Researcher

Simmelink, J.B.H.M.

Extraordinary Professor

View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
 3. 2017
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. 2016
 8. Published
 9. Published
  Simmelink, J. (2016). Zwijgrecht en spreekplicht:een dynamische combinatie. In A. Klip, V. Mols, H. Nelen, & T. Spronken (Eds.), Buitengewoon Mols. Liber amicorum prof. mr. G.P.M.F. Mols: Liber amicorum prof. mr. G.P.M.F. Mols (pp. 163-166). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 10. 2015
 11. Published
 12. Published
 13. 2014
 14. Published
  Simmelink, J., (2014). 2014, 30, ('404040' en de aangewezen ambtenaar in de zin van art. 3 WAHV), No. 30, No. ECLI:NL:GHARL:2014:1236, Feb 20, 2014. (Verkeersrecht; No. 222892).
 15. Published
  Simmelink, J., (2014). 2014, 32, (Rijden na ongeldigverklaring van het rijbewijs), No. 32, No. NL:HR:2013:1179, Nov 12, 2013. (Verkeersrecht; No. 222892).
 16. Published
  Simmelink, J., & de Meijer, M. E. (2014). Het OM in de strafrechtsketen. In Het OM verandert (pp. 125-290). (Preadviezen NVVS). Nijmegen: WLP.
 17. Published
  Simmelink, J. (2014). Strafprocesrecht voor de appelfase in de Agenda voor de appelrechtspraak 2020. In A. Hol, & J. Verburg (Eds.), Innoverende hoven. Agenda voor de appelrechtspraak 2020 (pp. 99-106). Den Haag: Boom Juridisch.
 18. 2013
 19. Published
  Simmelink, J., (2013). 2013, 26, (Waarborgen bij het alcoholonderzoek), No. 26, Nov 29, 2011. (Verkeersrecht; No. 222892).
 20. Published
  Simmelink, J. (2013). Ontneming van voordeel en schadevergoeding aan slachtoffers van strafbare feiten. In A. Dijkstra, B. F. Keulen, & G. Knigge (Eds.), Het roer recht. Liber amicorum aangeboden aan Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra (pp. 295-307). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 21. Published
  Simmelink, J., & de Meijer, M. E. (2013). Rechtsmiddelen door het OM. Strafblad, 11(2), 111-122.