Researcher

Hamers, J.J.A.

Associate Professor, Full professor - Personal chair

View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
  Hamers, J. J. A., & van Vliet, L. P. W. (Eds.) (2019). Inleiding personenvennootschappen. (5 ed.) Den Haag: Boom Juridisch.
 4. Published
 5. 2018
 6. Published
  Hamers, J. J. A., & Renssen, S. (2018). Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging : Stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk beschouwd (3 ed., pp. 163-196). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 7. Published
 8. Published
  Hamers, J. J. A. (2018). Het bestuur van de stichting. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en vereniging (3 ed., pp. 149-164). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 9. Published
  Hamers, J. J. A. (2018). Het bestuur van de vereniging. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en vereniging (3 ed., pp. 165-182). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 10. Published
  Hamers, J. J. A., & Zaman, D. F. M. M. (2018). Inleiding. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Z. (Eds.), Handboek Stichting en vereniging (3 ed., pp. 29-64). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 11. 2017
 12. Published
  Hamers, J. J. A., & Schwarz, C. A. (2017). Naamloze en besloten vennootschap. (7 ed.) (Boom Basics). Den Haag: Boom Juridisch.
 13. 2016
 14. Published
  Renssen, S., Hamers, J. J. A., Schwarz, C., & Wolf, R. A. (Eds.) (2016). Young Corporate Lawyers 2016. (ICGI-reeks; Vol. 4). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 15. 2015
 16. Published
  Hamers, J. J. A., & Renssen, S. (2015). Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek stichting en vereniging (pp. 165-192). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 17. Published
  Hamers, J. J. A., Schwarz, C. A., & Zaman, D. F. M. M. (2015). Handboek stichting en vereniging. (tweede herziene druk). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 18. Published
  Hamers, J. J. A. (2015). Het bestuur van de stichting. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek stichting en Vereniging (pp. 141-152). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 19. Published
  Hamers, J. J. A. (2015). Het bestuur van de vereniging. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek stichting en vereniging (pp. 153-164). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 20. Published
  Hamers, J. J. A., & Zaman, D. F. M. M. (2015). Inleiding. In C. A. Schwarz, J. J. A. Hamers, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en vereniging (pp. 27-60). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 21. Published
  Hamers, J. J. A., & Schwarz, C. A. (2015). Naamloze en besloten vennootschap. (Boom Basics). (zesde druk) Den Haag: Boom Juridisch.
 22. Published
  Hamers, J. J. A., Renssen, S., Schwarz, C. A., & Wolf, R. A. (2015). Young Corporate Laywers 2015. (ICGI-reeks; No. 3). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 23. 2014
 24. Published
 25. Published
  Hamers, J. J. A. (2014). Modernisering van het Arubaans ondernemingsrecht: "Laat vele bloemen bloeien!". In E. Witjens, V. V. Bogaert, & C. Bollen (Eds.), E hofi di Ley (pp. 281-294). Den Haag: Boom Juridisch.
 26. Published
  Hamers, J. J. A., & Schwarz, C. A. (2014). Vereniging en stichting. (Boom Basics). Den Haag: Boom Juridisch.
 27. Published
  Hamers, J. J. A. (2014). Voorwoord. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, R. A. Wolf, & S. Renssen (Eds.), Young Corporate Lawyers 2014 (pp. 11-12). (ICGI-serie; No. 2). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 28. Published
  Hamers, J. J. A., Renssen, S., Schwarz, C. A., & Wolf, R. A. (2014). Young Corporate Lawyers 2014. (ICGI-serie; No. 2). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 29. 2013
 30. Published
 31. Published
  Hamers, J. J. A. (2013). Het bestuur van de stichting. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en vereniging. Inclusief coöperatie en ondelinge waarborgmaatschappij (pp. 141-168). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 32. Published
  Hamers, J. J. A. (2013). Het bestuur van de vereniging. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en vereniging. Inclusief coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (pp. 169-197). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 33. Published
  Hamers, J. J. A. (2013). Inleiding. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging. Inclusief coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (pp. 29-50). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 34. Published
 35. Published
  Hamers, J. J. A. (2013). Voorwoord. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & R. A. Wolf (Eds.), Young Corporate Lawyers (pp. 9-10). (ICGI-serie). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 36. Published
  Hamers, J. J. A., Schwarz, C. A., & Wolf, R. A. (2013). Young Corporate Lawyers 2013. (ICGI-serie; No. 1). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 37. 2012
 38. Published
 39. Published
 40. Published
 41. Published
  Hamers, J. J. A., Olaerts, M., & Steins Bisschop, B. T. M. (2012). Voorwoord. In J. J. A. Hamers, M. Olaerts, & B. T. M. Steins Bisschop (Eds.), Tien Tinten Schwarz. Bundel bij gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Prof. Mr. C.A. Schwarz Hoogleraar handels- en Ondernemingsrecht Maastricht University (pp. 7-8). Den Haag: Boom Juridisch.
 42. 2011
 43. Published
 44. 2010
 45. Published
 46. Published
  Bollen, C. J. M., & Hamers, J. J. A. (2010). Wetgeving Arubaans privaatrecht 2010/2012. Den Haag: Boom Juridisch.
 47. 2009
 48. Published
 49. Published
 50. Published
 51. Published
 52. 2007
 53. Published
  Hamers, J. J. A., & van Vliet, L. P. W. (2007). Inleiding personenvennootschappen. (Boom Juridische Studieboeken). Den Haag, 3e dr.: Boom Juridisch.
 54. Published
 55. Published
 56. 2005
 57. Published
  Hamers, J. J. A., Schwarz, C. A., & Steins Bisschop, B. T. M. (2005). Corporate Social Responsibility, trends in the Netherlands and Europe. In J. Jonker, & et. al. (Eds.), Making a difference, the Dutch National Research Program on Corporate Social Responsibility (pp. 169-188). Den Haag: Ministry of Economic Affairs.
 58. Published
 59. Published
  Hamers, J. J. A., Schwarz, C. A., & Steins Bisschop, B. T. M. (2005). Corporate Social Responsibility; Trends in The Netherlands and Europe. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & B. T. M. Steins Bisschop (Eds.), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective (pp. 1-20). (Ius Commune Europaeum; No. 53). Antwerpen: Intersentia.
 60. Published
 61. Published
 62. Published
 63. Published
  Hamers, J. J. A., Schwarz, C. A., & Steins Bisschop, B. T. M. (2005). Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; Juridisering van een relatief vaag normenkader. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & B. T. M. Steins Bisschop (Eds.), Noodzaak, plicht of wenselijkheid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; een multidisciplinaire verkenning (pp. 1-13). Den Haag: Boom Juridisch.
Previous 1 2 Next