Researcher

Berkvens, A.M.J.A.

Professor, Extraordinary Professor

View graph of relations
 1. 2017
 2. Published
 3. 2016
 4. Published
  Berkvens, L. (2016). À propos van de Ravecamp. Enige (rechts-)historische bespiegelingen over het domicilie van prof.mr. G.R. de groot te Amby. In O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. van Erp, T. Hartlief, & C. Schwarz (Eds.), Grootboek: Opstellen aangeboden aan Prof.mr. Gerard-René de Groot ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (pp. 63-79). Deventer: Wolters Kluwer.
 5. Published
 6. Published
  Berkvens, L. (Developer). (2016). Website Limburgse rechtsgeschiedenis. Web publication/site, Maastricht: Maastricht University. Retrieved from http://law.maastrichtuniversity.nl/lrg/
 7. 2015
 8. Published
  Berkvens, A. M. J. A., Tummers, P., Bijsterveld, A. J., Knotter, A., & Wessels, L. (2015). Limburg. Een Geschiedenis (3 dln). Maastricht: Limburgs Geschied- en OudheidkundigGenootschap.
 9. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2015). Netherlands: the First Fundamental Rights Documents. In K. Agapiou-Josephides, J-P. Lehners, M. Nowak, & M. Suksi (Eds.), The First Fundamental Rights Documents (pp. 163-173). Antwerp: Intersentia.
 10. Published
 11. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2015). Staatkundige en institutionele geschiedenis der Limburgse territoria 1548-1795. In A. M. J. A. Berkvens, A. J. Bijsterveld, A. Knotter, P. Tummers, & L. Wessels (Eds.), Limburg. Een geschiedenis. Deel II (pp. 19-115). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
 12. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2015). Staatkundige en institutionele geschiedenis van ‘Limburg’ 1794-1867. In A. M. J. A. Berkvens, A. J. Bijsterveld, A. Knotter, P. Tummers, & L. Wessels (Eds.), Limburg. Een geschiedenis. Deel III (pp. 23-66). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
 13. 2014
 14. Published
  Berkvens, A. M. J. A., Brood, P., & Martyn, G. (2014). Rechtsgeschiedenis verbeeld. (themanummer Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis; No. 16.2). Hilversum: Stichting OVR / Verloren.
 15. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2014). Staats Dalhem 1661-1785. Enige opmerkingen over bestuur en rechtspraak in de Staatse Landen van Overmaas. In R. D. Groot, T. Hartlief, J. Smits, & L. V. Vliet (Eds.), Kritiek op recht. Liber amicorum Gerrit van Maanen (pp. 23-42). Deventer: Kluwer.
 16. 2013
 17. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2013). De Soevereine Raad en de kanseliers Uwens en Luytgens. In A. M. J. A. Berkvens (Ed.), Rechtspraak in Roermond. Van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg (1580-2012) (pp. 30-60). Hilversum: Verloren.
 18. Published
 19. Published
  Berkvens, A. M. J. A., van der Bruggen, H. J. J. M., & Magnée, R. M. L. M. (2013). Rechtspraak in Roermond. Van soevereine raad naar Rechtbank Limburg. Hilversum: Verloren.
 20. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2013). Staatkundige geschiedenis van het latere arrondissement Roermond. In A. M. J. A. Berkvens (Ed.), Rechtspraak in Roermond. Van soevereine raad naar Rechtbank Limburg (1580-2012) (pp. 13-29). Hilversum: Verloren.
 21. 2012
 22. Published
 23. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2012). Plakkaten, ordonnanties en circulaires voor Pruisisch Gelre (1713-1798). (Werken LGOG; No. 22). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
 24. Published
  Berkvens, A. M. J. A., Hallebeek, J., Nève, P. L., & Martyn, G. (2012). Recto ordine procedit magister. Liber amicorum E.C. Coppens. (Iuris Scripta Historica; No. XXVIII). Brussel: Wetenschappelijk Comité Rechtsgeschiedenis Koninklijke Academie van Wetenschappen van België voor wetenschappen en kunsten.
 25. 2011
 26. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2011). 'Juges de paix avant la lettre' in Midden- en Noord-Limburg, voorafgaand aan de invoering van de Vredegerechten in de Franse Tijd. In G. Martyn (Ed.), Scènes uit de geschiedenis van het Vredegerecht (pp. 57-71). Brugge: die Keure.
 27. Published
 28. 2010
 29. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2010). Adellijke concurrentie tegenover de landsregering. In M. V. Driel, M. Pohl, & B. Walter (Eds.), Adel verbindet. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert (pp. 39-55). (LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte Landschaftsverband Westfalen-Lippe; No. 64). Paderborn-Müchen-Wien-Zürich: Ferdinand Schönigh.
 30. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2010). De Geheime Tribunalsrath Johann Koenen en de visitatie van het Justiz-Collegium in Pruisisch Gelre, 1768-1779. In A. M. J. A. Berkvens, & T. J. V. Rensch (Eds.), In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (pp. 167-188). (Werken; No. 20). Maastricht: LGOG.
 31. Published
 32. Published
 33. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2010). Peter Heinrich Coninx als codificator van het burgerlijk procesrecht in Pruisisch Gelre, 1783-1786. In M. Gubbels, & C. J. H. Jansen (Eds.), Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem (pp. 235-266). (Werken Gerard Noodt Instituut; No. 53). Nijmegen: Gerard Noodt Instituut.
 34. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2010). The Reform of Civil Procedure in the Rhine-Prussian Provinces: The Example of Prussian Gueldres 1713-1786. In C. H. V. Rhee (Ed.), Within a Reasonable Time: The History of Due and Undue Delay in Civil Litigation (pp. 105-120). (Comparative Studies in continental and Anglo-American Legal History; No. 28). Berlin: Duncker & Humblot.
 35. 2009
 36. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2009). 'Cort onvertogenrecht' te Thorn in 1651. In E. C. Coppens, & et al. (Eds.), Fabrica Iuris. opstellen over de 'werkplaats van het recht' aangeboden aan Sjoerd Faber (pp. 91-108). (Rechtshistorische Reeks Gerard Noodt Instituut; No. 51). Nijmegen: Gerard Noodt Instituut.
 37. 2008
 38. Published
 39. 2006
 40. Published
 41. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2006). Herleving van Romeins recht in West-Europa. (RtgRR02, CALI-module, Stichting Rechten Online). Deventer: Kluwer.
 42. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2006). Romeins recht en nationale staat. (RtgRR03, CALI-module, Stichting Rechten Online). Deventer: Kluwer.
 43. Published
 44. Published
 45. 2005
 46. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2005). Bronnen betreffende het Hof van Appel te Thorn 1718-1795. In A. M. J. A. Berkvens, & T. J. van Rensch (Eds.), Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005) (pp. 241-260). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
 47. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2005). De kanunnik Joannes Stuben als auctor intellectualis van het -Rijks-vorstendom- Thorn (1688-1721). In A. M. J. A. Berkvens, & T. J. van Rensch (Eds.), Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005) (pp. 191-210). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
 48. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2005). De politiek institutionele ontwikkeling in Limburg 1543-1795. In W. Hupperetz, B. Olde Meierink, & R. Romme (Eds.), Kastelen in Limburg (pp. 24-35). Utrecht: Matrijs.
 49. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2005). Herleving van Romeins recht in West-Europa. (RtgRR02, CALI-module, Stichting Rechten Online). Deventer: Kluwer.
 50. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2005). Romeins recht en nationale codificatie. (RtgRR04, CALI-module, Stichting Rechten Online). Deventer: Kluwer.
 51. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2005). Romeins recht en nationale staat. (RtgRRo3, CALI-module, Stichting Rechten Online). Deventer: Kluwer.
 52. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2005). Romeins recht in de oudheid. (RtgRRo1, CALI-module, Stichting Rechten Online). Deventer: Kluwer.
 53. Published
 54. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2005). Zur Abkurtzung unnötiger Processualweitlaufigkeiten, Een bijdrage over de geschiedenis van het Hof van Appel te Thorn 1718-1795. In A. M. J. A. Berkvens, & T. J. van Rensch (Eds.), Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005) (pp. 211-240). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
 55. 2004
 56. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2004). De overheidsinstellingen van Spaans en Oostenrijks Gelre (1543-1795). In W. V. D. Plas (Ed.), Tussen centraal en lokaal gezag, bestuurlijke organisatie en financieel beheer in Gelre en Holland tijdens de Habsburgse periode (pp. 151-190). Hilversum: Werken Gelre.
 57. 2003
 58. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2003). Digitale Erfassung der Edikte des geldrischen Oberquartiers 1580-1795. In S. Frankewitz (Ed.), Preussen an Peel, Maas und Niers (pp. 294-295). Kleve.
 59. Published
 60. 2002
 61. Published
 62. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2002). Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam sed legibus oportet esse armatam ... Notes on the influence of Justinian's Institutes on the Codification of Customary Law in the Southern Netherlands. In L. D. Ligt, J. D. Ruiter, E. Slob, J. M. Tevel, M. V. D. Vrugt, & L. C. Winkel (Eds.), Viva vox iuris romani - Essays in honour of Johannes Emil Spruit (pp. 1-7). Amsterdam: J.C. Gieben.
 63. 2001
 64. Published
 65. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2001). Gebiedsuitbreiding van de Zuidelijke Nederlanden à titre de Gueldre (1570-1702). In J. Stinner, & K. H. Tekath (Eds.), Gelre - Geldern - Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (pp. 81-86). Geldern.
 66. Published
  Berkvens, A. M. J. A. (2001). Gebietserweiterung der südlichen Niederlande à titre de Gueldre (1570-1702). In J. Stinner, & K. H. Tekath (Eds.), Gelre, Geldern, Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern (pp. 81-86). (Veröffentl. des Hist. Vereins für Geldern und Umgegend; No. 100). Geldern.
Previous 1 2 Next