View graph of relations
 1. 1978
 2. Published
  de Jong, J., Kooijmans, L., & de Wit, H. F. (1978). Schuld en boete in de Nederlandse Verlichting. Kleio, 19-3, 237 - 244.
 3. 1980
 4. Published
 5. 1983
 6. Published
 7. 1985
 8. Published
  de Jong, J. (1985). Met goed fatsoen: De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700 - 1780. (Hollandse Historische Reeks). Den Haag: De Bataafsche Leeuw.
 9. Published
  de Jong, J., Prak, M. R., & Kooijmans, L. (1985). State and status in the eighteenth century. Three cities in Holland: Hoorn, Gouda and Leiden. In Burgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland: Studien zur Sozialgeschichte des europaischen Burgertums im Mittelalter und in der Neuzeit (pp. 183). (Stadteforschung). Cologne/Vienna: Bohlau Verlag.
 10. 1987
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
  de Jong, J., Prak, M. R., & Kooijmans, L. (1987). Wonen op stand. De woningen van vooraanstaande families te Gouda, Hoorn en leiden in de 18de eeuw. In P. M. M. Klep (Ed.), Wonen in het verleden. : Ekonomie, politiek, volkshuisvesting, cultuur en bibliografie (Vol. III-1, pp. 207 - 216). (NEHA-series). Amsterdam: NEHA.
 15. 1988
 16. Published
  de Jong, J. (1988). De toekomst van het verleden. In Monumentenzorg op het breukvlak van twee eeuwen: Confrontatie tussen beeld en essentie (pp. 23 - 33). Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
 17. 1989
 18. Published
  de Jong, J. (1989). Het stadhuis, centrum en symbool van stadscultuur en stadsbestuur. In Een machtig monument. 300 jaar stadhuis te Enkhuizen: Geschiedenis, monumenten en cultuurhistorisch toerisme (pp. 23 - 22). Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
 19. Published
 20. Published
 21. 1990
 22. Published
  de Jong, J. (1990). Dordrecht. Handelscentrum aan de grote rivieren. In M. van Rooijen (Ed.), Steden des tijds: Historische stadstypen in de Nederlanden (pp. 92 - 114). Utrecht: Teleac.
 23. 1993
 24. Published
  de Jong, J., & Duijvendak, M. G. J. (1993). Eliteonderzoek: rijkdom, macht en status in het verleden. (Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis; No. Deel 11). Zutphen: Walburg Pers.
 25. 1995
 26. Published
 27. 1996
 28. Published
 29. Published
 30. 1997
 31. Published
 32. 1998
 33. Published
 34. Published
 35. Published
  de Jong, J. (1998). Monumenten zorgen voor morgen. Cultuurbehoud in historisch perspectief. 14 - 19. Paper presented at Opening Monumentenhuis Limburg, Roermond, Netherlands.
 36. Published
 37. Published
  de Jong, J. J. (1998). Kulttuurinen diversiteetti ja kultuurpolitiikka Hollannissa. In A. Kangas, & J. Virkki (Eds.), Kulttuuripolitiikan uudet vaatteet (pp. 49-72). (SoPhi; No. 23). Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 38. 1999
 39. Published
 40. 2000
 41. Published
 42. Published
 43. 2001
 44. Published
 45. 2003
 46. Published
 47. Published
 48. 2004
 49. Published
  de Jong, J. (2004). De regenten, de Republiek en het aristocratiseringsproces: een terugblik. In G. Marnef, & R. Vermeir (Eds.), Adel en macht. politiek, cultuur, economie (pp. 5-15). Maastricht: Shaker Publishing.
 50. 2005
 51. Published
 52. 2006
 53. Published
  de Jong, J. J. (2006). Visible Power? Town Halls and Political Values. In W. T. Brake, & W. Klooster (Eds.), Power and the City in the Netherlandic World Boston / Leiden: Brill.
 54. 2008
 55. Published
 56. 2009
 57. Published
  de Jong, J. J. (2009). Art and Artists: Free Market or Government Subsidies? The Case of the Netherlands. In M. Pyykkönen, N. Simanainen, & S. Sokka (Eds.), What about Cultural policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics. (pp. 299-314). Helsinki/Jyväskylä: Minerva.
 58. Published
 59. 2010
 60. Published
  de Jong, J. J. (2010). Een historische blik op adel aan Maas, Roer en Geul. In R. H. P. Coumans, & F. M. Gerards (Eds.), Adel aan Maas, Roer en Geul II (pp. 11-18). Valkenburg: Pons Mosae Editions.
 61. Published
 62. 2011
 63. Published
  de Jong, J. J., & Fleskens, P. (2011). Ledenonderzoek Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen. Maastricht: Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen.
 64. Published
 65. Published
 66. 2012
 67. Published
  Gerards, S., Hollewijn, R., & de Jong, J. J. (2012). WOII Slachtoffers onder Kastelen in het Nederlands-Duits Grensgebied. Roermond: Huis voor de Kunsten Limburg.
 68. 2013
 69. Published
 70. 2014
 71. Published
  de Jong, J. J. (2014). Bouwstenen voor een nieuwe toekomstvisie van het Huis van de Kunsten Limburg. Roermond: Roermond: Huis voor de Kunsten Limburg.
 72. 2016
 73. Published
  de Jong, J., van Helden, S., & Lubrecht, M. (2016). Onderzoeksrapport historische maquette Maastricht. Maastricht University.
 74. Published
  de Jong, J., van Helden, S., & Schoonbrood, W. (2016). Evaluatie Uitvoering Motie Limburgse Volkscultuur. Maastricht University.
 75. Published
 76. Published
 77. 2017
 78. Published
 79. Published
Previous 1 2 Next