View graph of relations
 1. 1992
 2. 1993
 3. 2001
 4. Published
 5. Published
  Peeters, M. G. W. M., & Hertoghs, M. W. J. A. (2001). Country report: The Netherlands. In G. Ulfstein, & J. Werksman (Eds.), Yearbook of international environmental law (pp. 460-467). Oxford University Press.
 6. Published
 7. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2001). JB 2001, 112, (Nieuwe beslissing op bezwaar hangende beroep; besluit; handhaving.), No. 112, Mar 06, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 8. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2001). JB 2001, 127, (Verzoek om bestuurlijke handhaving. Bevoegdheid.), No. 127, Mar 27, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 9. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2001). JB 2001, 150, (Voorbereidingsbeslissing. MER-beoordelingsplicht.), No. 150, Apr 05, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 10. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2001). JB 2001, 189, (Toegang tot een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Besluitbegrip.), No. 189, May 22, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 11. Published
 12. Published
 13. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2001). JB 2001, 317, (Beoordelingsvrijheid. Omvang van de bevoegdheid.), No. 317, Oct 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 14. Published
 15. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2001). JB 2001, 86, (Schadevergoeding. Causaliteit. Vermogensschade.), No. 86, Feb 01, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 16. 2002
 17. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2002). Actualisatie van het losbladig en artikelsgewijs commentaar op de artikelen 8.1-8.3; 8.5-8.7 (aanvulling 25). In R. C. Bakx, & T. G. Drupsteen (Eds.), Commentaar wet milieubeheer Den Haag.
 18. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2002). Actualisering artikelsgewijs commentaar art. 1.1 Wm. In R. C. Bakx, T. G. Drupsteen, P. C. Gilhuis, & F. C. M. A. Michiels (Eds.), Commentaar Wet milieubeheer 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie bv.
 19. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2002). Actualisering artikelsgewijs commentaar art. 1.1a Wm. In R. C. Bakx, T. G. Drupsteen, P. C. Gilhuis, & F. C. M. A. Michiels (Eds.), Commentaar Wet milieubeheer 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie bv.
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, , (Proefboring Biesbosch, belanghebbende), Mar 20, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 24. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 121, (Proefboring Waddenzee, voorzorgbeginsel; belangenafweging), No. 121, Mar 20, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 25. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 122, (Belanghebbende. Bestuursorgaan.), No. 122, Mar 20, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 26. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 178, (Besluitbegrip.), No. 178, May 08, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 27. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 179, (Besluit), No. 179, May 22, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 28. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 185, (Revisievergunning. Vergunningplicht en IPPC-richtlijn.), No. 185, May 15, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 29. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 206, (Bestuursdwang, preventief.), No. 206, Jun 19, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 30. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 206, (Preventieve bestuursdwang; Sandrien; Evoa), No. 206, Jun 19, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 31. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 226, (Beleidsvrijheid bij buiten behandeling laten bouwvergunningsaanvraag), No. 226, Jun 19, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 32. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 262, (Veiling etherfrequenties; afwijzing van verzoek om een b.a.s.), No. 262, Jul 24, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 33. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 267, (Wbb, bestuursdwang en zorgplicht), No. 267, Jun 05, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 34. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 296, (Openbaarmaking rapport; deskundigenrapport), No. 296, Aug 14, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 35. Published
 36. Published
 37. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 4, (Revisievergunning; buiten behandeling laten; geen fatale termijn), No. 4, Jun 11, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 38. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 47, (Bevoegdheid rechtbank.), No. 47, Dec 19, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 39. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 47, (Deltawet, Wet op de waterkering), No. 47, Dec 19, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 40. Published
 41. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 86, (Gemeentelijk rioleringsplan. Besluitbegrip.), No. 86, Jan 16, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 42. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2002). JB 2002, 86, (Rioleringsplan; besluitbegrip en rechtsgevolg), No. 86, Jan 16, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 43. 2003
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2003). Het voorzorgsbeginsel in het Nederlandse milieurecht. In M. G. Faure, & E. I. L. Vos (Eds.), Juridische afbakening van het voorzorgsbeginsel: mogelijkheden en grenzen (pp. 187-234). Den Haag: Gezondheidsraad.
 47. Published
  Peeters, M. G. W. M. (2003). Hoofdstukken 1, 5, 8. In Buitenlandse inspiratie voor de wet milieubeheer: advies van de Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer over een onderzoek naar integratie van milieuwetgeving in enkele andere EU-lidstaten en de inspiratie daaruit voor de wet milieubeheer (pp. 87-102-150-173). Den Haag: Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer.
 48. Published
 49. Published
 50. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, , ('Algemene' nadere eis, lozingenbesluit open teelt en veehouderij), May 14, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 51. Published
 52. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, 127, (Voorzorgsbeginsel; handhaving vergunning), No. 127, Mar 18, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 53. Published
Previous 1 2 3 4 5 6 Next