Researcher

Cornips, L.

Professor

View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
 3. Published
  Cornips, L. (Author). (2018). Kind moet over op het "plat". Web publication/site, Neerlandistiek.
 4. Published
  van Hout, R. (Author), Bloemhoff, H. (Author), Cornips, L. (Author), Jensma, G. (Author), & Leerssen, J. (Author). (2018). Positiepaper: De positie van de erkende regionale talen in Nederland. Web publication/site, Neerlandistiek. Retrieved from https://www.neerlandistiek.nl/2018/03/positie-paper-de-positie-van-de-erkende-regionale-talen-in-nederland/
 5. Published
  Auer, P., & Cornips, L. (2018). Cité Duits: A polyethnic miners’ variety. In L. Cornips, & V. de Rooy (Eds.), The Sociolinguistics of Place and Belonging : Perspectives from the margins (pp. 57-90). Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/impact.45.04aue
 6. Published
  Cornips, L. (Author). (2018). Kuunslerin Marianne van der Heijden. Web publication/site, Veldeke.
 7. Published
  Cornips, L. (2018). Local identity construction in Dutch Limburg through dialect forms, use and popular culture. In D. Stern, M. Nomachi, & B. Bélic (Eds.), Linguistic Regionalism in Eastern Europe and beyond: minority, regional and microliterary languages (pp. 290-319). (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe). Berlin: Peter Lang.
 8. Published
  Cornips, L., & van den Hengel, L. (2018). Revitalisering van het mijnverleden in Heerlen door hybride taalculturele praktijken. In W. Rutten (Ed.), Jaarboek 2018 : Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg LXIII (pp. 280-311). Zwolle/Maastricht: WBOOKS/Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.
 9. Published
  Cornips, L., & Rooij, V. D. (Eds.) (2018). The sociolinguistics of place and belonging: Perspectives from the margins. (IMPACT: studies in language and society; Vol. volume 45). John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/impact.45
 10. Published
  Leerssen, J., Bloemhoff, H., Cornips, L., van Hout, R. W. N. M., & Jensma, G. T. (2018). Waar zijn de streektalen? De Nederlandse Taalunie en het wegmoffeleffect. VakTaal, 31(4).
 11. 2017
 12. Published
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
  Cornips, L., de Rooij, V., & Stengs, I. (2017). Carnivalesque language use and the construction of local identities: A plea for languageculture as a field of research . In H. Alzheimer, S. Doering-Manteuffel, D. Drascek, & A. Treiber (Eds.), Jahrbuch für Europäische Ethnologie Dritte Folge 12–2017: Die Niederlande (Dritte Folge 12–2017 ed., pp. 61-90). Ferdinand Schöningh.
 34. Published
  Auer, P., & Cornips, L. (2017). Cité Duits: een multi-etnische mijnwerkerstaal in Eisden-Tuinwijk (Belgisch-Limburg). In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over Sociaaleconomische Geschiedenis van Limburg: Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (pp. 130-159). WBOOKS/Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.
 35. Published
  Francot, R. J., van den Heuij, K., Blom, E., Heeringa, W., & Cornips, L. (2017). Inter-individual variation among young children growing up in a bidialectal community: The acquisition of dialect and standard Dutch vocabulary. In I. Buchstaller, & B. Siebenhaar (Eds.), Language Variation : European Perspectives VI: Selected papers from the Eight International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 8) (pp. 85-98). (Studies in Language Variation; No. 19). John Benjamins Publishing Company.
 36. Published
  Knotter, A., & Cornips, L. (2017). Inventing Limburg: Territory, History, Language and Identity. In H. Christen, P. Gilles, & C. Purschke (Eds.), Räume, Grenzen, Übergänge. Akten des 5. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (ZDL Beihefte ed., Vol. IDGG-Haubptband Luxemburg, pp. 71-92). Steiner Verlag.
 37. Published
  Cornips, L. (2017). Regionale identiteitsconstructie en taalvariatie op sociale media: Limburg als casus. In V. de Tier, T. van de Wijngaard, & A-S. Ghyselen (Eds.), Taalvariatie en sociale media (pp. 8-19). Stichting Nederlandse Dialecten.
 38. Published
 39. 2016
 40. Published
 41. Published
 42. Published
  Cornips, L. (2016). Limburgs als schrijftaal. Maastricht University.
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Cornips, L., & Knotter, A. (2016). De uitvinding van Limburg: de territorialisering van geschiedenis, taal en identiteit. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg (Vol. LXI, pp. 136-163). (Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg). Zwolle/Maastricht: WBOOKS/Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.
 47. Published
  Cornips, L., de Rooij, V., Stengs, I., & Thissen, L. (2016). Dialect and local media. Reproducing the multi-dialectal space in Limburg (the Netherlands). In J. Thøgersen, N. Coupland, & J. Mortensen (Eds.), Style, Media and Language Ideologies (pp. 189-216). (SLICE series Norwegian Novus Style). Norway: Novus Press.
 48. 2015
 49. Published
 50. Published
  Cornips, L. M. E. A., van Saaze, V. E. J. P., van Nieuwenhoven, E. J., van de Wijngaard, T., & van Hout, R. (2015). ‘Sjiek is miech dat!’ Visie op taal als erfgoed. Dialect/streektaal, literatuur, taal- en volkscultuur in Limburg.
 51. 2014
 52. Published
 53. Published
 54. Published
 55. Published
Previous 1 2 Next