View graph of relations
 1. 2006
 2. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2006). Broeikasgasemissiehandel in de EU: prille ervaringen met dit unieke instrument. In M. Faure, & M. Peeters (Eds.), Grensoverschrijdend recht (pp. 346 + xxii). (Ius Commune Europaeum; No. 58). Antwerpen: Intersentia.
 3. Published
  Faure, M. G., & Peeters, M. G. W. M. (2006). Concluderende samenvatting. In M. Faure, & M. Peeters (Eds.), Grensoverschrijdend recht (pp. 346 + xxii). (Ius Commune Europaeum; No. 58). Antwerpen: Intersentia.
 4. Published
 5. Published
  Faure, M. G., Peeters, M. G. W. M., & Wibisana, A. (2006). Economic Instruments: suited to developing countries? In M. Faure, & N. Niessen (Eds.), Environmental Law in Development. Lessons from the Indonesian Experience (pp. 337 + xv). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 6. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2006). Elaborating on integration of environmental legislation: the case of Indonesia. In M. Faure, & N. Niessen (Eds.), Environmental Law in Development. Lessons from the Indonesian Experience (pp. 92-126). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 7. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2006). Enforcement of the EU greenhouse gas emissions trading scheme. In M. Peeters, & K. Deketelaere (Eds.), EU Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives (pp. 169-187). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 8. Published
  Peeters, M. G. W. M., & Deketelaere, K. (2006). EU Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 9. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2006). Europees klimaatbeleid: verplichtingen, bevoegdheden, maatregelen en verantwoording. In Preadvies voor de Vereniging voor Milieurecht (pp. 51-92). Den Haag: Boom Juridisch.
 10. Published
  Peeters, M. G. W. M., van der Woerd, F., & in de Braek, G. (2006). Evaluatie van het Besluit financiƫle zekerheid. Kwalitatieve ervaringen 2003-2006. Den Haag: Ministerie van VROM.
 11. Published
 12. Published
  Faure, M. G., & Peeters, M. G. W. M. (2006). Grensoverschrijdend recht. (Ius Commune Europaeum; No. 58). Antwerpen: Intersentia.
 13. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2006). Het voorzorgsbeginsel en de rechtsvormende taak van de (Nederlandse) bestuursrechter. In A. W. Heringa, A. M. L. Jansen, E. C. H. J. V. D. Linden, & L. F. M. Verhey (Eds.), Het bestuursrecht beschermd. Liber Amicorum prof.mr. F.A.M. Stroink (pp. 185-198). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 14. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2006). Inleiding op het preadvies: Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005. In Preadvies voor de Vereniging voor Milieurecht (pp. 17-26). Den Haag: Boom Juridisch.
 15. Published
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Peeters, M. G. W. M., & Deketelaere, K. (2006). Key challenges of EU climate change policy: competences, measures and compliance. In M. Peeters, & K. Deketelaere (Eds.), EU Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives (pp. 3-21). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 21. Published
 22. Published
 23. Published
  Faure, M. G., & Peeters, M. G. W. M. (2006). Woord vooraf. In M. Faure, & M. Peeters (Eds.), Grensoverschrijdend recht (pp. 346 + xxii). (Ius Commune Europaeum; No. 58). Antwerpen: Intersentia.
 24. 2005
 25. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2005). Artikelsgewijs Commentaar op: Hoofdstuk 16 (2005), inleiding en commentaar tot en met 16.22. In R. C. Bakx, T. G. Drupsteen, P. C. Gilhuis, & F. C. M. A. Michiels (Eds.), Commentaar Wet milieubeheer (pp. WMB33-65). Den Haag: Elsevier Juridisch.
 26. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2005). Book review : Global Warning: The Complete Briefing. In T. F. M. Etty, H. Somsen, V. Heyvaert, M. Lee, & L. Kramer (Eds.), The Yearbook of European Environmental Law Oxford: Oxford University Press.
 27. Published
 28. Published
 29. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2005). JB 2005, 200304823/1, (Kernenergiewet; kennisgevingsplicht omwonenden, art. 13.4 Wm), No. 200304823/1, Oct 27, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 30. Published
 31. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2005). JB 2005, 200403464/1, (bevoegdhedengeschil), No. 200403464/1, Jan 19, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 32. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2005). JB 2005, 200406939/2, (emissiehandel;nationaal toewijzingsplan; besluitbegrip), No. 200406939/2, Dec 29, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 33. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2005). JB 2005, 20040926/1, (toewijzingsbesluit broeikasgasrechten), No. 20040926/1, Sep 09, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 34. Published
 35. Published
 36. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2005). The concept of precaution as shaped by the courts. In F. Stroink, & V. D. E. Linden (Eds.), Judicial lawmaking and Administrative Law (pp. 57-80). (Ius Commune Europeaum; No. 52). Antwerpen: Intersentia.
 37. Published
 38. Published
 39. Published
  Broeksteeg, J. L. W., Hardy, E. M. J., Klosse, S., Peeters, M. G. W. M., & Verhey, L. F. M. (2005). Zicht op wetgevingskwaliteit. Een onderzoek naar de wetgevingsadvisering van de Raad van State. (WODC-reeks Onderzoek en beleid; No. 233). Den Haag/Meppel: Boom Juridisch.
 40. 2004
 41. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2004). Emissiehandel, reactie vanuit de wetenschap. In F. V. Brenk, H. Klein Lankhorst, M. Mensink, & M. Peeters (Eds.), Emissiehandel, Vereniging voor milieurecht, Verslag van de 81e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 18-09-2003 (pp. 37-48). Utrecht: Boom Juridisch.
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2004). JB 2004, 187, (Richtlijnconforme interpretatie, IPPC-richtlijn, art 8.11 Wm), No. 187, Apr 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 47. Published
 48. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2004). JB 2004, 227, (Moratorium op vergunningverlening Wbr op basis van beleidsregels), No. 227, Jul 14, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 49. Published
 50. Published
 51. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2004). JB 2004, 338, (Richtlijn conforme interpretatie Wms; gmo), No. 338, Jul 28, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 52. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2004). JB 2004, 384, (Onderzoeksplicht, voorzorgsbeginsel - kokkelvissers), No. 384, Sep 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 53. Published