M. G., Grimeaud, D. J., Kremers, H., Lubbers, R., Nijkamp, P., ... Wang, S. (2001). Climate change policies and international trade. (Dutch National Research Programme on Global Air Pollution; No. 410200098). Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
 11. Published
  Faure, M. G. (2001). Comparative analysis. In M. G. Faure, & H. Koziol (Eds.), Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective (pp. 267-309). Wenen: Springer.
 12. Published
 13. Published
 14. Published
  Faure, M. G., & Hartlief, T. (2001). Directe schadeverzekering bij beroepsziekten als alternatief voor aansprakelijkheid en verzekering. In M. G. Faure, & T. Hartlief (Eds.), Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten (pp. 77-107). Den Haag: Boom Juridisch.
 15. Published
 16. Published
  Faure, M. G., & Koziol, H. (2001). Einleitung. In M. G. Faure, & H. Koziol (Eds.), Die ärztliche Behandlungsfehler, eine Fallstudie im Vergleich europäischer Rechtssysteme (pp. 19-22). Detmold: Ecclesia.
 17. Published
  Faure, M. G. (2001). Environmental contracts: a Flemish law and economics perspective. In Orts E.W., & Deketelaere K. (Eds.), Environmental Contracts. Comparative approaches to regulatory innovation in the United States and Europe (pp. 167-177). Den Haag/Londen/Boston: Kluwer Law International.
 18. Published
 19. Published
  Faure, M. G., de Roos, T. A., & Visser, M. J. C. (2001). Herziening van het commune milieustrafrecht. (Monografieën Strafrecht; No. 25). Deventer: Gouda Quint.
 20. Published
  Faure, M. G., & Koziol, H. (2001). Introduction. In M. G. Faure, & H. Koziol (Eds.), Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective (pp. 1-4). Wenen: Springer.
 21. Published
  Faure, M. G., Koopman, I. M., & Visser, M. J. C. (2001). Kroniek van het milieustrafrecht. Delikt en Delinkwent, 319-329.
 22. Published
  Faure, M. G. (2001). Legal research on global environmental change of Metro. In Kaleidoscopic view on social scientific global change research in the Netherlands (pp. 110-115). Amsterdam: Royal Dutch Academy of Hearts and Sciences.
 23. Published
  Faure, M. G. (2001). Milieu- en strafrecht. In Deketelaere K. (Ed.), Handboek Milieurecht (pp. 1069-1156). Brugge: die Keure.
 24. Published
 25. Published
  Faure, M. G., van Riel, B., & Ubachs, S. J. P. (2001). Niederlande. In S. Gless, R. Grote, & G. Heine (Eds.), Justitielle Einbindung und Kontrolle von Europol. Rechtsvergleichendes Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz (pp. 383-444). Freiburg im Breisgau: Iuscrim.
 26. Published
  Faure, M. G. (2001). Regulatory competition versus harmonisation in EU environmental law. In D. Esty, & D. Geradin (Eds.), Regulatory Competition and Economic Integration - Comparative Perspectives (pp. 263-286). Oxford: Oxford University Press.
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. Published
  Faure, M. G., Gupta, J., & Nentjes, A. (2001). State of research concerning institutions and instruments to control global environmental change in the Netherlands: conference report. In Kaleidoscopic view on social scientific global change research in the Netherlands Amsterdam: Royal Dutch Academy of Hearts and Sciences.
 31. Published
  Faure, M. G., (2001). T.M.R. 2001, , (), Nov 28, 2000. (Tijdschrift voor Milieurecht; No. 222526).
 32. Published
 33. Published
 34. Published
  Faure, M. G. (2001). Vergleichende Analyse. In M. G. Faure, & H. Koziol (Eds.), Die ärztliche Behandlungsfehler, eine Fallstudie im Vergleich europäischer Rechtssysteme Detmold: Ecclesia.
 35. Published
  Faure, M. G., & Hartlief, T. (2001). Vergoeding van rampschade. In Müller E.R., & Stolker C.J.J.M. (Eds.), Ramp en Recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (pp. 149-172). Leiden: Boom.
 36. Published
  Faure, M. G., & Hartlief, T. (2001). Verzekerbaarheid van nieuwe gezondheidsrisico's. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
 37. Published
  Hartlief, T., & Faure, M. G. (2001). Woord vooraf. In T. Hartlief, & M. G. Faure (Eds.), Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten (pp. V-XI). Den Haag: Boom Juridisch.
 38. Published
  Faure, M. G., Visser, M. J. C., Hertoghs, M. W. J. A., & Aalders, M. (2001). Zorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer: meer dan een symbool? (ECWM; No. 2001/2). 's-Gravenhage: Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer.
 39. 2002
 40. Published
  Faure, M. G. (2002). Aansprakelijkheid van de milieucoördinator. In Gids voor de Milieucoördinator (pp. 35-85). Antwerpen: Standaard Uitgeverij.
 41. Published
  Faure, M. G., Koopmans, I. M., & Visser, M. J. C. (2002). Actualia milieustrafrecht. Delikt en Delinkwent, 905-912.
 42. Published
  Dute, J. C. J., Faure, M. G., & Koziol, H. (2002). Algemene inleiding en verantwoording. In JCJ. Dute, M. G. Faure, & H. Koziol (Eds.), No-Fault compensatiesystemen (pp. 7-12). Den Haag: ZonMw.
 43. Published
  Faure, M. G., & Dute, J. C. J. (2002). Algemene Inleiding en Verantwoording. In Faure M.G., & Dute J.C.J. (Eds.), Evaluatie. Tijdelijk besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (pp. 7-12). Den Haag: ZonMw.
 44. Published
  Faure, M. G., & Hartlief, T. (2002). Analyse van de problemen op de Nederlandse verzekeringsmarkt met de WMO. In Faure M.G., & Dute J.C.J. (Eds.), Evaluatie. Tijdelijk besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (pp. 181-207). Den Haag: ZonMw.
 45. Published
  Faure, M. G. (2002). Comment. In Swanson T. (Ed.), An Introduction to the Law and Economics of Environmental Policy: Issues in Institutional Design (pp. 269-280). JAI.
 46. Published
 47. Published
 48. Published
  Faure, M. G. (2002). Environmental Damage Insurance in Theory and Practice. In Swanson T. (Ed.), An Introduction to the Law and Economics of Environmental Policy: Issues in Institutional Design (pp. 283-328). JAI.
 49. Published
  Faure, M. G., & Ubachs, S. J. P. (2002). Environmental Taxation in the Netherlands: a Dutch Treat? In Kreiser L. (Ed.), Critical Issues in International Environmental Taxation. Insights and Analysis for Achieving Environmental Goals through Tax Policy (pp. 301-329). Chicago: CCH.
 50. Published
 51. Published
 52. Published
  Verhey, L. F. M., Faure, M. G., Smits, J. M., & Schneider, H. E. G. S. (2002). Good governance: Towards a European Ius Commune? In Towards a European Ius Commune in Legal Education and Research (pp. 73-96). Antwerpen-Groningen.
 53. Published
  Faure, M. G., & Schwarz, C. A. (2002). Inleiding. In M. G. Faure, & C. A. Schwarz (Eds.), Milieuaansprakelijkheid. Recente ontwikkelingen in een ondernemingsrechtelijk kader (pp. 1-15). Deventer: Kluwer.
 54. Published
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...12 Next