View graph of relations
 1. 2004
 2. Published
 3. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2004). Risicobeheer, milieuvergunningen en de rechtspraak van de Nederlandse Raad van State 'Koersen in de mist, wie staat er aan het roer?'. In G. V. Calster, & E. Vos (Eds.), Risico en Voorzorg in de Rechtsmaatschappij (pp. 113-136). Antwerpen: Intersentia.
 4. Published
 5. 2003
 6. Published
 7. Published
 8. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2003). Het voorzorgsbeginsel in het Nederlandse milieurecht. In M. G. Faure, & E. I. L. Vos (Eds.), Juridische afbakening van het voorzorgsbeginsel: mogelijkheden en grenzen (pp. 187-234). Den Haag: Gezondheidsraad.
 9. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2003). Hoofdstukken 1, 5, 8. In Buitenlandse inspiratie voor de wet milieubeheer: advies van de Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer over een onderzoek naar integratie van milieuwetgeving in enkele andere EU-lidstaten en de inspiratie daaruit voor de wet milieubeheer (pp. 87-102-150-173). Den Haag: Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer.
 10. Published
 11. Published
 12. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, , ('Algemene' nadere eis, lozingenbesluit open teelt en veehouderij), May 14, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 13. Published
 14. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, 127, (Voorzorgsbeginsel; handhaving vergunning), No. 127, Mar 18, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 15. Published
 16. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, 187, (Veiligheidsrapport; oordeel daaromtrent is geen besluit), No. 187, May 28, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 17. Published
 18. Published
 19. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, 346, (Goedkeuring bestemmingsplan. Habitatrichtlijn, hamsters.), No. 346, Oct 29, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 20. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, 4, (Aanwijzingsbesluit Schiphol; belanghebbende), No. 4, Oct 16, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 21. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, 65, (Inwerkingtreding bestuurlijke dwangsom; formele rechtskracht), No. 65, Jan 24, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 22. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2003). Legal feasibility of emissions trading: learning points from emissions trading for ozone-depleting substances. In M. Faure, & J. Gupta (Eds.), The Role of Institutions and Instruments to Control Global Change (pp. 147-170). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 23. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2003). Netherlands. In Vers un nouveau droit de l'environnement? (pp. 491-504). Limoges: Centre international de Droit Compare de l'Environnement.
 24. Published
  Klosse, S., Peeters, M. G. W. M., & Verhey, L. F. M. (2003). Op zoek naar kwaliteit. Een onderzoek naar de toepassing en operationalisering van wetgevingskwaliteitseisen. (Publiekrechtelijke Reeks Universiteit Maastricht; No. 12). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 25. 2002
 26. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2002). Actualisatie van het losbladig en artikelsgewijs commentaar op de artikelen 8.1-8.3; 8.5-8.7 (aanvulling 25). In R. C. Bakx, & T. G. Drupsteen (Eds.), Commentaar wet milieubeheer Den Haag.
 27. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2002). Actualisering artikelsgewijs commentaar art. 1.1 Wm. In R. C. Bakx, T. G. Drupsteen, P. C. Gilhuis, & F. C. M. A. Michiels (Eds.), Commentaar Wet milieubeheer 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie bv.
 28. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2002). Actualisering artikelsgewijs commentaar art. 1.1a Wm. In R. C. Bakx, T. G. Drupsteen, P. C. Gilhuis, & F. C. M. A. Michiels (Eds.), Commentaar Wet milieubeheer 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie bv.
 29. Published
 30. Published
 31. Published
 32. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, , (Proefboring Biesbosch, belanghebbende), Mar 20, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 33. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 121, (Proefboring Waddenzee, voorzorgbeginsel; belangenafweging), No. 121, Mar 20, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 34. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 122, (Belanghebbende. Bestuursorgaan.), No. 122, Mar 20, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 35. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 178, (Besluitbegrip.), No. 178, May 08, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 36. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 179, (Besluit), No. 179, May 22, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 37. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 185, (Revisievergunning. Vergunningplicht en IPPC-richtlijn.), No. 185, May 15, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 38. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 206, (Bestuursdwang, preventief.), No. 206, Jun 19, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 39. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 206, (Preventieve bestuursdwang; Sandrien; Evoa), No. 206, Jun 19, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 40. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 226, (Beleidsvrijheid bij buiten behandeling laten bouwvergunningsaanvraag), No. 226, Jun 19, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 41. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 262, (Veiling etherfrequenties; afwijzing van verzoek om een b.a.s.), No. 262, Jul 24, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 42. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 267, (Wbb, bestuursdwang en zorgplicht), No. 267, Jun 05, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 43. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 296, (Openbaarmaking rapport; deskundigenrapport), No. 296, Aug 14, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 4, (Revisievergunning; buiten behandeling laten; geen fatale termijn), No. 4, Jun 11, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 47. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 47, (Bevoegdheid rechtbank.), No. 47, Dec 19, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 48. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 47, (Deltawet, Wet op de waterkering), No. 47, Dec 19, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 49. Published
 50. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 86, (Gemeentelijk rioleringsplan. Besluitbegrip.), No. 86, Jan 16, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 51. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 86, (Rioleringsplan; besluitbegrip en rechtsgevolg), No. 86, Jan 16, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 52. 2001
 53. Published
 54. Published
  Peeters, M. G. W. M., & Hertoghs, M. W. J. A. (2001). Country report: The Netherlands. In G. Ulfstein, & J. Werksman (Eds.), Yearbook of international environmental law (pp. 460-467). Oxford University Press.