Researcher

Korving, J.J.A.M.

Assistant Professor

View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
  Korving, J. (2019). Internal Market Neutrality. (Fiscaal Wetenschappelijke Reeks; Vol. 28). The Hague: Sdu Uitgevers.
 6. 2018
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
  Korving, J., & Kavelaars, P. (2018). Tax Case Law of the European Court of Justice. (2018 ed.) The Hague: Sdu Uitgevers.
 23. Published
 24. Published
 25. 2017
 26. Published
 27. Published
  Korving, J., (2017). Britse kansspelbelasting verschuldigd door in Gibraltar gevestigde kansspelaanbieders is voor art. 56 VWEU een zuiver interne situatie, No. NTFR 2017/1578, No. ECLI:EU:C:2017:449, Jun 13, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht /(NTFR); Vol. 26, No. 1578).
 28. Published
 29. Published
 30. Published
 31. Published
  Korving, J., (2017). Oostenrijkse Sondervermögen zijn fiscaal niet-transparant, No. NTFR 2017/689, No. ECLI:NL:RBZWB:2016:8017, Dec 07, 2016. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR); Vol. 11, No. 689).
 32. Published
 33. 2016
 34. Published
  Korving, J., & Kavelaars, P. (2016). Tax Case Law of the European Court of Justice. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 35. Published
 36. Published
 37. Published
  Korving, J., (2016). Belgische inhouding op pensioen in strijd met EU-recht, No. 2016/2745: , No. C-269/15, Oct 26, 2016. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) ).
 38. Published
  Korving, J., (2016). Duitse schenkbelasting in strijd met vrij verkeer van kapitaal, No. 2016/1690, No. C-479/14, Jun 08, 2016. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR)).
 39. Published
  Korving, J., (2016). Eindarrest zaak Miljoen: 15% dividendbelasting op portfoliodividenden vormt geen belemmering van kapitaalverkeer, No. 2016/932, No. 12/02502, Mar 04, 2016. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) ).
 40. Published
  Korving, J., (2016). Eindarrest zaak Société Générale: geen hogere belastingdruk voor belanghebbende, No. 2016/934, No. 12/03235bis, Mar 04, 2016. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) ).
 41. Published
 42. Published
  Korving, J., (2016). Hongaarse voorwaarden voor de uitgifte van fiscal voordelige bonnen aan werknemers in strijd met EU-recht, No. 2016/861, No. C-179/14, Feb 23, 2016. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) ).
 43. Published
  Korving, J., (2016). Inwoner van Spanje zonder belaste inkomsten uit zijn woonland heeft in Nederland recht op 60% van de hypotheekrenteaftrek, No. 2016/2344, No. C-283/15, Sep 07, 2016. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) ).
 44. Published
  Korving, J., (2016). Luxemburgs belastingkrediet voor gepensioneerden in strijd met EU-recht, No. 2016/1639, No. C-300/15, May 26, 2016. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) ).
 45. Published
  Korving, J., (2016). Rechtbank stelt prejudiciële vragen Hoge Raad inzake buitenlandse beleggingsmaatschappij, No. 2016/2222, No. 12/152, Aug 01, 2016. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) ).
 46. Published
 47. 2015
 48. Published
 49. Published
 50. Published
  Korving, J., (2015). NTFR 2015, 1435, (Geen aftrek van onderhoudskosten voor Belgisch kasteel), No. 1435, May 01, 2015. (Nederlands tijdschrift voor fiscaal recht; No. 222467).
 51. Published
 52. Published
  Korving, J., (2015). NTFR 2015, 1816, (Franse regeling voor niet-aftrekbare deelnemingskosten mogelijk in strijd met EU-recht), No. 1816, Jun 11, 2015. (Nederlands tijdschrift voor fiscaal recht; No. 222467).
 53. Published
  Korving, J., (2015). NTFR 2015, 1876, (Schumacker-norm hoeft niet op basis van een deel van het belastingjaar te worden toegepas), No. 1876, Jun 18, 2015. (Nederlands tijdschrift voor fiscaal recht; No. 222467).
 54. Published
  Korving, J., (2015). NTFR 2015, 1977, (Bij vergelijking belastingdruk op dividenden moet ook de inkomstenbelasting worden betrokken), No. 1977, Nov 19, 2015. (Nederlands tijdschrift voor fiscaal recht; No. 222467).
 55. Published
  Korving, J., (2015). NTFR 2015, 2015/1660, (Prejudiciële vragen over aftrek hypotheekrente Spaanse eigen woning voor Nederlander met inkomsten in Nederland en Zwitserland), No. 2015/1660, No. ECLI:NL:HR:2015:1258, May 22, 2015. (Nederlands tijdschrift voor fiscaal recht; No. 222467).
Previous 1 2 3 Next