View graph of relations
 1. Published
  de Jong, J. J. (2009). Art and Artists: Free Market or Government Subsidies? The Case of the Netherlands. In M. Pyykkönen, N. Simanainen, & S. Sokka (Eds.), What about Cultural policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics. (pp. 299-314). Helsinki/Jyväskylä: Minerva.
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
 11. Published
  de Jong, J. J. (2014). Bouwstenen voor een nieuwe toekomstvisie van het Huis van de Kunsten Limburg. Roermond: Roermond: Huis voor de Kunsten Limburg.
 12. Published
 13. Published
 14. Published
 15. Published
  de Jong, J., van Helden, S., & Schoonbrood, W. (2018). De Molenstichting naar de wind keren: Onderzoeksrapport Positie Molenstichting Limburg. Molenstichting Limburg.
 16. Published
  de Jong, J. (2004). De regenten, de Republiek en het aristocratiseringsproces: een terugblik. In G. Marnef, & R. Vermeir (Eds.), Adel en macht. politiek, cultuur, economie (pp. 5-15). Maastricht: Shaker Publishing.
 17. Published
  de Jong, J. (1988). De toekomst van het verleden. In Monumentenzorg op het breukvlak van twee eeuwen: Confrontatie tussen beeld en essentie (pp. 23 - 33). Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
 18. Published
  de Jong, J. (1990). Dordrecht. Handelscentrum aan de grote rivieren. In M. van Rooijen (Ed.), Steden des tijds: Historische stadstypen in de Nederlanden (pp. 92 - 114). Utrecht: Teleac.
 19. Published
 20. Published
 21. Published
  de Jong, J. J. (2010). Een historische blik op adel aan Maas, Roer en Geul. In R. H. P. Coumans, & F. M. Gerards (Eds.), Adel aan Maas, Roer en Geul II (pp. 11-18). Valkenburg: Pons Mosae Editions.
 22. Published
 23. Published
 24. Published
  de Jong, J., & Duijvendak, M. G. J. (1993). Eliteonderzoek: rijkdom, macht en status in het verleden. (Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis; No. Deel 11). Zutphen: Walburg Pers.
 25. Published
  de Jong, J., van Helden, S., & Schoonbrood, W. (2016). Evaluatie Uitvoering Motie Limburgse Volkscultuur. Maastricht University.
 26. Published
 27. Published
  de Jong, J. (1989). Het stadhuis, centrum en symbool van stadscultuur en stadsbestuur. In Een machtig monument. 300 jaar stadhuis te Enkhuizen: Geschiedenis, monumenten en cultuurhistorisch toerisme (pp. 23 - 22). Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
 28. Published
 29. Published
  de Jong, J., van Helden, S., & Schoonbrood, W. (2018). Hoe nu verder? Rapportage vervolgonderzoek Molenstichting Limburg. Maastricht.
 30. Published
  de Jong, J. J. (1998). Kulttuurinen diversiteetti ja kultuurpolitiikka Hollannissa. In A. Kangas, & J. Virkki (Eds.), Kulttuuripolitiikan uudet vaatteet (pp. 49-72). (SoPhi; No. 23). Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 31. Published
 32. Published
 33. Published
  de Jong, J. J., & Fleskens, P. (2011). Ledenonderzoek Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen. Maastricht: Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen.
 34. Published
  de Jong, J. (1985). Met goed fatsoen: De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700 - 1780. (Hollandse Historische Reeks). Den Haag: De Bataafsche Leeuw.
 35. Published
 36. Published
  de Jong, J. (1998). Monumenten zorgen voor morgen. Cultuurbehoud in historisch perspectief. 14 - 19. Paper presented at Opening Monumentenhuis Limburg, Roermond, Netherlands.
 37. Published
 38. Published
  de Jong, J., Schoonbrood, W., van Helden, S., Penders, V., Pierik, S., Leenders, M., & van Royen, J. (2018). Onderzoek naar cultuurbeoefening, cultuurbezoek en cultuurwaardering in Maastricht 2017. Stichting Tout Maastricht.
 39. Published
  de Jong, J., van Helden, S., & Lubrecht, M. (2016). Onderzoeksrapport historische maquette Maastricht. Maastricht University.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
  de Jong, J., Kooijmans, L., & de Wit, H. F. (1978). Schuld en boete in de Nederlandse Verlichting. Kleio, 19-3, 237 - 244.
 48. Published
 49. Published
  de Jong, J., Prak, M. R., & Kooijmans, L. (1985). State and status in the eighteenth century. Three cities in Holland: Hoorn, Gouda and Leiden. In Burgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland: Studien zur Sozialgeschichte des europaischen Burgertums im Mittelalter und in der Neuzeit (pp. 183). (Stadteforschung). Cologne/Vienna: Bohlau Verlag.
 50. Published
Previous 1 2 Next