Researcher

Lenaerts, M.F.

Assistant Professor

View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
 3. Published
  Lenaerts, M. (2018). 'Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral'? De academicus als moreel kompas en de waarde van rechtshistorisch onderzoek. In B. Van Hofstraeten, J. van Rensch, T. Gehlen, G. R. de Groot, & C. H. van Rhee (Eds.), Ten definitieven recht doende... LouIs BERkvens AMICORUM: Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.M.J.A. Berkvens, bijzonder hoogleraar rechtsgeschiedenis der LImburgse territoria (UM), ter gelegenheid van zijn emeritaat (Vol. 25, pp. 172-183). Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).
 4. Published
 5. 2017
 6. Published
 7. 2016
 8. Published
 9. Published
  Lenaerts, M., Kruiniger - van Maanen, P., & Michielsen, J. (Eds.) (2016). Liber Promotorum Gerard-René de Groot. Den Haag: Eleven International publishing.
 10. Published
  Lenaerts, M. (2016). To be, or not to be... that is the question: De toepassing van de Neurenberger Rassenwetgeving in Nederland tussen 1935 en 1940. In O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. Erp, van, T. Hartlief, & K. Schwarz (Eds.), Grootboek: Opstellen aangeboden aan Prof.mr. Gerard-René de Groot ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (pp. 271-281). Deventer: Wolters Kluwer.
 11. 2014
 12. Published
 13. 2013
 14. E-pub ahead of print
 15. 2012
 16. Published