Researcher

Weerepas, M.J.G.A.M.

Associate Professor, Full professor - Personal chair

View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
  de Vries, H., & Weerepas, M. J. G. A. M. (2019). De 30%-regeling. (2 ed.) (Fed fiscale brochure). Deventer: Wolters Kluwer.
 3. Published
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2019). AOW en Anw, Hoofdstuk 2. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (10 ed., pp. 71-116). (Fiscale geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 8. 2018
 9. Published
 10. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M., (2018). Premieheffing Rijnvarende; prejudiciële vragen aan Hoge Raad: Hof ’s-Hertogenbosch 27 september 2018, No. NLF 2018/2228, No. ECLI:NL:GHSHE:2018:3983, 3 p., Sep 27, 2018. (NL Fiscaal (NLF); Vol. 43, No. 2228 (p. 46-48)).
 11. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M., (2018). Beantwoording prejudiciële vragen over gebondenheid aan A1-verklaring: HR 5 oktober 2018, No. NLF 2018/2182, No. ECLI:NL:PHR:2018:840 , 4 p., Oct 05, 2018. (NLFiscaal (NLF); Vol. 42, No. 2182 (p. 43-46)).
 12. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M., (2018). Prejudiciële vragen: gebondenheid Inspecteur en belastingrechter aan A1-verklaring: HR 5 oktober 2018, No. NLF 2018/2183, No. ECLI:NL:HR:2018:1725, 5 p., Oct 05, 2018. (NL Fiscaal (NLF); Vol. 42, No. 2183 (p. 46-50)).
 13. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M., (2018). Medewerker Eurojust niet verzekerd voor de AOW: HR 28 september 2018, No. NLF 2018/2130, No. ECLI:NL:HR:2018:1792, 3 p., Sep 28, 2018. (NL Fiscaal (NLF); Vol. 41, No. 2130 (p. 34-36)).
 14. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M., (2018). Extra vervoerskosten aftrekbaar?, No. FED 2018/137, No. ECLI:NL:HR:2018:1018, 3 p., Jun 29, 2018. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2018, afl. 19, No. 137 (p. 21-22)).
 15. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2018). Beginselen en geschiedenis van belastingheffing: altijd van belang! In C. T. K. Meussen, & J. J. van de Broek (Eds.), Formeel & formidabel. Liber amicorum prof.dr.mr. R.E.C.M. Niessen (pp. 215-224). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 16. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M., (2018). Premieplicht; gevolgen van onjuiste aan Rijnvarende afgegeven E101-verklaring: Conclusie A-G 14 augustus 2018, No. NLF 2018/2045, No. ECLI:NL:PHR:2018:845, 4 p., Aug 14, 2018. (NL Fiscaal (NLF); Vol. 39, No. 2045 (p. 34-38)).
 17. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M., (2018). Gebondenheid belastingrechter aan door SVB afgegeven A1-verklaring (1): Conclusie A-G 2 augustus 2018, No. NLF 2018/1807, No. ECLI:NL:PHR:2018:839, 2 p., Aug 02, 2018. (NLFiscaal (NLF); Vol. 32, No. 1807).
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M., (2018). Vaststelling in goede justitie. Onjuiste verdeling of onvoldoende gemotiveerde bewijslast inzake aftrekbare kosten voor woningaanpassing, No. FED 2018/73, No. ECLI:NL:HR:2018:4, 4 p., Jan 05, 2018. (Fiscaal tijdschrift fed (FED); Vol. 9, No. 73).
 21. Published
 22. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2018). Bewerking Cursus Belastingrecht 2017, Inkomstenbelasting, onderdelen 3.3.0 e.v. en 3.15.0 e.v. (Studenteneditie en website). In Cursus Belastingrecht, onderdeel Inkomstenbelasting (pp. 1069-1104, 1529-1536). Deventer: Wolters Kluwer.
 23. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2018). Bewerking Cursus Belastingrecht, onderdeel Premieheffing, hoofdstuk 1 (Studenteneditie en website). In Cursus Belastingrecht, onderdeel Premieheffing (2018-2019 ed.). Deventer: Wolters Kluwer.
 24. Published
  Weerepas, M. (2018). AOW en Anw. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste pensioenvoorzieningen (9 ed., Vol. Den Haag, pp. 71-115). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 25. 2017
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., Kramer, S., & Heller, K. (2017). Tax Treaty Netherlands - Germany. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2017 (Vol. dossier 2, pp. 42-74). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 29. Published
 30. Published
 31. Published
  Commissie Grenswerkers van de Vereniging voor Belastingwetenschap, & Weerepas, M. J. G. A. M. (2017). Grenswerkers in Europa: Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken. (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap; Vol. 257). Deventer: Kluwer.
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2017). Bewerking Cursus Belastingrecht, onderdeel Premieheffing, hoofdstuk 1 (vastbladig, Studenteneditie en website). In Cursus Belastingrecht, onderdeel Premieheffing (Vol. 5, pp. 9-152). (Cursus Belastingrecht; Vol. 5). Deventer: Wolters Kluwer.
 36. Published
 37. Published
 38. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2017). Hoofdstuk 2, AOW en Anw. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste pensioenvoorzieningen (8 ed., pp. 71-113). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 39. 2016
 40. Published
 41. Published
 42. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., & Kramer, S. (2016). Flexibilization of the Old Age Pension Commencement Date Act. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessement 2016 (pp. 212-217). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 43. Published
 44. Published
 45. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., & Heller, K. (2016). The new Tax Treaty Netherlands - Germany: Labour. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2016 (Vol. 1A, pp. 13-47). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 46. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., & Kramer, S. (2016). The new Tax Treaty the Netherlands - Germany: Pensions. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2016 (Vol. 1B, pp. 48-85). Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 47. Published
 48. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2016). 25 jaar grensoverschrijdende werkzaamheden. In J. H. M. Arts, B. Jansen, & J. J. A. M. K. (Eds.), De internationalisering van het belastingrecht: Bundel ter gelegenheid van het 25-jarigbestaan van de opleiding Fiscaal Recht aan de Universiteit Maastricht (pp. 173-180). Maastricht: Shaker Publishing.
 49. Published
 50. Published
 51. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2016). Hoofdstuk 2, AOW en Anw. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste pensioenvoorzieningen (7 ed., pp. 65-104). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 52. 2015
 53. Published
 54. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M., (2015). FED 2015, 5, (Notarissen en (fictieve) dienstbetrekking), No. 5, Feb 14, 2014. (Fiscaal Weekblad Fed; No. 222465).
 55. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M. (2015). Hoofdstuk 2. AOW en Anw. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (6 ed., pp. 61-97). (Fiscale geschriften). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Previous 1 2 3 4 5 6 Next